column
Target extracting algorithm for complex scene in vehicle image tracking system
LUO Shi-tu, WANG Yan-ling
2008, 29(6): 837-843.
Abstract PDF
3-D surface reconstruction based on polarization analysis
YUE Chun-min, YANG Jin-hua, LI Zhi-hong, GU Guo-zhang
2008, 29(6): 844-848.
Abstract PDF
Optical imaging technology used in thermal deformation detection of resistive brake for metro
CHEN Chao, YU Jian-guo
2008, 29(6): 849-853.
Abstract PDF
Application of CCD refrigeration in the miniaturized spectrometer
CHEN Fang, SUN Li-qun, ZHANG En-yao
2008, 29(6): 854-858.
Abstract PDF
Nonlinear compensation of in-situ monitoring SO2 concentration in flue gas by DOAS
LU Jian-min, SHAO Li-tang, TANG Guang-hua, WANG Shi-min
2008, 29(6): 859-862.
Abstract PDF
Ray tracing in outer fluid field of blunted cone flyer
LIU Jian, LI Shu-min, JIN Gang, WANG Shi-qing
2008, 29(6): 863-866.
Abstract PDF
Simulation for moving target processing algorithm based on OpenCV
NIE Wei-le, QU Jian-rong
2008, 29(6): 867-869.
Abstract PDF
Coaxial measurement of axisymmetric aspheric lens
CHEN Qin-fang, XU Chang-jie
2008, 29(6): 870-873.
Abstract PDF
Fourier-transform speckle profilometry based on Michelson interference
MA Zhi-fang, GAO Xiu-mei, SUN Ping
2008, 29(6): 874-877.
Abstract PDF
Distal location method of interlocking intramedullary nails based on gravity center of light spot
CUI Ju, WANG Hai-tao, CHEN Yong, WAN Min, ZHU Yong-kai, ZHAO Jian-ning
2008, 29(6): 878-883.
Abstract PDF
Imaging characteristics for non-coaxial grazing-incidence
ZHAO Ling-ling1, SUN De-lin
2008, 29(6): 884-888.
Abstract PDF
Compound algorithm for restoration of infrared turbulence-degraded image
HONG Han-yu
2008, 29(6): 889-894.
Abstract PDF
Numerical simulation of MCP dynamic characteristics
CAI Hou-zhi, LIU Jin-yuan, NIU Li-hong, LIAO Hua, ZHOU Jun-lan
2008, 29(6): 895-899.
Abstract PDF
Development of high-resolution X-ray image intensifier for inspection of circuit boards
CAO Xi-bin, ZHAO Bao-sheng, SAI Xiao-feng, WEI Yong-lin, LI Wei, ZHAO Fei-fei
2008, 29(6): 900-904.
Abstract PDF
Algorithm of centre location of ellipse in optical measurement
ZHANG Hu, DA Fei-peng, XING De-kui
2008, 29(6): 905-911.
Abstract PDF
Nondestructive testing by continuous Terahertz imaging system based on backward wave oscillator
YUAN Hong-yang, GE Xin-hao, JIAO Yue-ying, ZHANG Cun-lin
2008, 29(6): 912-916.
Abstract PDF
Measurement and analysis of flux density distribution for spot focused by concentrator
DAI Jing-min, LIU Ying
2008, 29(6): 917-920.
Abstract PDF
Atmospheric temperature measurement with Fabry-Perot airglow interferometer imaging system
LI Hao, ZHANG Yan-ge
2008, 29(6): 921-925.
Abstract PDF
Selection of standard LED by luminous intensity distribution curve
LU Zheng, XU Tao
2008, 29(6): 926-930.
Abstract PDF
Videogrammetry in highway roughness measurement
JIANG Xin, ZHANG Xiao-hu, YU Qi-feng, SHANG Yang
2008, 29(6): 931-935.
Abstract PDF
Optical design of zoom lenses in IR HWIL simulation system
WANG Zhi-le, DAI Jing-min, YANG Di
2008, 29(6): 936-939.
Abstract PDF
Optical system design of alignment pointer for SG-Ⅲ diagnostics
XIE Zheng-mao, DONG Xiao-na, YAN Ya-dong, HE Jun-hua
2008, 29(6): 940-943.
Abstract PDF
Design of lens for 3 mega-pixel mobile phone camera
LIU Mao-chao, ZHANG Lei, LIU Pei-pei, DI Xing, BAI Jin-tao
2008, 29(6): 944-948.
Abstract PDF
Optical system design for fixed-focus lens of digital camera
LU Jian-hua, WEN Tong-qiang, HUANG Cheng, DING Gui-lin
2008, 29(6): 949-953.
Abstract PDF
Design and optimization of LED backlight module with single vertex angle structure
ZANG Jin-hao, HOU Yao, WU Zhao-xin
2008, 29(6): 954-956.
Abstract PDF
Optical thin film automatic design using adaptive evolutional algorithm
WANG Xia, Lü Kui
2008, 29(6): 957-960.
Abstract PDF
Error source and its elimination in phase retardation measurement of wave plate based on laser feedback
LIU Ming, ZHANG Shu-lian, LIU Wei-xin
2008, 29(6): 961-966.
Abstract PDF
Design of 1.064μm semiconductor pulse seed laser
SU Jun, QIU Qi, XIE Jun, LIAO Yun, SHI Shuang-jin
2008, 29(6): 967-969.
Abstract PDF
Realization of four-wavelength laser simultaneous output by LD sidepumped Nd∶YAG
LI Cheng-rong, CHEN Xiu-yan, LI Xiu, CHEN Hao-wei, REN Zhao-yu, BAI Jin-tao
2008, 29(6): 970-974.
Abstract PDF
Wavelength tuning characteristic improvement of external cavity diode lasers
XU Hui-zhen, QIU Yi-shen, XU Bin
2008, 29(6): 975-977.
Abstract PDF
Dynamic characteristics of FBG nonlinear switch
SONG Hui-fang, QIU Kun, WU Bao-jian, PENG Yong-jun
2008, 29(6): 978-983.
Abstract PDF
Output characteristics of Er-doped fiber super-fluorescent source for fiber gyroscope
LI Ying-juan, LIU Yan-hu, HUANG Hao, GUO Shuan-yun, JIANG Xiao-cun, XUE Feng, JI Cheng-hui
2008, 29(6): 984-989.
Abstract PDF
Acoustic emission sensor based on fiber coupler
MA Liang-zhu, CHANG Jun, LIU Tong-yu, HUO Dian-heng
2008, 29(6): 990-994.
Abstract PDF
Analysis of mode-coupling theory on long-period fiber grating
FENG Xian-qun, YE Bin-yuan
2008, 29(6): 995-998.
Abstract PDF
Extrusion process for small-diameter fiber cable made of liquid-crystal polymer
ZHAN Yi-min, ZHANG Shuan-min, LI Xiao-rui, PENG Feng, QIANG Wei, ZHANG Fan
2008, 29(6): 999-1003.
Abstract PDF
Fabrication and testing of aspheric silicon carbide mirror
ZHANG Feng, FAN Di, LI Rui-gang, ZHENG Li-gong, GAO Jin-song, ZHANG Xue-jun
2008, 29(6): 1004-1008.
Abstract PDF
Application of sub-aperture stitching technique
LIU Zhi-ying, ZHANG Lei, HU Yuan, GAO Tian-yuan, WANG Zhi-jian
2008, 29(6): 1009-1012.
Abstract PDF
High precision angle processing
WANG Song-wei, JIANG Jun-biao, YAO He-bao, ZHU Guan-fang, LIU Bin
2008, 29(6): 1013-1016.
Abstract PDF