The 10th Editorial Board of Journal of Applied Optics

  • Share:
Visited: 

Adviser: WANG Lijun, YU Qifeng, TAN Jiubin, FAN Guobin

Honorary Editor-in-Chief: JIANG Huilin

Editor-in-Chief: JI Ming

Chairman: CHEN Weidong

Vice Chairman: BAI Jian, CHEN Qian, FENG Guoying, GONG Jiamin, HAN Sen, LIU Jinsong, RUAN Shuangchen, YAN Jie

Members:

BAI Lu ( Xidian University, China )

BAI Manshe ( AVIC Xi'an Flight Automatic Control Research Institute, China )

CAI Wei ( Rocket Force University of Engineering, China )

CAO Liangcai ( Tsinghua University, China )

ZENG Xiangzhong ( Xi’an Zhongchuan Photoelectric Technology Co., Ltd, China)

CHEN Feng ( Xi’an Jiaotong University, China )

DA Feipeng ( Southeast University, China )

DU Xue ( The Hong Kong Polytechnic University, China )

FAN Zhigang ( Harbin Institute of Technology, China )

FENG Jing ( Jilin University, China )

FENG Tao ( Xi’an Institute of Modern Control Technology, China )

FU Yanjun ( Nanchang Hangkong University, China )

FU Yuegang ( Changchun University of Science and Technology, China )

GAO Ming ( Xi'an Technological University, China )

GAO Chengyong ( Shandong University, China )

GAO Chunqing ( Beijing Institute of Technology, China )

GAO Zhishan ( Nanjing University of Science and Technology, China )

HE Pingan ( Wuhan University, China )

HONG Huajie ( National University of Defense Technology, China )

HU Manli ( Northwest University, China )

HU Zhixin ( Chang'an University, China )

JIA Shuhai ( Xi'an Jiaotong University, China )

JIANG Xingfang ( Changzhou University, China )

JIN Weiqi ( Beijing Institute of Technology, China )

KE Xizheng ( Xi'an University of Technology, China )

KUANG Cuifang ( Zhejiang University, China )

LI Gaoping ( Xi’an Institute of Applied Optics, China )

LI Liangfu ( Xi’an Institute of Applied Optics, China )

LI Ying ( China Ordnance Society, China )

LIN Yandan ( Fudan University, China )

LIU Jian ( Harbin Institute of Technology, China )

LIU Shulin ( Institute of High Energy Physics, CAS, China )

LIU Wei ( Dalian University of Technology, China )

LIU Zhi ( Changchun University of Science and Technology, China )

LU Peixiang ( Huazhong University of Science and Technology, China )

LUO Xiaolin ( PLA Army Academy of Artillery and Air Defense, China )

LV Yanfei ( Yunnan University, China )

LV Yong ( Beijing Information Science and Technology University, China )

MENG Junhe ( Tianjin Jinhang Institute of Technical Physics, China )

PAN Yongqiang ( Xi'an Technological University, China )

PENG Fulun ( Xi’an Institute of Applied Optics, China )

QIAN Zheng ( Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China )

QIU Kun ( University of Electronic Science and Technology of China )

QIU Qi ( University of Electronic Science and Technology of China )

SHAO Xiaopeng ( Xidian University, China )

SUN Yi ( Dalian University of Technology, China )

TANG Xinyi ( Shanghai Institute of Technical Physics, CAS, China )

TAO Zhong ( Xi’an Institute of Applied Optics, China )

WANG Xiao ( The 54th Institute of PLA General Staff Headquarters, China )

WANG Guilin ( Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co., LTD, China )

WANG Huilin ( Xi’an Institute of Applied Optics, China )

WANG Kaige ( Northwest University, China )

WANG Kejia ( Huazhong University of Science and Technology, China )

WANG Lingjie ( Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS, China )

WANG Qionghua ( Sichuan University, China )

WANG Shiyu ( Xidian University, China )

WANG Shutao ( Yanshan University, China )

WANG Tianshu ( Changchun University of Science and Technology, China )

WANG Xia ( Beijing Institute of Technology, China)

WANG Yonghong ( Hefei University of Technology, China )

WANG Yuncai ( Guangdong University of Technology, China )

WANG Zhongyu ( Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China )

WEI Qing ( AVIC Xi'an Flight Automatic Control Research Institute, China )

WU Hanping ( Wuhan Institute of Technology, China )

XIAO Shaorong ( Nanjing University of Information Science and Technology, China )

XIE Hongbo ( Tianjin University, China )

XIE Yongjie ( National Defence University, China )

XU Can ( Lanzhou University, China )

YAN Xiusheng ( The 53th Institute of CETC, China )

YANG Dexing ( Northwestern Polytechnical University, China )

YANG Zhiyong ( Xidian University, China )

YE Kefei ( Huazhong University of Science and Technology, China )

YI Hengyu ( Institute of Applied Electronic, CAEP, China )

ZHANG Heng ( The 38th Institute of CETC, China )

ZHANG Xin ( Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS, China )

ZHANG Haochun ( Harbin Institute of Technology, China)

ZHANG Liang ( AVIC Optronics Institute China)

ZHANG Ping ( 江苏北方湖光光电有限公司 Jiangsu North Huguang Opto-Electronics Co., LTD, China)

ZHANG Sanxi ( China Huayin Ordnance Test Center )

ZHANG Weijun ( Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, China )

ZHANG Xiaohu ( Sun Yat-Sen University, China )

ZHENG Guoxing ( Wuhan University, China )

ZHENG Xiaobing ( Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, China )

ZHOU Pu ( National University of Defense Technology, China )

Foreign Members:

Dirk Bezuidenhout (CSIR OSS, South Africa)

Eric Belhaire (Thales Optronique SAS, France)

Olaf Dambon (SON-X, Fraunhofer IPT, Germany)

Thomas Bletek (Fraunhofer IPT, Germany)


  • Share:
Visited: