column
2023, 44(5): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Principle and research progress of four-quadrant detector spot detection
LI Zheng, XU Haoyu, LIANG Jingyuan, ZHANG Ying, KE Xizheng
2023, 44(5): 927-942. DOI: 10.5768/JAO202344.0509001
Abstract FullText HTML PDF
Opto-mechanical design of large-aperture near-infrared wavefront detection device
ZHOU Jiachun, GAO Tianyuan
2023, 44(5): 943-951. DOI: 10.5768/JAO202344.0501001
Abstract FullText HTML PDF
Design of off-axis three-mirror system with large symmetric field of view
HUANG Huai, LIN Feng
2023, 44(5): 952-958. DOI: 10.5768/JAO202344.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Thermal defocus and compensation analysis of glass-plastic hybrid fixed-focus lens
CHEN Gengen, SHI Guangfeng, WU Feng, WANG Jinqiu, PEI Leigang, SHI Guoquan
2023, 44(5): 959-966. DOI: 10.5768/JAO202344.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Whole-process simulation of NaI (TI) scintillator detector response in radiation field
YU Saiyun, QIU Huaili, LI Jia, ZHU Tao, SONG Fengquan
2023, 44(5): 967-974. DOI: 10.5768/JAO202344.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of miniaturized laser communication receiving telescope with long exit pupil distance
XU Qianzhi, YANG Peng, WANG Haiwei, PENG Jiaqi, SONG Zinan, HOU Bocai, ZHANG Yannan
2023, 44(5): 975-981. DOI: 10.5768/JAO202344.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Stray light analysis and optimization design for optical system of space detection camera
SHU Zhengtong, HAN Zengchong, WU Yuting, LIN Zhiqiang, ZHANG Hao, WANG Min
2023, 44(5): 982-991. DOI: 10.5768/JAO202344.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Design of dispersive objective of chromatic confocal for scratch detection
ZHANG Jin, XIANG Yang, HUANG Lei, DOU Yanhong
2023, 44(5): 992-997. DOI: 10.5768/JAO202344.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Design and analysis of support structure of small and medium-sized common optical path system
YANG Xiaoqiang, TAO Zhong, LIU Yingqi
2023, 44(5): 998-1009. DOI: 10.5768/JAO202344.0501008
Abstract FullText HTML PDF
Multi-scale oriented object detection based on improved RoI Transformer in remote sensing images
LIU Minhao, WANG Kun, JIN Ruijiao, LU Tian, LI Zhang
2023, 44(5): 1010-1021. DOI: 10.5768/JAO202344.0502001
Abstract FullText HTML PDF
Czochralski monocrystalline-silicon dislocation detection method based on improved YOLOv5 algorithm
YANG Zhou, CHENG Ying, ZHANG Shijing, TAO Xinyu, MO Xutao, MA Sihai, HUANG Xianshan
2023, 44(5): 1022-1029. DOI: 10.5768/JAO202344.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Classification of combustion state of sintering flame based on CNN-Transformer dual-stream network
LIANG Xiuman, AN Jinming, CAO Xiaohua, ZENG Kai, WANG Fubin, LIU Hefei
2023, 44(5): 1030-1036. DOI: 10.5768/JAO202344.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Nighttime low-light image enhancement and object detection based on knowledge distillation
MIAO Delin, LIU Lei, MO Yongchao, HU Chaolong, ZHANG Yijun, QIAN Yunsheng
2023, 44(5): 1037-1044. DOI: 10.5768/JAO202344.0502004
Abstract FullText HTML PDF
Improved ViBe moving target detection algorithm in complex background
JIA Pengtao, HOU Changmin, LI Na
2023, 44(5): 1045-1053. DOI: 10.5768/JAO202344.0502005
