Latest Accepted

Polarization control of visible light based on composited multivariable nanowire gratings structure
LI Yahong, LI Man, WEI Wenhao, CHU Jinkui, ZOU Nianyu, JIANG Shan
Abstract FullText HTML PDF
Research on precision calibration technology for focusable off-axis two-mirror optical system
ZHANG Xiangming, WU Fengze, ZHAO Hongjun, HUI Gangyang, YANG Xiong, LIU Weiguang, LI Yuegui, WANG Cheng
Abstract FullText HTML PDF
Weakly supervised image semantic segmentation based on masked consistency mechanism
HU Jie, ZHAO Haitao
Abstract FullText HTML PDF
Research on infrared imaging deblurring algorithm based on spectrum analysis
XU Zuxin, WANG Xiao, LI Peng, QIAO Jun
Abstract FullText HTML PDF
Light field images super-resolution based on sub-pixel and gradient guided
WEI Wei, CHEN Fen, ZHANG Huabo, LUO Yingguo, ZHANG Peng, PENG Zongju
Abstract FullText HTML
A Convex Optimization-based Mesoscopic 3D Reconstruction Method for Fluorescence-free Light Fields
WANG Changmiao, LI Hui, SU Chenbo, WU Yuntao
Abstract FullText HTML
Ultra-high circular all-dielectric near-infrared two-dimensional chiral metasurface
WANG Wang, SUN Xueping, WAN Xizhi, LIU Weiguo
Abstract FullText HTML PDF
Wideband spectrum Yb-doped Figure-9 fiber laser cavity based on dispersion compensation
ZHAO Ming, WANG Tianshu
Abstract FullText HTML PDF
Effect of non-solvent component on performance of organic membrane and ion barrier MCP
YANG Kaili, ZHANG Ni, SUN Chao, ZHU Yufeng, HAO Ziheng, GUO Xin, LI Pengbo
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional multiphysics field simulation of laser damage based on COMSOL
TANG Xinzhuo, ZHANG Haochun, ZHOU ziyang, LUO Xi
Abstract FullText HTML PDF
Simulation analysis of plasma grating based on PDMS film
CHEN Zhuangzhuang, WANG Zhibin, LI Kewu, WU Xiaonan
Abstract FullText HTML PDF
Research on Theoretical Model of High Sensitivity Fiber Bragg Grating Accelerometer
LIU Qin-peng, HE Xue, JIA Zhen-an, FU Hai-wei, GAO Hong, YU Da-kuan
Abstract FullText HTML PDF
Mixed residual learning and guided filtering image dehazing algorithm
Chen Qingjiang, Zhang Xue
Abstract FullText HTML PDF