column
Model and calculation of orbital satellite apparent magnitude
YANG Li, LvXiang-yin, JIN Wei, ZHAO Ji-jin, YANG Hua
2014, 35(3): 365-370.
Abstract PDF
Environmental worthiness design of shipborne electro-optical system
MA You-heng, LU Pei-guo, GUO Yu-lin, WANG Hu, LIU Ying
2014, 35(3): 371-376.
Abstract PDF
Design of long-focal length athermal NIR TV optomechanical system
CHEN Xiu-ping, SUN Ting, GAO Jing, LUO Chuan-wei, LI Yuan, HE Yu-lan, YANG Hua-mei, LI Jie-qiong
2014, 35(3): 377-380.
Abstract PDF
Optical axis adjustment for multiple field TV Sight
ZHANG Jin-liang, WANG Zhang-li, JANG Feng, XIAO Ying-yu
2014, 35(3): 381-385.
Abstract PDF
Confocal design for switch-zoom optical system
YANG Li-hua, LI Jing, TAO Yu, LIN Jing, MENG Jun-he
2014, 35(3): 386-390.
Abstract PDF
Compact and multispectral off-axial three-mirror reflective optical system
LI Yan, ZHANG Bao, HONG Yong-feng
2014, 35(3): 391-394.
Abstract PDF
Light distribution design of LED lamps in classroom based on compound parabolic collector
BAI Ying, LIN Wen-shuo, XIE Guo-qing
2014, 35(3): 395-399.
Abstract PDF
Design of wide-angle projection lens for 4k digital projector
LIU Xiao-chan, CHEN Chen, SONG Tao, ZHANG Yu, LI Wei-shan, LIU Hong-jun
2014, 35(3): 400-403.
Abstract PDF
Geometrical optics based light scattering computational model for foam/water drop
CHI Wei, WANG Ji-xin, WANG Yong, LAN Guo-hui, JIN Liang-an
2014, 35(3): 404-408.
Abstract PDF
Relationship between information content and spatial resolution of remote sensing images
ZHANG Heng, FENG De-jun, ZHU Jun, WANG Xu
2014, 35(3): 409-413.
Abstract PDF
Fast inversion techniques of inteferogram imaging spectrum based on CUDA
LI Yu, GAO Jiao-bo, MENG He-min, ZHANG Lei, ZHANG Ming-xuan
2014, 35(3): 414-419.
Abstract PDF
Image encryption algorithm based on combined chaos and bit operations
HAO Ming
2014, 35(3): 420-426.
Abstract PDF
Fabrication of removable superlens and research of its characteristics
LIU Shuai, YE Ran, CAO Ling-ling
2014, 35(3): 427-431.
Abstract PDF
Simulation and tolerance analysis of axicon duct for coupling Cassegrain telescope into multimode fiber
ZHANG Peng-fei, WANG Zhi-bin, LI Xiao, WANG Li-fu
2014, 35(3): 432-437.
Abstract PDF
High-accuracy optical calibration technology for absolute-absorbing laser energy meter
LI Gao-ping, YANG Hong-ru, YANG Bin, YUE Wen-long, YIN Wan-hong, YU Dong-yu, XIE Yi
2014, 35(3): 438-440.
Abstract PDF
In-pipe defects detection and reconstruction based on circle structured light
WANG Ying, HAN Jing-wen, JIN Cui-yun, ZHANG Yan-hui
2014, 35(3): 441-445.
Abstract PDF
Measurement method for duty cycles of rectangular gratings based on top-down SEM images
WU Li-xiang, LIU Ying, RAO Huan-le, QIU Ke-qiang, FU Shao-jun
2014, 35(3): 446-451.
Abstract PDF
Measurement of optical path deflection and parallelism in binocular microscope system
XU Ku, HAN Sen, ZHANG Qi-yuan, XIE Xiang, ZHANG Zhong-hua, LIU Wen-bin, NIE Ying-hua, WU Quan-ying
2014, 35(3): 452-458.
