column
Alignment design of assembly optical system for laser active detection
LI Huizhen, LIU Zhangfei, WANG Guocong, ZHANG Yong’an, CUI Jie, LI Xudong, MI Jianjun, Song Yamin
2020, 41(5): 879-884. DOI: 10.5768/JAO202041.0501001
Abstract FullText HTML PDF
Structure design and analysis of tracking frame for horizontal telescope
ZHANG Yan, CHEN Baogang, LI Hongwen, CAO Yuyan
2020, 41(5): 885-890. DOI: 10.5768/JAO202041.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system based on DMD for simulator with large field of view and long exit pupil distance
DAI Yu, CHENG Xin, ZHANG Wenming, LI Jie, LYU Shenglin
2020, 41(5): 891-897. DOI: 10.5768/JAO202041.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Design of weak optical signal detection system for measuring eye axial length
ZHANG Yuning, LI Piding, WANG Cheng, XIANG Huazhong
2020, 41(5): 898-903. DOI: 10.5768/JAO202041.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Calculating MTF of Kirkpatrick-Baez system by wave aberration theory
YU Chenghao, LYU Lijun
2020, 41(5): 904-910. DOI: 10.5768/JAO202041.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Horizontal alignment technology of coaxial three-mirror optical system
WANG Haichao, CHEN Jiayi, HUO Tengfei, LI Bin, LIU Junhang
2020, 41(5): 911-915. DOI: 10.5768/JAO202041.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of polarization characteristics for cat’s eye target echo scattering based on microfacet theory
QIN Xuzhi, NIU Chunhui, CHEN Shijie, LYU Yong
2020, 41(5): 916-923. DOI: 10.5768/JAO202041.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Low distortion wide working distance machine vision optical lens design
LIU Xiaona, WANG Shaobo, OUYANG Mingzhao, HAN Xuefeng
2020, 41(5): 924-928. DOI: 10.5768/JAO202041.0501008
Abstract FullText HTML PDF
Obtaining water-to-air panoramic images by inverse ray tracing method
HE Dahua, LI Su, LI Yapeng
2020, 41(5): 929-937. DOI: 10.5768/JAO202041.0502001
Abstract FullText HTML PDF
Study on calibration method of grating projection 3D measuring system
ZHU Yongjian, HUANG Zhen, MA Junfei, QIN Guofeng, QIN Yunbai
2020, 41(5): 938-946. DOI: 10.5768/JAO202041.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Image dehazing based on side window box filtering and transmittance correction
CHEN Guangfeng, WANG Junzhou
2020, 41(5): 947-955. DOI: 10.5768/JAO202041.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Image denoising algorithm based on dual-branch modified codec
QI Faguo, ZHANG Haiyang, LIU Chun, ZHAO Changming, ZHANG Zilong
2020, 41(5): 956-964. DOI: 10.5768/JAO202041.0502004
Abstract FullText HTML PDF
Reconstruction and localization of radioactive area fusing images from Kinect and γ camera
WANG Gang, XIAO Yufeng, ZHENG Youneng, TIAN Xinghao
2020, 41(5): 965-972. DOI: 10.5768/JAO202041.0502005
Abstract FullText HTML PDF
Image encryption lossless recovery method based on QR code and arithmetic coding
BAI Xing, WANG Jing, WANG Jinchao, ZHOU Xin
2020, 41(5): 973-977. DOI: 10.5768/JAO202041.0502006
Abstract FullText HTML PDF
Phase unwrapping errors correction for phase-encoding based on fringe projection profilometry
LIU Lu, PAN Yanjuan, XI Dongdong, WANG Yuwei, TANG Qixing
2020, 41(5): 978-983. DOI: 10.5768/JAO202041.0502007
Abstract FullText HTML PDF
Surface scratch detection of mobile phone screen based on machine vision
ZHANG Jianguo, LI Ying, QI Jiakun, JI Tiantian, LIU Jun
2020, 41(5): 984-989. DOI: 10.5768/JAO202041.0502008
Abstract FullText HTML PDF
Study on simulation method of intercept probability for ultra-low-altitude targets by antiaircraft gun TV tracking system
SHI Hailong, LIAO Xubo, WANG Jingjing, WU Yanlin
2020, 41(5): 990-996. DOI: 10.5768/JAO202041.0502009
Abstract FullText HTML PDF
Research on spatial observation data fusion method based on array photoelectric system
ZHAO Juncheng, LIU Jianping, YUAN Liang
2020, 41(5): 997-1004. DOI: 10.5768/JAO202041.0502010
Abstract FullText HTML PDF
Misalignment analysis of cylindrical outer surfaces in interferometric measurement
XU Shuai, HAN Sen, WU Quanying, ZHANG Linghua, WANG Quanzhao, CHEN Qiubai, WANG Yan
