column
Fast and high-precision electric adjusting mirror
XING Haibin, LIU Lishuang, XIA Runqiu, CHEN Qingshan, LYU Yong
2021, 42(6): 949-955. DOI: 10.5768/JAO202142.0601001
Abstract FullText HTML PDF
Spatial distribution of sensitivity of large-area triangular detection light screen
DUAN Chenxi, NI Jinping, LI Jing, CHEN Rui, CUI Changqing, LIU Yang
2021, 42(6): 956-962. DOI: 10.5768/JAO202142.0601002
Abstract FullText HTML PDF
Optical rotation properties of TeO2 crystal based on vector light field
YU Buzhao, WANG Jiming, WU Tong, HE Chongjun, LU Yuangang, LIU Youwen
2021, 42(6): 963-968. DOI: 10.5768/JAO202142.0601003
Abstract FullText HTML PDF
Method of variable speed control for focusing mechanism limited interval based on image definition function
ZHANG Huaili, LI Yingchun, ZHANG Tinghua
2021, 42(6): 969-974. DOI: 10.5768/JAO202142.0601004
Abstract FullText HTML PDF
Photoelectric pod drift calibration method based on navigation system
ZHANG Lanlan, GUO Xinsheng, SHOU Shaojun, ZHAO Chuangshe, HAN Wei, LIU Hu
2021, 42(6): 975-981. DOI: 10.5768/JAO202142.0601005
Abstract FullText HTML PDF
Terahertz measurement method of liquid electromagnetic parameters based on Gaussian mixture model
XIE Yushan, HUANG Yi, ZHONG Yujie, LUO Manting, ZHANG Zhenghao, LIN Tingling, ZHONG Shuncong
2021, 42(6): 982-988. DOI: 10.5768/JAO202142.0601006
Abstract FullText HTML PDF
Passing zenith stabilization method of two-dimensional gyro platform based on disturbance sources classification control
WANG Xinwei, WANG Huilin, HAN Rui, DU Yanlu, GONG Quancheng, REN Yuanbin, LI Tao
2021, 42(6): 989-996. DOI: 10.5768/JAO202142.0601007
Abstract FullText HTML PDF
Optimal control of upper anti-stabilization aiming system based on acceleration feedback
CHEN Yongpeng, DUAN Hailong, WANG Weibo, WANG Wenyan, FU Panlong, LI Qi
2021, 42(6): 997-1005. DOI: 10.5768/JAO202142.0601008
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of dual band CCTV fish-eye lens
ZHANG Xinting, KANG Lei, WU Qianqian
2021, 42(6): 1006-1010. DOI: 10.5768/JAO202142.0601009
Abstract FullText HTML PDF
Real-time and fast detection system of arrayed filament diameter
HUANG Zhanhua, ZHANG Hanxiao, CAO Yusheng, CHEN Zhilin, SHEN Muhong
2021, 42(6): 1011-1016. DOI: 10.5768/JAO202142.0602001
Abstract FullText HTML PDF
FPGA-based real-time atmospheric turbulence image restoration algorithm and its implementation
LI Yawei, ZHANG Hong, WU Lingfan, YANG Yifan, CHEN Hao
2021, 42(6): 1017-1024. DOI: 10.5768/JAO202142.0602002
Abstract FullText HTML PDF
Casting X-ray image segmentation based on deep learning
CAO Fuqiang, WANG Mingquan, ZHANG Junsheng, SHAO Yalu, ZHANG Xueyang
2021, 42(6): 1025-1033. DOI: 10.5768/JAO202142.0602003
Abstract FullText HTML PDF
Fusion processing algorithm of single-photon detection for three-dimensional point cloud and visible light image
ZHANG Feifei, PENG Lei, YUAN Tao
2021, 42(6): 1034-1039. DOI: 10.5768/JAO202142.0602004
Abstract FullText HTML PDF
Projection image edge fusion method based on B-spline curve
