column
Optical design and analysis of illumination system based on augmented reality
MA Linfeng, LIU Zhiying, HUANG Yunhan, ZHANG Yuhui, FU Yuegang
2022, 43(2): 179-190. DOI: 10.5768/JAO202243.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system for high-precision laser ranging
LIU Yucheng, WANG Chunze, SONG Youjian, XIE Hongbo, YANG Lei
2022, 43(2): 191-197. DOI: 10.5768/JAO202243.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Diffraction efficiency of digital micromirror device in projection system
GU Xiaoyan, WANG Chunyan, SUN Hao, WANG Zhiqiang, LIU Huan
2022, 43(2): 198-203. DOI: 10.5768/JAO202243.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Selection and optimization of mirror structure of off-axis two-mirror afocal system
SONG Honghong, LIU Ting, QIAN Junhong, LI Jiawen, ZHANG Rongzhu
2022, 43(2): 204-212. DOI: 10.5768/JAO202243.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Arrangement of microlens and image restoration technology of photon integrated interferometric imaging system
YU Haibin, CHEN Beixi, PAN Zhifeng, REN Weifeng, ZHANG Honggang
2022, 43(2): 213-220. DOI: 10.5768/JAO202243.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Design and preparation of cut-off filter for observation scope
PANG Menglin, ZHOU Shun, GUO Feng, HANG Liangyi, XIAO Xiangguo
2022, 43(2): 221-227. DOI: 10.5768/JAO202243.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Probabilistically shaped optical transmission method based on cascaded ROADM
LI Linan, ZENG Junjie, PU Minglong, XIE Suofei, LIU Wei, ZHANG Lei, REN Junqiang, XIN Ning
2022, 43(2): 228-233. DOI: 10.5768/JAO202243.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Auxiliary alignment technology for aerial refueling based on real-time image processing
ZHANG Jianhua, GAO Shuaihua
2022, 43(2): 234-239. DOI: 10.5768/JAO202243.0202001
Abstract FullText HTML PDF
FPGA-based real-time Bayer demosaicking algorithm and its implementation
ZHANG Zeyu, ZHANG Hong, WU Lingfan, YANG Yifan, LI Xuliang
2022, 43(2): 240-247. DOI: 10.5768/JAO202243.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Driving vehicle elements detection method based on optimized YOLOv4 algorithm
CHEN Yaozu, GU Yuhai, CHENG Xia, XU Xiaoli
2022, 43(2): 248-256. DOI: 10.5768/JAO202243.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Fish stock detection algorithm based on zebrafish image features
GUO Guisong, LIN Bin, YANG Xia, ZHANG Xiaohu
2022, 43(2): 257-268. DOI: 10.5768/JAO202243.0202004
Abstract FullText HTML PDF
SLAM algorithm of dynamic environment based on semantic prior and geometric constraints
ZHANG Haocheng, WANG Xiaohua, WANG Wenjie
2022, 43(2): 269-277. DOI: 10.5768/JAO202243.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Fluorescence spectrometer based on SiPM single photon detector
ZHANG Fei, ZHAO Tianqi, CHEN Yi, ZHANG Xuecheng, JIN Shangzhong
2022, 43(2): 278-283. DOI: 10.5768/JAO202243.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Stress measurement of transparent elements based on polarized camera
GAO Yang, WAN Xinjun, XIE Shuping
2022, 43(2): 284-290. DOI: 10.5768/JAO202243.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method of 3D scanner tilt angle based on IMU
XI Shaojie, ZHANG Zonghua, GAO Nan, MENG Zhaozong
2022, 43(2): 291-297. DOI: 10.5768/JAO202243.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Differential confocal measurement method of linear scanning based on dual linear array camera
LAI Dongming, KONG Linghua, LIAN Guofu, YI Dingrong, ZHU Xingxing
2022, 43(2): 298-303. DOI: 10.5768/JAO202243.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Nonlinear errors correction based on trapezoidal plus sinusoidal phase shifting algorithm
ZHANG Guoming, HAO Zhidong, ZHAO Qi, ZHANG Zhiwen, CAI Bolin, LI Bing
2022, 43(2): 304-310. DOI: 10.5768/JAO202243.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Spectral responsivity measurement technology for UV detector based on cryogenic radiometer
LI Yan, FAN Jihong, YU Bing, YUAN Lin'guang, SUN Yu'nan, QIN Yan, MA Li
2022, 43(2): 311-316. DOI: 10.5768/JAO202243.0204001
Abstract FullText HTML PDF
Influence of InAlAs concentration on In0.83Al0.17As/In0.83Ga0.17As infrared detector characteristics
YE Wei, DU Pengfei, XIAO Sheng, LI Mengfei
2022, 43(2): 317-324. DOI: 10.5768/JAO202243.0204002
Abstract FullText HTML PDF
Optical chopper applied for calibration of vacuum ultraviolet detector
LU Fei, ZHANG Boni, QIN Yan, HU Tieli, YU Bing, SUN Yu’nan, CAO Feng
2022, 43(2): 325-330. DOI: 10.5768/JAO202243.0204003
Abstract FullText HTML PDF
Simulation modeling of infrared images of space targets in jitter state
LIU Peijin, LI Mingyang, ZHANG Licai
2022, 43(2): 331-338. DOI: 10.5768/JAO202243.0204004
Abstract FullText HTML PDF
High precision measurement method of laser beam pointing stability
YAO Linhai, LU Peiguo, YANG Yong'an, LONG Jingyu, YANG Xiulin, BU Yinghua
2022, 43(2): 339-344. DOI: 10.5768/JAO202243.0207001
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation method of continuous laser interference effect
WU Fengling, LI Yongtao
2022, 43(2): 345-351. DOI: 10.5768/JAO202243.0207002
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on laser cleaning of paint layer on white marble surface
YANG Yiran, YU Lidong, ZHA Rongwei, LI Long, BAI Yang
2022, 43(2): 352-358. DOI: 10.5768/JAO202243.0207003
Abstract FullText HTML PDF