2020, 41(5): 1005-1013. DOI: 10.5768/JAO202041.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Research on influence of surface microstructure on plane blackbody reflectance
MA Yuxuan, FENG Guojin, LIU Zilong, ZHANG Qiaoxiang, ZHENG Chundi, WU Houping, GAN Haiyong, LIANG Fengchen, LI Yuxiao
2020, 41(5): 1014-1019. DOI: 10.5768/JAO202041.0503002
Abstract FullText HTML PDF
Profile measurement of red blood cells based on simultaneous phase-shifting microscopic interference
XU Junyi, YUAN Qun, GAO Zhishan, XU Yao
2020, 41(5): 1020-1025. DOI: 10.5768/JAO202041.0503003
Abstract FullText HTML PDF
Research on high precision MRTD testing and calibration technology
WANG Xuexin, YANG Hongru, WU Lipeng, YAN Xiaoyu, GUO Yu, LI Siwei
2020, 41(5): 1026-1031. DOI: 10.5768/JAO202041.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Distortion consistency correction technique for ultra-wide field of view off-axis optical system
ZHAO Xiting, ZHANG Chao, JI Yi, LIU Hui, JIAO Wenchun, HUANG Yang, LI Chongyang, ZHANG Zhifei
2020, 41(5): 1032-1036. DOI: 10.5768/JAO202041.0503005
Abstract FullText HTML PDF
Simulation and verification of longitudinal chromatic aberration for optical system
ZHUANG Jincheng, ZHANG Qiyuan, WANG Fang, WU Peng, WANG Haoyu, WANG Quanzhao, WU Quanying, HAN Sen
2020, 41(5): 1037-1046. DOI: 10.5768/JAO202041.0503006
Abstract FullText HTML PDF
Study of measurement technique on military LCD under strong light
YUAN Linguang, LI Zhengqi, ZHAN Chunlian, LU Fei, LI Yan, WU Lipeng, YOU Yue, CHEN Juan, DONG Zaitian
2020, 41(5): 1047-1052. DOI: 10.5768/JAO202041.0503007
Abstract FullText HTML PDF
Effect of double-layer phosphor coating on LED light output of COB encapsulation
FU Zhihong, WU Ningjie, TIAN Youqiang, GUO Pengcheng, WANG Hong
2020, 41(5): 1053-1059. DOI: 10.5768/JAO202041.0505001
Abstract FullText HTML PDF
Fisheye lens design based on small-sized projector with 4k resolution
LIU Xiaochan, CHEN Chen, SHAN Hong, LIU Hongjun, GAO Song, SONG Tao, LI Weishan, ZHANG Yu
2020, 41(5): 1060-1066. DOI: 10.5768/JAO202041.0505002
Abstract FullText HTML PDF
Design of infrared target system for outfield
XIA Tianyuan, SHUAI Hongjin, QIU Yafeng
2020, 41(5): 1067-1073. DOI: 10.5768/JAO202041.0506001
Abstract FullText HTML PDF
Nonuniformity analysis and correction of DMD imaging in infrared target simulation system
SU Yuyang, WANG Zhile, LU Min, ZOU Wei
2020, 41(5): 1074-1081. DOI: 10.5768/JAO202041.0506002
Abstract FullText HTML PDF
Effect of incidence angle on fluorescence properties of colloidal infrared quantum dots thin film
ZHAO Kang, GENG Rui, YANG Mingqing, CHEN Qingshan
2020, 41(5): 1082-1088. DOI: 10.5768/JAO202041.0506003
Abstract FullText HTML PDF
Infrared weak small target detection algorithm based on embedded GPU
FAN Pengcheng, ZHANG Weiguo, LIU Wangang, ZHANG Wei, HUANG Weidong, LIU Guodong, XU Xiaofeng
2020, 41(5): 1089-1095. DOI: 10.5768/JAO202041.0506004
Abstract FullText HTML PDF
Simulation and experimental study of LDA Zigzag side-pumped polygonal thin-disk laser amplifier
BIAN Shengwei, QIU Jisi, TANG Xiongxin, CHEN Qiao, GE Wenqi, LIU Hao, WANG Haocheng, LIU Yueliang, CHEN Yanzhong, FAN Zhongwei
2020, 41(5): 1096-1107. DOI: 10.5768/JAO202041.0507001
Abstract FullText HTML PDF
Correlation analysis of gray scale and geometric features of femtosecond laser spot
WANG Fubin, SUN Zhilin, WANG Shangzheng
2020, 41(5): 1108-1116. DOI: 10.5768/JAO202041.0507002
Abstract FullText HTML PDF
Particle size detection of coffee powder based on laser induced voltage technology
LIU Xuecong, MIAO Xinyang, ZHAN Honglei, ZHU Mingda, ZHANG Shanzhe, ZHAO Kun
2020, 41(5): 1117-1121. DOI: 10.5768/JAO202041.0507003
Abstract FullText HTML PDF
Research on curvature model and transmission characteristics of hollow micro-bottle resonator
HOU Fengyu, WANG Zijie, YU Yang, SUN Hang, YANG Yong, ZHANG Xiaobei
2020, 41(5): 1122-1128. DOI: 10.5768/JAO202041.0508001
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of Fabry-Perot strain sensor based on tapered fiber Bragg grating
HAO Zijian, PU Shengli, LI Yongxi, LI Dihui, HAN Zhongxue
2020, 41(5): 1129-1136. DOI: 10.5768/JAO202041.0508002
Abstract FullText HTML PDF