column
Design of underwater bionic polarization imaging optical system
LIU Qingqing, JU Caihua, MING Mei
2019, 40(5): 717-722.
Abstract FullText HTML PDF
Modeling and simulation analysis of PIN photodetector
ZHANG Hui, KE Chenghu, LIU Zhaohui
2019, 40(5): 723-730. DOI: 10.5768/JAO201940.0501002
Abstract FullText HTML PDF
Gas sensor based on corner cube prisms
XIAO Shaorong, HUA Dong
2019, 40(5): 731-737. DOI: 10.5768/JAO201940.0501003
Abstract FullText HTML PDF
Research on controllable preparation and optical properties of gold catalysed silicon nanowires
WANG Shanshan, YIN Shujing, LIANG Haifeng, HAN Jun
2019, 40(5): 738-745. DOI: 10.5768/JAO201940.0501004
Abstract FullText HTML PDF
Visible light indoor parking lot positioning navigation system based on LED lighting
LI Jin, MO Juming, FANG Junjian, LIN Puxi, CHEN Zhaojie, LV Quanchao, LIANG Funian, ZHENG Huadan, ZHONG Yongchun, FANG Junbin, CHEN Zhe
2019, 40(5): 746-750. DOI: 10.5768/JAO201940.0501005
Abstract FullText HTML PDF
Design of underwater imaging optical system
ZHANG Xinting, KANG Lei, WU Qianqian
2019, 40(5): 751-755. DOI: 10.5768/JAO201940.0501006
Abstract FullText HTML PDF
Design of athermal MWIR/LWIR optical system with double-layer diffractive optical elements
YANG Liangliang, ZHAO Yongbing, CHEN Feng, YUAN Deyin
2019, 40(5): 756-762. DOI: 10.5768/JAO201940.0501007
Abstract FullText HTML PDF
Laser white light source of its optical system analysis
KANG Jian, ZHANG Le, SHAN Yingshuang, CHEN Hao
2019, 40(5): 763-773. DOI: 10.5768/JAO201940.0501008
Abstract FullText HTML PDF
Study of arbitrary dispersion periodic structure using FDTD method
MA Lixian, LI Yanru, CHEN Shuai, FAN Zhenhong
2019, 40(5): 774-778. DOI: 10.5768/JAO201940.0501009
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design for on-line defects detection of optical components
ZHANG Wenxue, WANG Jihong, REN Ge
2019, 40(5): 779-785. DOI: 10.5768/JAO201940.0501010
Abstract FullText HTML PDF
Aerial image de-roping based on U-net model
HONG Hanyu, SUN Jianguo, LUAN Ling, WANG Shuo, ZHENG Xinbo
2019, 40(5): 786-794. DOI: 10.5768/JAO201940.0502001
Abstract FullText HTML PDF
Fusion detection mechanism of robust correlation filtering visual tracking algorithm
HOU Zhingqiang, WANG Shuai, YU Wangsheng, LI Youmou, MA Sugang
2019, 40(5): 795-804. DOI: 10.5768/JAO201940.0502002
Abstract FullText HTML PDF
Super-resolution simplification network based on densely connected structure
GAO Fei, LEI Tao, LIU Xianyuan, CHEN Lianghong, JIANG Ping
2019, 40(5): 805-811. DOI: 10.5768/JAO201940.0502003
Abstract FullText HTML PDF
Research and implementation of real-time fog and haze video image restoration system based on FPGA
YE Mao, HUANG Pingao, LYU Yang, TANG Ning, LIU Jianwei
2019, 40(5): 812-817. DOI: 10.5768/JAO201940.0502004
Abstract FullText HTML PDF
Algorithm of crack extraction based on accumulated gradient
WEI Yongjie, GE Tingting, ZHANG Zhongqi, MA Baoqiang, CHE Jinchao
2019, 40(5): 818-822. DOI: 10.5768/JAO201940.0502005
Abstract FullText HTML PDF
Light bar center extraction algorithm for automotive weld sealant strips
CHENG Xin, LING He, LI Shuo
2019, 40(5): 823-828. DOI: 10.5768/JAO201940.0502006