SONG Tao, QI Jihui, HOU Peiguo, ZHAO Mingyu, LI Kun
2021, 42(6): 1040-1047. DOI: 10.5768/JAO202142.0602005
Abstract FullText HTML PDF
Disparity image feature matching algorithm based on AKAZE and adaptive local affine matching
ZHU Daixian, WU Dong, LIU Shulin, LIU Lingzhi
2021, 42(6): 1048-1055. DOI: 10.5768/JAO202142.0602006
Abstract FullText HTML PDF
Salient target detection algorithm based on dual-channel multi-scale pyramid pooling model
MA Shaobin, ZHANG Chengwen
2021, 42(6): 1056-1061. DOI: 10.5768/JAO202142.0602007
Abstract FullText HTML PDF
Real-time precise control technology of multidimensional and stereoscopic high-speed photogrammetry system
LI Ningning, CHEN Haiyang, FENG Man, CHEN Bei
2021, 42(6): 1062-1066. DOI: 10.5768/JAO202142.0603001
Abstract FullText HTML PDF
Temperature compensation in ammonia detection based on genetic algorithm
LI Yang, HUANG Yi, SHI Yuan, DENG Chuanlu, HU Chengyong, DONG Yanhua, ZHANG Xiaobei, WANG Tingyun
2021, 42(6): 1067-1071. DOI: 10.5768/JAO202142.0603002
Abstract FullText HTML PDF
Photoelectric test method for ground minimum control speed flight test
HU Binghua, YAN Hui
2021, 42(6): 1072-1079. DOI: 10.5768/JAO202142.0603003
Abstract FullText HTML PDF
Testing method and equipment for residual polarization of optical lens
WANG Lei, XU Rongguo, YIN Wanhong, JIANG Changlu, KANG Dengkui, WANG Shengyun
2021, 42(6): 1080-1085. DOI: 10.5768/JAO202142.0603004
Abstract FullText HTML PDF
Defect detection algorithm of MEMS acoustic film based on frequency domain transformation
WEI Dong, SANG Mei, YU Minhui, HUANG Yaokang, LIU Hongguang, LIU Tiegen
2021, 42(6): 1086-1091. DOI: 10.5768/JAO202142.0603005
Abstract FullText HTML PDF
Preliminary study on distinguishment method of low-level-light night vision devices
CHENG Hongchang, SHI Feng, LI Zhoukui, SHI Hongli, BAI Xiaofeng, YAN Lei, YAO Ze, WANG Miaoxin, LI Yanhong
2021, 42(6): 1092-1101. DOI: 10.5768/JAO202142.0604001
Abstract FullText HTML PDF
Design and fabrication of near-infrared metalens
QIU Gongrun, ZHAO Feng, WANG Kun
2021, 42(6): 1102-1106. DOI: 10.5768/JAO202142.0604002
Abstract FullText HTML PDF
Tiny camera detection technology based on hyper-spectral imaging technology
WANG Lin, ZHANG Haiyang, HUANG Jiahao, QU Jiahui, ZHAO Changming, ZHANG Zilong
2021, 42(6): 1107-1114. DOI: 10.5768/JAO202142.0605001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on laser parallel processing of DM code
ZHAI Zhongsheng, LI Mengyu, LIU Chunli, CHEN Bo, LIU Dun
2021, 42(6): 1115-1121. DOI: 10.5768/JAO202142.0605002
Abstract FullText HTML PDF
Optical properties of combined dynamic thermal dynamicloading optical window
LIU Youchen, MA Guolu, ZHAO Yong, SONG Zijun, HU Liangzi
2021, 42(6): 1122-1126, 1132. DOI: 10.5768/JAO202142.0605003
Abstract FullText HTML PDF
Zoom optical system based on three-element variable focal power devices
CHENG Hongtao, LI Hengyu
2021, 42(6): 1127-1132. DOI: 10.5768/JAO202142.0605004
Abstract FullText HTML PDF