Abstract FullText HTML PDF
Infrared ship target detection algorithm based on improved YOLOX-S
LOU Shuli, WANG Yan, GUO Jianqin, GONG Weifeng
2023, 44(5): 1054-1060. DOI: 10.5768/JAO202344.0502006
Abstract FullText HTML PDF
Real-time measuring system for liquid refractive index based on Fourier transform spectrum analysis
PAN Yun, ZHANG Jianbing, ZHOU Peng, GU Guoqing
2023, 44(5): 1061-1067. DOI: 10.5768/JAO202344.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Calibration technology for spectral range and signal-to-noise ratio of terahertz time-domain spectrometer
MA Shibang, LI Dong, XIE Qi, LI Hongguang, ZHANG Deng, CHU Junwei, SUN Yu'nan
2023, 44(5): 1068-1072. DOI: 10.5768/JAO202344.0503002
Abstract FullText HTML PDF
Design of high-resolution thin line structured light measurement system
HE Na, WANG Jianhua, SHANG Zhiyi
2023, 44(5): 1073-1079. DOI: 10.5768/JAO202344.0503003
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal phase-shifting method for interferograms of apertures with arbitrary shape
ZHANG Liwei, CHEN Haobo, BAO Haiyu, WU Xingzhi, SUN Wenqing, WU Quanying
2023, 44(5): 1080-1087. DOI: 10.5768/JAO202344.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Guidance error correction method based on target track
LU Daju, ZHANG Dayong, ZENG Litang, ZHANG Kai, YANG Hao, ZHANG Peiyu
2023, 44(5): 1088-1094. DOI: 10.5768/JAO202344.0503005
Abstract FullText HTML PDF
Trajectory monitoring method of rotation shaft center based on swept-source optical coherence multi-point vibrometer
FU Xibin, LIN Jiewen, ZHONG Jianfeng, XU Huoli, LIU Dongming, CHI Shoujiang, ZHANG Qiukun, ZHONG Shuncong, WANG Dong, ZHANG Yan
2023, 44(5): 1095-1101. DOI: 10.5768/JAO202344.0503006
Abstract FullText HTML PDF
Influence of high-order dispersion on output pulse characteristics in passively mode-locked fiber laser
CHEN Bingkun, GAO Bo
2023, 44(5): 1102-1108. DOI: 10.5768/JAO202344.0507001
Abstract FullText HTML PDF
High reliability 1.5 μm all-fiber coherent laser windfinding radar system
GAO Long, ZHENG Wei, AN Chao, TAO Yuliang, DU Guojun
2023, 44(5): 1109-1117. DOI: 10.5768/JAO202344.0507002
Abstract FullText HTML PDF
Design of zoom beam-expansion system for OPO laser rangefinder transmitter
CAI Zhen, JI Junwen
2023, 44(5): 1118-1124. DOI: 10.5768/JAO202344.0507003
Abstract FullText HTML PDF
Discrete multi-point partial discharge detection and location technology of optical fiber
ZENG Lingfeng, LIN Chaozhe, HUANG Jianli, ZHOU Deyong, ZHANG Zelong
2023, 44(5): 1125-1132. DOI: 10.5768/JAO202344.0508001
Abstract FullText HTML PDF
Application of channel multiplexing technology in LED underwater visible light communication
PENG Jiachi, GUO Jianzhong, LI Yanlong, ZHANG Liang, ZHOU Ying, AI Yong, LIANG Hexi
2023, 44(5): 1133-1141. DOI: 10.5768/JAO202344.0508002
Abstract FullText HTML PDF
FSO/RF hybrid link transmission rate optimization method through UAV relay
SHAO Long, LI Yongjun, LI Xin, WANG Meng, SONG Xinkang, TANG Hanling, ZHAO Shanghong
2023, 44(5): 1142-1152. DOI: 10.5768/JAO202344.0508003
Abstract FullText HTML PDF
Control scheme of high working temperature based on dynamic temperature control in FOG
WANG Gang, WAN Xun, CUI Zhichao, XIE Liangping
2023, 44(5): 1153-1156. DOI: 10.5768/JAO202344.0508004
Abstract FullText HTML PDF