column
Real-time infrared detection imaging simulation of aircraft considering influence of solar radiation
ZHANG Haochun, QU Boyan, JIN Liang
2019, 40(6): 929-936. DOI: 10.5768/JAO201940.0601001
Abstract FullText HTML PDF
Applications of SWIR lasers in photoelectric reconnaissance and counter-reconnaissance
YANG Aifen
2019, 40(6): 937-943. DOI: 10.5768/JAO201940.0601002
Abstract FullText HTML PDF
Visual measurement method for seeker performance of guided weapon system
ZHANG Sanxi, ZHANG Weiguang, ZHANG Siqi, WU Haiying
2019, 40(6): 944-950. DOI: 10.5768/JAO201940.0601003
Abstract FullText HTML PDF
In-flight radiometric calibration of high spatial resolution satellite optical sensor using small targets
XU Weiwei, ZHANG Liming, LI Xin, SI Xiaolong, YANG Baoyun
2019, 40(6): 951-957. DOI: 10.5768/JAO201940.0601004
Abstract FullText HTML PDF
Development and key technologies of small reconnaissance UGV
HOU Junzhan, ZHANG Weiguo, PANG Lan, YANG Guang, ZHANG Xiajiang, XU Xiaofeng, HUANG Weidong
2019, 40(6): 958-964. DOI: 10.5768/JAO201940.0601005
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of influence factors on aberrations introduced by quadric conformal domes
ZHANG Yunqiang, CHANG Jun, PAN Guoqing
2019, 40(6): 965-972. DOI: 10.5768/JAO201940.0601006
Abstract FullText HTML PDF
Design of tracking communication integrated receiving optical system
ZHAO Man, XIE Hongbo, CHEN Meng, YANG Lei
2019, 40(6): 973-979. DOI: 10.5768/JAO201940.0601007
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system for large-field of view aerocamera
LIU Haiying, WANG Yue, WANG Ying, ZHU Haibin, SUN Hongyu, JIANG Yanming, ZHAO Hanqing
2019, 40(6): 980-986. DOI: 10.5768/JAO201940.0601008
Abstract FullText HTML PDF
Design of catadioptric infrared/laser compound seeker optical system
ZHOU Xiaobin, SUN Hao, YUAN Qi, LIU Zhaoqing, ZHANG Heng, WEN Jianghua, WU Yan
2019, 40(6): 987-992. DOI: 10.5768/JAO201940.0601009
Abstract FullText HTML PDF
Visual evaluation of seeker performance
HU Xiaoli, ZHANG Weiguang, ZHANG Siqi, ZHANG Sanxi, ZHANG Yulun, WANG Xiaohua
2019, 40(6): 993-997. DOI: 10.5768/JAO201940.0601010
Abstract FullText HTML PDF
Design of cooled MWIR continuous zooming optical system with high zoom ratio
HAN Xing, RUI Tao, YU Shuangshuang, ZHANG Zhen, ZHANG Chenzhong
2019, 40(6): 998-1003. DOI: 10.5768/JAO201940.0601011
Abstract FullText HTML PDF
Design of missile target angle measurement path based on laser spot time-sharing method
CHEN Wenjian, SUN Weiping, DING Tianbao, LEI Junjie, DUAN Yuanyuan, LI Gang, HAN Yaofeng
2019, 40(6): 1004-1007. DOI: 10.5768/JAO201940.0601012
Abstract FullText HTML PDF
Attack effectiveness evaluation based on infrared image
GU Jie, QIU Jie, CAO Yitao, QIU Yafeng
2019, 40(6): 1008-1014. DOI: 10.5768/JAO201940.0601013
Abstract FullText HTML PDF
Integrated network system of multi-photoelectric reconnaissance equipment
ZHAO Juncheng, LIU Jianping
2019, 40(6): 1015-1021. DOI: 10.5768/JAO201940.0601014
Abstract FullText HTML PDF
Space-time characteristics of aero-optical effect around conformal turrets
LU Daju, ZHANG Kai, DONG Hang, XU Ming, SU Hua
2019, 40(6): 1022-1032. DOI: 10.5768/JAO201940.0601015
Abstract FullText HTML PDF
Vision enhancement system research for military vehicle drivers based onuncooled infrared detection technology
LU Wei, DONG Jinliang, ZHANG Ping, SHEN Yu, YAN Wei, JI Zhongjie, MENG Xiangjian, LIN Ling, XU Aidong, ZHOU Zhihui
2019, 40(6): 1033-1038. DOI: 10.5768/JAO201940.0601016
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on effect of platform rotation on SAR imaging
XU Hui, SUN Yingqin, AN Guangrui, Zhang Yijun
2019, 40(6): 1039-1044. DOI: 10.5768/JAO201940.0601017
Abstract FullText HTML PDF
Study on metasurfaces image display technology
DAI Qi, FU Rao, DENG Liangui, LI Jiaxin, ZHENG Guoxing
2019, 40(6): 1045-1049. DOI: 10.5768/JAO201940.0602001
