column
Infrared imaging simulation of sea surface detection of underwater vehicle thermal wake target
ZHANG Haochun, QU Boyan, JIN Liang, MA Chao
2019, 40(4): 525-534. DOI: 10.5768/JAO201940.0401001
Abstract FullText HTML PDF
Relative pose estimation method of monocular mobile robot
WANG Jun, XU Xiaofeng, DONG Mingli, SUN Peng, CHEN Min
2019, 40(4): 535-541. DOI: 10.5768/JAO201940.0401002
Abstract FullText HTML PDF
Efficiency loss induced by non-uniform gain distribution in high power solid state lasers
WEI Yonghui, WANG Shiyu, GUO Zhen, CAI Defang, LI Bingbin, WU Mengyao
2019, 40(4): 542-550. DOI: 10.5768/JAO201940.0401003
Abstract FullText HTML PDF
Generation of high-energy pulses in dispersion-managed Tm-doped fiber laser
ZHAO Ming, WANG Tianshu
2019, 40(4): 551-556. DOI: 10.5768/JAO201940.0401004
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of visible-near infrared band spectral radiation acquisition system
ZHOU Anmeng, LIU Enchao, LI Xin, ZHENG Xiaobing
2019, 40(4): 557-562. DOI: 10.5768/JAO201940.0401005
Abstract FullText HTML PDF
Data acquisition and processing for UCNPs fluorescence lifetime measurement
GUO Zhiyong, WU Pan, XU Wei, MENG Xiaoping
2019, 40(4): 563-569. DOI: 10.5768/JAO201940.0401006
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of polarization aberration for NA1.35 lithographic projection optical system
LI Jie, LIN Wumei, LIAO Zhijie
2019, 40(4): 575-582. DOI: 10.5768/JAO201940.0401008
Abstract FullText HTML PDF
ORB feature matching optimization based on sparse optical flow method
ZHOU Lei, MA Li
2019, 40(4): 583-588. DOI: 10.5768/JAO201940.0402001
Abstract FullText HTML PDF
Research on reconstruction algorithm of lensless microscopic imaging
WANG Danping, XIE Mengyuan, LI Zhibin, ZHU Wenguo, YU Jianhui, CHEN Zhe, ZHANG Jun
2019, 40(4): 589-595. DOI: 10.5768/JAO201940.0402002
Abstract FullText HTML PDF
Image defogging algorithm combined with full convolution neural network
CHEN Qingjiang, ZHANG Xue
2019, 40(4): 596-602. DOI: 10.5768/JAO201940.0402003
Abstract FullText HTML PDF
Indirect location method for building target based on automatic selection of auxiliary target
TU Zhijian, ZHANG Tianxu, SANG Hongshi
2019, 40(4): 603-611. DOI: 10.5768/JAO201940.0402004
Abstract FullText HTML PDF
Optimization of steam humidity measurement inversion algorithm based on back angle scattering method
HUANG Zhuqing, HU Qingsong, HUANG Zhangjun, TANG Zhenzhou, YUAN Zhichao
2019, 40(4): 612-619. DOI: 10.5768/JAO201940.0402005
Abstract FullText HTML PDF
Hologram speed-up computation of slice-based 3D objects using GPU parallel computing method
XIAO Bo, ZHENG Huadong, LIU Kejian, LI Fei, GAO Zhifang
2019, 40(4): 620-626. DOI: 10.5768/JAO201940.0402006
Abstract FullText HTML PDF
Research on large scene image acquisition technology for distant oblique reconnaissance aerial cameras
YANG Meng, JI Ming, YAN Ming, GAO Xianjuan, CHEN Hong
2019, 40(4): 627-631. DOI: 10.5768/JAO201940.0402007
Abstract FullText HTML PDF
Research on radiation uniformity of annular baffle integrating sphere light source
ZENG Ruimin, WANG Yang, TANG Zetian, XIA Chengqi, DING Zhao, YANG Chen
2019, 40(4): 632-637. DOI: 10.5768/JAO201940.0403001
Abstract FullText HTML PDF
Nonlinear distortion correction in off-axis aspheric null compensation tests
LI Honglan, YUAN Lyujun, XU Jiesu, LI Qian, KANG Yan
2019, 40(4): 638-643. DOI: 10.5768/JAO201940.0403002
Abstract FullText HTML PDF
Research and application of package defects detection algorithm based on improved GM
SONG Limei, XU Jingwei, YANG Yangang, GUO Qinghua, YANG Huaidong
2019, 40(4): 644-651. DOI: 10.5768/JAO201940.0403003
Abstract FullText HTML PDF
Central positioning method of non-diffracting moire fringes
DING Shanting, CHENG Zhuang, ZHAI Zhongsheng, LI Jinsong, HUANG Jiaojie, LYU Qinghua, WANG Xuanze
2019, 40(4): 652-657. DOI: 10.5768/JAO201940.0403004
Abstract FullText HTML PDF
Research on on-line correction technology of ruled grating curved error
YANG Chao, ZHOU Peng, ZHOU Runsen, GAO Xu, XUE Changxi
2019, 40(4): 658-662. DOI: 10.5768/JAO201940.0403005
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of automobile headlamp based on ADB
YAO Hongbing, WANG Xuanqi, XIN Zhonghua
2019, 40(4): 663-668. DOI: 10.5768/JAO201940.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Design of two-dimensional asymmetric filter in Fourier transform profilometry
KONG Xiangjun, BAI Fuzhong, XU Yongxiang, GAO Xiaojuan, WANG Ying
2019, 40(4): 669-675. DOI: 10.5768/JAO201940.0405002
Abstract FullText HTML PDF
Modeling and simulation of linear Fresnel reflector system based on SolTrace
MA Jun, WANG Chenglong, XIA Yangjun
2019, 40(4): 676-680. DOI: 10.5768/JAO201940.0405003
Abstract FullText HTML PDF
Measurement of absolute linearity using laser covering large-scale dynamic range
WANG Xuelian, WU Zhifeng, SONG Guicai, LU Xiaofeng, DAI Caihong
2019, 40(4): 681-685. DOI: 10.5768/JAO201940.0407001
Abstract FullText HTML PDF
Application of laser scanning in workpiece surface testing
GONG Haiqiang, SHAN Qi, WU Pengfei, LUO Xinhe
2019, 40(4): 686-691. DOI: 10.5768/JAO201940.0407002
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative identification of hydrocarbon concentration in drilling fluid based on laser Raman spectroscopy
FU Hongtao, YANG Erlong, LI Cunlei, LIU Jianmei, DONG Chi, SONG Lijia, GUO Chunping
2019, 40(4): 692-698. DOI: 10.5768/JAO201940.0407003
Abstract FullText HTML PDF
Study of Bragg grating synthesis methods based on superimposed fiber grating
ZHANG Baorong, HUANG Zhen, ZHANG Yuwei
2019, 40(4): 699-703. DOI: 10.5768/JAO201940.0408001
Abstract FullText HTML PDF
Experimental research on fiber optic oxygen sensor based on fluorescence quenching principle
ZHANG Biao, WU Pengjun, ZHENG Huadan, TANG Jieyuan, YU Jianhui, ZHANG Jun, CHEN Zhe
2019, 40(4): 704-709. DOI: 10.5768/JAO201940.0408002
Abstract FullText HTML PDF
Multi-wavelength noise-like pulsed erbium-doped fiber laser
WANG Furen, WANG Tianshu, MA Wanzhuo, JIA Qingsong, ZHAO Desheng, LIU Runmin
2019, 40(4): 710-716. DOI: 10.5768/JAO201940.0408003
Abstract FullText HTML PDF