column
Analysis of mass and friction effect of negative stiffness mechanism of rhombic HSLDS vibration isolator
YUAN Yijie, JI Ming, ZHANG Weiguo, YI Xingguo, WANG Yi, SHI Daoyun
2021, 42(2): 207-214. DOI: 10.5768/JAO202142.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Multi-objective optimization design and stability analysis of flexible support system for large rectangular collimator mirror
PENG Yuanjing, XU Mingming, CHEN Yi, HU Zhongwen, JI Hangxin, WANG Lei
2021, 42(2): 215-222. DOI: 10.5768/JAO202142.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Design of high-definition pinhole lens optical system
SUN Yanchao, LUO Rui, LIANG Xiuling
2021, 42(2): 223-228. DOI: 10.5768/JAO202142.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Design of 40× imaging objective lens in long-wave infrared band
LI Jincheng, XIE Hongbo, YANG Lei, CHEN Hui, SUN Yixuan
2021, 42(2): 229-235. DOI: 10.5768/JAO202142.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Aberration calculation of catadioptric combined optical system with oblique incidence
ZHAO Xiaonan, LYU Lijun
2021, 42(2): 236-241. DOI: 10.5768/JAO202142.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Performance evaluation method of silicon-based optical phased array
ZHANG Yaoyuan, WANG Rui, JIANG Ruitao, DU Kunyang, LI Yuanyang
2021, 42(2): 242-246. DOI: 10.5768/JAO202142.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Assembly and adjustment method of multi-reference axis transmission optical system
DU Guojun, WANG Chunyu, OU Zongyao, WANG Cong, HU Bin
2021, 42(2): 247-254. DOI: 10.5768/JAO202142.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Research on image detection method of inner wall of circular hole based on 45° reflector
SHI Yufei, CHEN Xin, CHEN Jigang
2021, 42(2): 255-261. DOI: 10.5768/JAO202142.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Improving effect of speckle autocorrelation reconstruction based on off-axis digital holography
LI Cong, XU Zhao, CHEN Jie, NI Yang, ZHOU Xin
2021, 42(2): 262-267. DOI: 10.5768/JAO202142.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Research on accurate detection method of egg embryo activity based on convolutional neural network
GUO Meng, DONG Xinming, HAN Guang, WANG Huiquan, WANG Zhongqiang, ZHAO Zhe
2021, 42(2): 268-275. DOI: 10.5768/JAO202142.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Identification system for batch of two-dimensional code with high speed based on machine vision
LI Jian’gang, HUANG Shihao, ZHENG Qiqiang, YANG Xin, HUANG Jing, ZHOU Bole
2021, 42(2): 276-282. DOI: 10.5768/JAO202142.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Hyperspectral images destriping approach with weighted block sparsity regularization and non-convex low-rank penalty
YUAN Yuli, LYU Junrui, LUO Xuegang
2021, 42(2): 283-291. DOI: 10.5768/JAO202142.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Research on technology of large area blackbody radiation source used in field calibration for target radiation characteristics
LI Chao, ZHANG Yuguo, LIU Baowei, CAO Jing, GUO Yapin, WANG Jiapeng
2021, 42(2): 292-298. DOI: 10.5768/JAO202142.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Research on detection method of large-aperture aspheric surface by laser tracker
CHEN Jiayi, WANG Cong, HUO Tengfei, CHENG Deji
2021, 42(2): 299-303. DOI: 10.5768/JAO202142.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Defect detection of micro-cantilever beams based on optical coherence vibrometer system
JIA Meiying, ZHONG Shuncong, ZHOU Ning, LIN Jiewen, ZHANG Qiukun
2021, 42(2): 304-309. DOI: 10.5768/JAO202142.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Portable multi-channel spectral measurement system for rapid on-site detection
JIAN Dan, LIU Cheng
2021, 42(2): 310-316. DOI: 10.5768/JAO202142.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Research on cell traction measurement based on Fourier transform
WEN Na, ZHANG Fan
2021, 42(2): 317-326. DOI: 10.5768/JAO202142.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Bearing defects detection based on standardized sample split
XU Jianqiao, WU Jun, CHEN Xiangcheng, WU Danchao, LI Bing
2021, 42(2): 327-333. DOI: 10.5768/JAO202142.0203006
Abstract FullText HTML PDF
Research on off-axis reflective collimator design and inspection scheme of secondary mirror
SUN Yongxue, XIA Zhentao, WANG Ke, JIANG Shouwang, CHEN Gangyi, FAN Rong, LI Tao
2021, 42(2): 334-338. DOI: 10.5768/JAO202142.0205001
Abstract FullText HTML PDF
Study on characteristics of transmission wavefront of liquid lens
LU Jiawei, YUAN Daocheng, LIU Qian
2021, 42(2): 339-345. DOI: 10.5768/JAO202142.0205002
Abstract FullText HTML PDF
Research and application of processing technology of cladding-tube with large aspect ratio
SU Detan, SUN Jian’ning, CHEN Xiaoqian, MAO Hanqi, HAN Xiaoming, YANG Guang, XIAO Jie, ZHANG Zhengjun, ZHAO Huimin
2021, 42(2): 346-351. DOI: 10.5768/JAO202142.0205003
Abstract FullText HTML PDF
Research on illumination optimization of phototherapy LED based on multi-objective artificial fish swarm algorithm
TANG Qingyao, WU Ran, JI Jiajia, LIU Junyuan, LI Zhangyong
2021, 42(2): 352-359. DOI: 10.5768/JAO202142.0205004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of influence of acceleration field on deformation of gyro fiber-optical ring
WANG Binhua, HUANG Chihang, HU Qiao, KONG Jun, CHEN Ping
2021, 42(2): 360-370. DOI: 10.5768/JAO202142.0208001
Abstract FullText HTML PDF
Simulation analysis of plasma grating based on PDMS thin films
CHEN Zhuangzhuang, WANG Zhibin, LI Kewu, WU Xiaonan
2021, 42(2): 371-376. DOI: 10.5768/JAO202142.0208002
Abstract FullText HTML PDF