Abstract FullText HTML PDF
Research status and key issues of optical image camouflage effectiveness evaluation
GAN Yuanying, LIU Chuntong, LI Hongcai, MA Shixin
2019, 40(6): 1050-1058. DOI: 10.5768/JAO201940.0602002
Abstract FullText HTML PDF
Nonlinear unmixing of hyperspectral images based on double-bird flock optimization
WENG Xuhui, LEI Wuhu, REN Xiaodong
2019, 40(6): 1059-1066. DOI: 10.5768/JAO201940.0602003
Abstract FullText HTML PDF
Embedded GPU-based parallel optimization for moving objects segmentation algorithm
ZHANG Gang, MA Zhenhuan, LEI Tao, CUI Yi, ZHANG Sanxi
2019, 40(6): 1067-1076. DOI: 10.5768/JAO201940.0602004
Abstract FullText HTML PDF
Research on automatic classification of point cloud scanned by lidar during power-line patrol
YOU Anqing, PAN Xudong, ZHAO Ping, PAN Wenwu
2019, 40(6): 1077-1083. DOI: 10.5768/JAO201940.0602005
Abstract FullText HTML PDF
Research on error compensation method for infrared temperature measurement under laser irradiation
SU Chengzhi, YAN Chun, WANG Fei, ZHANG Chengshuang, BAO Yanling, RUAN Yingbo
2019, 40(6): 1084-1090. DOI: 10.5768/JAO201940.0603001
Abstract FullText HTML PDF
Space non-cooperative target spin rate measurement method and experiment
WANG Li, GU Yingying, GUO Shaogang, LI Tao, CHU Yi
2019, 40(6): 1091-1096. DOI: 10.5768/JAO201940.0603002
Abstract FullText HTML PDF
Research on deformation measurement method of high-speed moving target based on linear CCD pixel number extraction
XU Chengqiang, WANG Yingbo, CAO Jie, HAO Qun, YUAN Shizhu, JIANG Yahui
2019, 40(6): 1097-1102. DOI: 10.5768/JAO201940.0603003
Abstract FullText HTML PDF
Noise equivalent radiance calibration system for infrared Fourier spectrometer at low-temperature and vacuum environment
HANG Sijia, XIA Maopeng, LI Jianjun, ZHENG Xiaobing, LEI Zhenggang
2019, 40(6): 1103-1108. DOI: 10.5768/JAO201940.0603004
Abstract FullText HTML PDF
Transient measurement on electric explosion of metal wire by nanosecond pulsed laser
WEI Yonghui, WANG Shiyu, WU Mengyao, CAI Defang, GUO Zhen
2019, 40(6): 1109-1114. DOI: 10.5768/JAO201940.0603005
Abstract FullText HTML PDF
Detection of performances and noise of APD detector module
LI Yongliang, YU Jianhui, ZHANG Jun
2019, 40(6): 1115-1119. DOI: 10.5768/JAO201940.0603006
Abstract FullText HTML PDF
Micro-objects measurement system based on structured light fringe projection
SHI Yaoqun, DENG Linjia, WANG Zhaoxu, FU Yanjun, ZHONG Kejun, GUAN Bingliang
2019, 40(6): 1120-1125. DOI: 10.5768/JAO201940.0603007
Abstract FullText HTML PDF
Research status and development of liquid lens
GU Haipeng, HONG Huajie, FAN Jihong
2019, 40(6): 1126-1138. DOI: 10.5768/JAO201940.0605001
Abstract FullText HTML PDF
Review of microsphere optical microscopy for super-resolution imaging and metrology
XU Wei, YUAN Qun, GAO Zhishan, YU Haobiao, SUN Yifeng, QU Yi
2019, 40(6): 1139-1151. DOI: 10.5768/JAO201940.0605002
Abstract FullText HTML PDF
Recent advances of photoacoustic spectroscopy techniques for gases sensing
CAO Yuan, XIE Yingchao, WANG Ruifeng, LIU Kun, GAO Xiaoming, ZHANG Weijun
2019, 40(6): 1152-1159. DOI: 10.5768/JAO201940.0605003
Abstract FullText HTML PDF
Design of support structure for small caliber off-axis parabolic reflector based on finite element analysis
XING Minghui, LI Jianjun, ZHAI Wenchao, TANG Qi, ZHENG Xiaobing
2019, 40(6): 1160-1166. DOI: 10.5768/JAO201940.0605004
Abstract FullText HTML PDF
In situ detection and evaluation of surface defects for large-aperture optical elements
WANG Guilin, ZHU Junhui, LI Jiaxiang, LI Zhibin
2019, 40(6): 1167-1173. DOI: 10.5768/JAO201940.0605005
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic tuning color filters based on stretchable materials
FENG Yan, TIAN Nan, WANG Jicheng, SANG Tian
2019, 40(6): 1174-1180. DOI: 10.5768/JAO201940.0605006
Abstract FullText HTML PDF