column
2022, 43(3): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Research status of key technologies in plasma optics fabrication
JIAO Peiqi, XIN Qiang, WU Xiang, WU Yongqian, FAN Bin, CHEN Qiang
2022, 43(3): 359-374. DOI: 10.5768/JAO202243.0309001
Abstract FullText HTML PDF
High-precision stability control of scanning platform of fast circumferential scanning detection system
ZHANG Yaqiong, GUO Jiandu, XU Yang, HAO Xiaojian, CHEN Guanghui, ZHOU Jing, ZHU Jingjing
2022, 43(3): 375-385. DOI: 10.5768/JAO202243.0301001
Abstract FullText HTML PDF
Design of imaging system for wide-range laser displacement sensor
SHEN Benlan, XU Xianfeng, YAO Lei, LUAN Shoucheng, WANG Hongmei
2022, 43(3): 386-391. DOI: 10.5768/JAO202243.0301002
Abstract FullText HTML PDF
Panoramic fisheye optical system based on freeform surface design
LIU Honghai
2022, 43(3): 392-398. DOI: 10.5768/JAO202243.0301003
Abstract FullText HTML PDF
Wavefront shaping system of tiny optical path difference based on off-axis ellipsoidal surface
WANG Zeyu, CHEN Jie, YANG Lei, XIE Hongbo
2022, 43(3): 399-408. DOI: 10.5768/JAO202243.0301004
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of optical system based on terahertz spectroscopy technology
LI Zhilei, LIU Haifeng, CHI Weiwei, ZHOU Limei, XIE Fang, LIU Yangyang
2022, 43(3): 409-414. DOI: 10.5768/JAO202243.0301005
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of spectrometer with double Rowland circle structure
LU Yi, REN Wanjie, GUO Guojian, YOU Xinran, HU Guoxing, WU Lijun, SUN Xun
2022, 43(3): 415-423. DOI: 10.5768/JAO202243.0301006
Abstract FullText HTML PDF
Image motion compensation technology of aerial photoelectric imaging system
WU Xiongxiong, LUAN Yadong, WANG Huilin, ZHENG Fengzhu, WANG Mingchao, MA Li, WU Yaorui
2022, 43(3): 424-429. DOI: 10.5768/JAO202243.0302001
Abstract FullText HTML PDF
Key frame extraction algorithm for theodolite image sequence
HUANG Wei, WANG Yi, ZHANG Long, ZHANG Yuxin, YANG Haimin
2022, 43(3): 430-435. DOI: 10.5768/JAO202243.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Patch-match binocular 3D reconstruction based on deep learning
SONG Lizheng, LIN Dongyun, PENG Xiafu, LIU Tengfei
2022, 43(3): 436-443. DOI: 10.5768/JAO202243.0302003
Abstract FullText HTML PDF
Improved ViBe algorithm based on adaptive threshold and dynamic update factor
CHEN Wei, LIU Yu, LI Hongtao, SUN Jing, YAN Ning
2022, 43(3): 444-452. DOI: 10.5768/JAO202243.0302004
Abstract FullText HTML PDF
K-means+SSA-Elman network visible light indoor location awareness algorithm
LI Baoyu, ZHANG Feng, PENG Xia, LIU Yenan
2022, 43(3): 453-459. DOI: 10.5768/JAO202243.0302005
Abstract FullText HTML PDF
Optimized processing method of point cloud of railway tank car based on 3D laser scanning
ZHANG Zhipeng, SHAO Xuejun, PANG Qing
2022, 43(3): 460-465. DOI: 10.5768/JAO202243.0302006
Abstract FullText HTML PDF
Application of aerosol fluorescence spectrum recognition based on deep learning
ZHANG Xuecheng, JIN Shangzhong, ZHAO Tianqi, ZHANG Fei, CHEN Yi
2022, 43(3): 466-471. DOI: 10.5768/JAO202243.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Aviation fastener rotation detection for intelligent optical perception with edge computing
FU Changhong, CHEN Kunhui, LU Kunhan, ZHENG Guangze, ZHAO Jilin
2022, 43(3): 472-480. DOI: 10.5768/JAO202243.0303002
Abstract FullText HTML PDF
Angular uniformity of cascaded integrating sphere radiation source
ZHA Guangping, WU Haoyu, LI Jianjun, YUAN Yinlin
2022, 43(3): 481-487. DOI: 10.5768/JAO202243.0303003
Abstract FullText HTML PDF
Design of wide-band and high-precision laser energy meter
CAI Ying
2022, 43(3): 488-495. DOI: 10.5768/JAO202243.0303004
Abstract FullText HTML PDF
Dust concentration measurement algorithm based on image transmittance
YE Fangping, FANG Chaoyang, XU Xianjin, LI Xiuhong, YUAN Jianming
2022, 43(3): 496-502. DOI: 10.5768/JAO202243.0303005
Abstract FullText HTML PDF
Extraction of incoherent linear structured light stripe center on metal surface
SHANG Zhiyi, WANG Jianhua, YIN Peili, DU Hubing
2022, 43(3): 503-509. DOI: 10.5768/JAO202243.0303006
Abstract FullText HTML PDF
Derivation and application of expression methods based on law of reflection and refraction of light
ZHOU Xuhuan, GONG Yunhui, WU Shaohua, WANG Yuankang, HUANG Yafang, YE Hongwei, WANG Guangwei, WANG Yicheng
2022, 43(3): 510-517. DOI: 10.5768/JAO202243.0305001
Abstract FullText HTML PDF
Tooling calibration of secondary aspheric workpiece position in magneto-rheological polishing
ZHANG Yu, ZHANG Feng, GUO Rui, SU Ying, ZHANG Yunlong, XU Zengqi, WANG Fuchao
2022, 43(3): 518-523. DOI: 10.5768/JAO202243.0305002
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of LED light source array based on improved particle swarm algorithm
MING Zhenxing, LYU Qinghua, MING Yue, ZENG Wei, LYU Hui, ZHANG Jie
2022, 43(3): 524-531, 543. DOI: 10.5768/JAO202243.0305003
Abstract FullText HTML PDF
Morphology identification of dendrites of laser cladding layer based on deep learning
GUO Shirui, WANG Kaixiang, CUI Lujun, LI Xiaolei, ZHENG Bo, CHEN Yongqian
2022, 43(3): 532-537. DOI: 10.5768/JAO202243.0307001
Abstract FullText HTML PDF
Baseline correction algorithm for laser-induced breakdown spectroscopy
PAN Gaowei, SHI Jinfang, QIU Rong, WANG Huili, WAN Qing, ZHANG Zhiwei, WANG Kai
2022, 43(3): 538-543. DOI: 10.5768/JAO202243.0307002
Abstract FullText HTML PDF
MIMO atmospheric transmission characteristics based on spatial light modulator
LIU Zheqi, WANG Tianshu, ZHENG Chonghui, LIU Xianzhu
2022, 43(3): 544-550. DOI: 10.5768/JAO202243.0308001
Abstract FullText HTML PDF
Dual-core photonic crystal fiber temperature sensor based on vernier effect
AN Guowen, WANG Lizhi, JIA Pinggang, ZHAI Chengrui, ZHANG Yanjun, SU Jianhui, ZHU Fengtong, LIU Lei
2022, 43(3): 551-556. DOI: 10.5768/JAO202243.0308002
Abstract FullText HTML PDF