column
2022, 43(5): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Development of aviation electro-optical reconnaissance technology
WANG Huilin, NING Fei, LIU Jilong
2022, 43(5): 825-832. DOI: 10.5768/JAO202243.0509001
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of gyro redundant installation in airborne electro-optical system
LIU Dong, WANG Huilin, LEI Liang, JIANG Shizhou, WANG Guan, GONG Quancheng
2022, 43(5): 833-838. DOI: 10.5768/JAO202243.0501001
Abstract FullText HTML PDF
Design of large-aperture and wide-spectrum zoom lens
LUO Rui, LIANG Xiuling
2022, 43(5): 839-845. DOI: 10.5768/JAO202243.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Design of 20 mm~200 mm zoom objective lens for polarization imaging system
CHEN Xin, ZHEN Shenglai, FANG Jian, TAO Shanjing, YU Benli
2022, 43(5): 846-852. DOI: 10.5768/JAO202243.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Qualitative analysis of reliability on servo stabilization platform of electro-optical system
ZHENG Fengzhu, NING Fei, WANG Huilin, WU Xiongxiong, WANG Guan, ZHAO Zhicao, ZHOU Yun, WANG Le
2022, 43(5): 853-858. DOI: 10.5768/JAO202243.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Filter method for pulse width modulation drive
LIU Changliang, DENG Yi, WANG Zicheng, PU Peipei, LI Chao, WU Yujing, ZHANG Jingyue
2022, 43(5): 859-863. DOI: 10.5768/JAO202243.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Design of linear CCD acquisition system based on high-resolution spectrometer
KANG Zhen, LIU Jianping, SUN Shuai, PU Peipei, NIU Jing, MA Shibang
2022, 43(5): 864-869. DOI: 10.5768/JAO202243.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of photoelectric auxiliary decision system for FPSO crude oil offloading
ZHU Jinquan, YANG Xueli, SUN Kecheng, LIU Donghui, NIU Zhigang
2022, 43(5): 870-878. DOI: 10.5768/JAO202243.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Indoor lighting energy-saving control method based on genetic simulated annealing algorithm
GUO Jing, ZHANG Yujie
2022, 43(5): 879-885. DOI: 10.5768/JAO202243.0502001
Abstract FullText HTML PDF
Area mapping for water and forest based on satellite hyper-spectral remote sensing
TANG Wenrui, MA Lin, ZHU Siqi, LIN Sifan, JIA Longze
2022, 43(5): 886-892. DOI: 10.5768/JAO202243.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Hyperspectral target tracking based on attention mechanism and additive angular margin loss
SHI Zonghan, ZHAO Haitao
2022, 43(5): 893-903. DOI: 10.5768/JAO202243.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Thread image evaluation method based on machine vision
WANG Jie, CHEN Manlong, LI Kui, YANG Fan, YAN Lizhi
2022, 43(5): 904-912. DOI: 10.5768/JAO202243.0502004
Abstract FullText HTML PDF
Super-resolution reconstruction of fiber optic coil image based on lightweight network
ZHANG Qianchuang, GUO Chenxia, YANG Ruifeng, CHEN Xiaole
2022, 43(5): 913-920. DOI: 10.5768/JAO202243.0502005
Abstract FullText HTML PDF
Incremental structure from motion algorithm based on weighted scene graph
JIANG Tao, MA Yong, HUANG Jun, WANG Hesong, FAN Fan
2022, 43(5): 921-928, 1014. DOI: 10.5768/JAO202243.0502006
Abstract FullText HTML PDF
Spray angle measurement method based on grayscale image differential gradient
WEI Yongjie, LI Mingkai, WANG Haoran, ZHANG Shuri
2022, 43(5): 929-934. DOI: 10.5768/JAO202243.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Calibration and stability control for photoelastic modulator using feedback optical path
LI Kewu, WANG Shuang
2022, 43(5): 935-942. DOI: 10.5768/JAO202243.0503002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of phase object position on results of Moire deflectometry
CHEN Yayi, CHEN Yunyun, ZHANG Jingyun, YANG Cuihong
2022, 43(5): 943-949. DOI: 10.5768/JAO202243.0503003
Abstract FullText HTML PDF
Optimal compensation methods of wedge angle of reference mirror in equal optical path interferometers
ZHU Huaikang, ZHANG Qiyuan, HAN Sen
2022, 43(5): 950-958. DOI: 10.5768/JAO202243.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis on dihedral angle of corner-cube reflectors in Fourier transform spectrometer
HU Jingsen, HUANG Min, GAO Han
2022, 43(5): 959-966. DOI: 10.5768/JAO202243.0503005
Abstract FullText HTML PDF
Light source calibration for divided focal plane polarization imaging system
ZHAO Yonggang, SUN Chunsheng
2022, 43(5): 967-972. DOI: 10.5768/JAO202243.0503006
Abstract FullText HTML PDF
Application of PWM dimming based on Grassmann optical model
LI Zongqian, SHI Yan, LIAO Yinghua, LUO Yi
2022, 43(5): 973-979. DOI: 10.5768/JAO202243.0505001
Abstract FullText HTML PDF
Ultra-thin silver transparent conductive film based on aluminum infiltration layer
LI Dong, PAN Yongqiang, LIU Huan, ZHENG Zhiqi, ZHOU Zelin
2022, 43(5): 980-985. DOI: 10.5768/JAO202243.0505002
Abstract FullText HTML PDF
Optically switchable multifunctional terahertz geometric phase metasurface
FAN Junpeng, WANG Xiaozhao, ZHANG Jianxin, ZHANG Zhen, SUN Cai, HU Qiyong
2022, 43(5): 986-993. DOI: 10.5768/JAO202243.0505003
Abstract FullText HTML PDF
Real-time positioning technology of train based on optical fiber coherent Rayleigh backscattering
ZHANG Xinwei, LI Jun, ZHANG Dingbo, YAN Ruijin, TIAN Biao, DING Guoshen, YIN Heyi, MA Tian, WANG Weifeng, ZHAI Xiaowei
2022, 43(5): 994-1000. DOI: 10.5768/JAO202243.0508001
Abstract FullText HTML PDF
Package of hollow micro-bottle resonator and refractive index sensing properties
ZHAO Shuaichang, WANG Zijie, LIU Xiaochen, WANG Kehong, CHEN Yiqi, YANG Yong, ZHANG Qi, ZHANG Xiaobei
2022, 43(5): 1001-1006. DOI: 10.5768/JAO202243.0508002
Abstract FullText HTML PDF
Circumferential stress measurement of blood vessels model in vitro based on fiber Bragg grating sensor
ZHANG Yan, ZHANG Fan, ZHAO Guanqi, CHU Daping
2022, 43(5): 1007-1014. DOI: 10.5768/JAO202243.0508003
Abstract FullText HTML PDF
Design of broadband hybrid fiber amplifier based on particle swarm optimization algorithm
GONG Yi, LIU Fang, MENG Fanke
2022, 43(5): 1015-1021. DOI: 10.5768/JAO202243.0508004
Abstract FullText HTML PDF
ENZ material filled microstructured optical fiber with high birefringence and near-zero flattened dispersion at terahertz frequency
WEI Jiaoxia, WANG Doudou, ZHANG Yue, TIAN Jiangkun, YUE Shuai
2022, 43(5): 1022-1029. DOI: 10.5768/JAO202243.0508005
Abstract FullText HTML PDF
Laser communication performance of UAV slant based on MIMO
TANG Hanling, LI Yongjun, LI Yi, ZHAO Shanghong
2022, 43(5): 1030-1036. DOI: 10.5768/JAO202243.0508006
Abstract FullText HTML PDF