Abstract PDF
Radiance calibration of triple-band optical imaging system
HAN Qing, GUO Bang-hui, WANG Jian, LI Can, ZHANG Jian-zhong, SUN Qiang
2014, 35(3): 459-465.
Abstract PDF
Detection of fabric flaws based on machine vision
LI Xin, WANG Ming-jing, BAI Rui-lin, LI Du
2014, 35(3): 466-471.
Abstract PDF
Spectral matching algorithm of spectrum-tunable integrating sphere light source
HU You-li, YUAN Yin-lin, WU Hao-yu, ZHENG Xiao-bing
2014, 35(3): 472-477.
Abstract PDF
Shortwave-infrared-extended image intensifier technology and its application
GUO Hui, PENG Cha-xia, JIAO Gang-cheng, HUANG Jian-min
2014, 35(3): 478-483.
Abstract PDF
Imaging quality research of photon counting detector due to microchannel plate gain
HAN Su-li, NI Qi-liang, ZHANG Hong-ji, HE Ling-ping, CHEN Bo
2014, 35(3): 484-488.
Abstract PDF
Low scattering and polarization-independent polymer/liquid crystal grating
LI Wen-cui, WANG Shi-wen, ZHANG Yong, XUAN Li
2014, 35(3): 489-493.
Abstract PDF
Magnetorheological finishing machine and technique based on two-polishing-head
HUANG Wen, , ZHANG Yun-fei, ZHENG Yong-cheng, LUO Qing, HOU Jing, YUAN Zhi-gang
2014, 35(3): 494-499.
Abstract PDF
Experimental study of brittle-ductile translation critical condition in Li2O-Al2O3-SiO2 glass-ceramic machining
XIANG Yong, CHEN Jing, BAI Man-she, REN Jie, ZHANG Jin-kuan
2014, 35(3): 500-504.
Abstract PDF
Application of metal gratings to enhance optical absorption in thin-film Solar Cells
LI Hong-jing
2014, 35(3): 505-509.
Abstract PDF
Design of multispectral infrared athermal optical system
FU Yue-gang, HUANG Yun-han, LIU Zhi-ying
2014, 35(3): 510-514.
Abstract PDF
Real-time calculating system for operating distance of infrared system
ZHAO Yu, WU Ping, SUN Wen-fang
2014, 35(3): 515-519.
Abstract PDF
Analysis on atmospheric refraction delay for satellite laser altimeter system
LI Song, MA Yue, ZHOU Hui, XIAN Yong
2014, 35(3): 520-524.
Abstract PDF
Measurement method for femto-Joule level pulse laser energy
CHEN Juan, YANG Hong-ru, YU Bing, XUE Zhan-li, WU Bao-ning, HAN Zhan-suo
2014, 35(3): 525-530.
Abstract PDF
Parabolic ring array concentrator for solar-pumped laser
XIONG Sheng-jun, HE Yang, LIU Xiao-long
2014, 35(3): 531-536.
Abstract PDF
Analysis of irradiance scintillation for uplink and downlink propagation and aperture receiving
YANG Yu-chuan, GUAN Xiao-wei, LI Yan
2014, 35(3): 537-540.
Abstract PDF
Impact of F-P etalon temperature characteristics on FBG wavelength demodulation accuracy
YAO Guo-zhen, LI Yong-qian
2014, 35(3): 542-546.
Abstract PDF
Modeling and simulation of FOG random drift based on Allan variance
JIN Yi, WU Xun-zhong, XIE Nie
2014, 35(3): 547-550.
Abstract PDF
Core-pumped high-power flattened L-band fiber superfluorescent sources
ZHENG Yan-min, LIN Bi-jin, QIANG Ze-xuan, CHEN Xi-yao, LI Hui, QIU Yi-shen
2014, 35(3): 552-556.
Abstract PDF