column
Coordinate conversion error analysis of photoelectric detection targets on tethered lift-off platform
LIU Fei, LIU Yu, RU Zhibing, GUO Jia, CHEN Wei, LIU Zhidong, ZHAO Qinglin
2020, 41(6): 1137-1146. DOI: 10.5768/JAO202041.0601001
Abstract FullText HTML PDF
Design of 50 mm~1 000 mm zoom optical system with high zoom ratio
LIU Yuan, YE Demao, WANG Jianying, YAN Shiheng, ZHANG Zenan
2020, 41(6): 1147-1152. DOI: 10.5768/JAO202041.0601002
Abstract FullText HTML PDF
Automatic target detecting and tracking technology based on UAV ground target images
NIU Chang, YIN Kuiying, HUANG Yinhe
2020, 41(6): 1153-1160. DOI: 10.5768/JAO202041.0601003
Abstract FullText HTML PDF
Glare simulation and experiment of train’s cab
JI Ze, DUAN Weiyi, LIU Jinrong, JING Shuo, LIN Yandan
2020, 41(6): 1161-1165. DOI: 10.5768/JAO202041.0601004
Abstract FullText HTML PDF
3-D human pose measurement method based on deep learning and epipolar constraint
SONG Limei, LYU Kunkun, YANG Yan’gang
2020, 41(6): 1166-1173. DOI: 10.5768/JAO202041.0601005
Abstract FullText HTML PDF
Calibration error compensation technique of stereoscopic vision measurement system
CUI Enkun, TENG Yanqing, LIU Jiawei
2020, 41(6): 1174-1180. DOI: 10.5768/JAO202041.0601006
Abstract FullText HTML PDF
Design and research of light incident angle measuring system based on conical lens
WANG Yan, WANG Keyi, ZHAO Shuai, SHEN Yuan, CAI Bolin, ZHANG Lei
2020, 41(6): 1181-1189. DOI: 10.5768/JAO202041.0602001
Abstract FullText HTML PDF
Machine vision on-line detecting system for effectively eliminating non-detection zone of surface defects
WANG Xuekun, YU Wenwen, HONG Cuncun, CAO Jianjun, QIAN Weiying, GAO Shumei
2020, 41(6): 1190-1196. DOI: 10.5768/JAO202041.0602002
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of wind resistance performance for hidden frame glass curtain walls based on digital image correlation technique
ZHOU Yifei, YUAN Yuan, LIU Wenbai, KONG Ge, GAO Jianwei
2020, 41(6): 1197-1206. DOI: 10.5768/JAO202041.0602003
Abstract FullText HTML PDF
Adversarial dehazing network based on multi-scale dilated convolution
CONG Xiaofeng, ZHANG Jun, HU Qiang
2020, 41(6): 1207-1213. DOI: 10.5768/JAO202041.0602004
Abstract FullText HTML PDF
Design of visual odometer based on RANSAC optical flow method and feature point matching method
ZHANG Junqi, HU Likun
2020, 41(6): 1214-1221. DOI: 10.5768/JAO202041.0602005
Abstract FullText HTML PDF
Confocal measurement for surface area of hardness indentation
ZHANG Kailin, SHI Wei, CHENG Yinbao, WANG Zhongyu
2020, 41(6): 1222-1229. DOI: 10.5768/JAO202041.0603001
Abstract FullText HTML PDF
Testing method about infrared radiation intensity of explosive used in vacuum environment
HAN Zhansuo, CAO Feng, WANG Jian’gang, LUO Beibei, QIN Yan, LIU Fang
2020, 41(6): 1230-1235. DOI: 10.5768/JAO202041.0603002
Abstract FullText HTML PDF
Absolute radiometric calibration technique of large aperture integrating sphere source
YUAN Linguang, ZHAN Chunlian, LU Fei, FAN Jihong, LI Yan, WU Lipeng, YOU Yue
2020, 41(6): 1236-1240. DOI: 10.5768/JAO202041.0603003
Abstract FullText HTML PDF
Test and analysis of factors influncing target contrast ratio based on 3rd generation LLL ICCD imaging device
CHEN Xulang, DANG Xiaogang, GUO Xinda, WANG Lei, ZHANG Shuli, BAI Xiaofeng, HAN Kun, YUAN Yuan, LI Junguo, CHENG Wei
2020, 41(6): 1241-1246. DOI: 10.5768/JAO202041.0603004
Abstract FullText HTML PDF
Study on color stability under different light sources based on color difference analysis
LI Huifeng, LYU Xinguang
2020, 41(6): 1247-1254. DOI: 10.5768/JAO202041.0603005
Abstract FullText HTML PDF
Simulation study of NH3 concentration measurement based on QCL-TDLAS
YU Yingchun, WANG Han, WANG Zhimin, ZHANG Mengying, MA Leilei, ZOU Fang, KANG Junjian
2020, 41(6): 1255-1261. DOI: 10.5768/JAO202041.0603006
Abstract FullText HTML PDF
Study on calibration method for high infrared irradiance
WANG Jian’gang, HAN Zhansuo, QIN Yan, CAO Feng, GUO Yu
2020, 41(6): 1262-1267. DOI: 10.5768/JAO202041.0606001
Abstract FullText HTML PDF
Multi-dimensional feature point space infrared dim target detection method
WANG Fang, WANG Haiyan, KOU Tian, NIE Guangshu
2020, 41(6): 1268-1276. DOI: 10.5768/JAO202041.0606002
Abstract FullText HTML PDF
Long-distance vibration measurement based on laser frequency-shifted feedback interferometry
XU Zhong, ZHANG Xiliang
2020, 41(6): 1277-1283. DOI: 10.5768/JAO202041.0607001
Abstract FullText HTML PDF
Time-gated processing of pulse laser ranging echo signal
ZHANG Haopeng, CHEN Qingshan, LIU Yang, LYU Yong
2020, 41(6): 1284-1288. DOI: 10.5768/JAO202041.0607002
Abstract FullText HTML PDF
Design and research of image transmission systems with fiber bundles in environment of strong electromagnetic interference
XU Dongjin, HUANG Yi, DENG Chuanlu, HU Chengyong, ZHANG Xiaobei, WANG Tingyun
2020, 41(6): 1289-1297. DOI: 10.5768/JAO202041.0608001
Abstract FullText HTML PDF
Development and application of distributed optical fiber acoustic vibration sensor system
DONG Xiaowei, XIE Bin, PAN Yong, WANG Ningbo, SHU Bozhao, LIU Shuai
2020, 41(6): 1298-1304. DOI: 10.5768/JAO202041.0608002
Abstract FullText HTML PDF
Research on abnormal data detection of optical fiber communication network based on data mining
MA Lili, LIU Jiangping
2020, 41(6): 1305-1310. DOI: 10.5768/JAO202041.0608003
Abstract FullText HTML PDF
2020(6): 1-6.
Abstract FullText HTML PDF