Abstract FullText HTML PDF
Fog image reconstruction using target and atmospheric polarization information
ZHANG Qiang, GAO Jun, FAN Zhiguo, WANG Zhenwu, YAN Yu
2019, 40(5): 829-837. DOI: 10.5768/JAO201940.0502007
Abstract FullText HTML PDF
Algorithm of global image motion detection based on remote images and engineering parameters
LIU Haiqiu, GAO Yanwei, YAN Dejie
2019, 40(5): 838-846. DOI: 10.5768/JAO201940.0503001
Abstract FullText HTML PDF
Apply of digital speckle projection in measurement of paper sheet thickness
WU Fan, WU Sijin, LI Weixian, ZHANG Yumeng, ZHU Junyi, SHA Di, DONG Mingli
2019, 40(5): 847-852. DOI: 10.5768/JAO201940.0503002
Abstract FullText HTML PDF
Laser triangulation measurement model based on least square polynomial fitting method
LU Zhigong, HE Peng, ZHI Lianjie, CHEN Wenjian
2019, 40(5): 853-858. DOI: 10.5768/JAO201940.0503003
Abstract FullText HTML PDF
Focal length measurement for thin convex lens based on parallel tube method
LI Xiaolei
2019, 40(5): 859-862. DOI: 10.5768/JAO201940.0503004
Abstract FullText HTML PDF
Aspheric optimization design of fisheye lens optical system
ZHANG Xiao, LYU Lijun
2019, 40(5): 863-870. DOI: 10.5768/JAO201940.0505001
Abstract FullText HTML PDF
New design of flexible light distribution film
WU Lin, MA Jianshe, SU Ping
2019, 40(5): 871-875. DOI: 10.5768/JAO201940.0505002
Abstract FullText HTML PDF
Design and tolerance analysis of converging lens in immersion lithography illumination system
LI Meixuan, DONG Lianhe
2019, 40(5): 876-881. DOI: 10.5768/JAO201940.0505003
Abstract FullText HTML PDF
Design and simulation of optical system for novel LED solar simulator
ZHANG Xinqiang, ZHANG Qingmao, GUO Liang, ZHANG Zhiqing, XU Yiqin
2019, 40(5): 882-886, 928. DOI: 10.5768/JAO201940.0505004
Abstract FullText HTML PDF
Design and preparation of brightness enhancement thin film for MiniLED backlight module
WANG Yong, FENG Qibin, GUO Min, WANG Zi, LYU Guoqiang
2019, 40(5): 887-893. DOI: 10.5768/JAO201940.0505005
Abstract FullText HTML PDF
Optical structure design of automotive head-up display with long-distance imaging
HUANG Xingzhou, HU Shijie, TANG Guomao, YANG Ping, XU Bing, ZHANG Gaina
2019, 40(5): 894-900. DOI: 10.5768/JAO201940.0505006
Abstract FullText HTML PDF
Design of space optical backbone network simulation platform based on OPNET and STK
ZHANG Taijiang, LI Yongjun, ZHAO Shanghong, WANG Xingyu, WANG Weilong
2019, 40(5): 901-909. DOI: 10.5768/JAO201940.0508001
Abstract FullText HTML PDF
Research on theoretical model of high sensitivity fiber Bragg grating accelerometer
LIU Qinpeng, HE Xue, JIA Zhen'an, FU Haiwei, GAO Hong, YU Dakuan
2019, 40(5): 910-917. DOI: 10.5768/JAO201940.0508002
Abstract FullText HTML PDF
Research on resolution test system of LLL and infrared fusion equipment
JING Weiguo, SUN Mingzhao, WANG Jiaxiao, WANG Hongpei
2019, 40(5): 918-922. DOI: 10.5768/JAO201940.0509001
Abstract FullText HTML PDF
Modeling and analysis of infrared radiation characteristics of transport aircraft skin
JIN Liang, ZHANG Haochun, LI Sen, MA Zhuang
2019, 40(5): 923-928. DOI: 10.5768/JAO201940.0509002
Abstract FullText HTML PDF