column
Stray radiation analysis and suppression of composite optical system
HAN Xing, WU Hanxiao, WANG Longyi
2019, 40(1): 1-6. DOI: 10.5768/JAO201940.0101001
Abstract FullText HTML PDF
Multi-view image radiometric calibration and synthesis
CAI Bolin, WU Jiajun, ZHANG Lei, WANG Keyi
2019, 40(1): 7-13. DOI: 10.5768/JAO201940.0102002
Abstract FullText HTML PDF
Technology of temporal-spatial fusion guidance based on laser multiple sub-beams interference
WU Mengyao, WANG Shiyu, QU Pengfei, GUO Zhen, CAI Defang, LI Bingbin
2019, 40(1): 14-20. DOI: 10.5768/JAO201940.0100000
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive square-root unscented Kalman filter for position and pose prediction of UAV
FU Yi, KONG Xingwei, DONG Xinmin
2019, 40(1): 21-26. DOI: 10.5768/JAO201940.0101004
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on polarization imaging characteristics of underwater targets
BAO Fucheng, DUAN Jin, DONG Suoqin, MA Lili, YU Ting, ZHAN Juntong
2019, 40(1): 27-32. DOI: 10.5768/JAO201940.0101005
Abstract FullText HTML PDF
Compact MWIR continuous zoom optical system with large zoom range
GU Xiansong
2019, 40(1): 33-38. DOI: 10.5768/JAO201940.0101006
Abstract FullText HTML PDF
Alignment automation of observation point in automatic measurement on parallax of helmet mounted display
ZHANG Shuhui, HUANG Minghe, CHENG Qiluan, TAN Zuojun
2019, 40(1): 39-44. DOI: 10.5768/JAO201940.0101007
Abstract FullText HTML PDF
Multidisciplinary design optimization of large rectangle collimating mirror lightweight structure
XU Mingming, HU Zhongwen, JI Hangxin, WANG Lei, HOU Yonghui, CHEN Yi, XU Teng, TANG Zhen, HU Qiqian
2019, 40(1): 45-50. DOI: 10.5768/JAO201940.0101008
Abstract FullText HTML PDF
Optical system design of 30 mm~300 mm light weight zoom objective
ZHANG Jian, LUO Tianjiao, LUO Chunhua, LI Yanhong
2019, 40(1): 51-57. DOI: 10.5768/JAO201940.0101009
Abstract FullText HTML PDF
Design of dual-channel infrared collimating projection optic system
ZHENG Yawei, LI Junna, GAO Zedong, LI Jianjun, GAO Jiaobo, WANG Jun, GAO Fei
2019, 40(1): 58-62.
Abstract FullText HTML PDF
Focusing of scattering light by combining polarization phase shifting and digital optical phase conjugation
ZHANG Kai, XUE Bin, WANG Zhiyang, WU Hanzhong
2019, 40(1): 63-67. DOI: 10.5768/JAO201940.0101011
Abstract FullText HTML PDF
Research on non-coaxial four-channel polarization imaging method
BAI Junjie, MA Haotong, REN Ge, QI Bo, CHU Junqiu, LIU Xincheng
2019, 40(1): 68-72. DOI: 10.5768/JAO201940.0102001
Abstract FullText HTML PDF
Gridding dividing of high polluted gene chip image
LU Bibo, WANG Pei, LIU Liqun, WANG Yongmao, ZHANG Zihao, LIN Zhonghua
2019, 40(1): 73-78.
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis method for monocular vision pose measurement system
HAO Renjie, WANG Zhongyu, LI Yaru
2019, 40(1): 79-85. DOI: 10.5768/JAO201940.0103001
Abstract FullText HTML PDF
Measurement method of high reflective surface and small fillet structure based on blue light scanner
ZHAO Ting, CHEN Zhitong, ZHANG Yun, ZHU Zhengqing
2019, 40(1): 86-92. DOI: 10.5768/JAO201940.0103002
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on influence of slit setting in monochromator wavelength calibration
GAO Fang, ZHAI Wenchao, LI Jianjun, XIE Chenyu
2019, 40(1): 93-98. DOI: 10.5768/JAO201940.0103003
Abstract FullText HTML PDF
Virtual plane pixel subdivision for measuring interval of F-P etalon
LAN Xuhui, SHEN Xiaoyan, SUN Zhipeng, LI Dongsheng
2019, 40(1): 99-104. DOI: 10.5768/JAO201940.0103004
Abstract FullText HTML PDF
Novel high-precision full autocontrol multi-waveband sun photometer
HUANG Dong, LI Xin, ZHANG Yanna, ZHANG Quan
2019, 40(1): 105-112. DOI: 10.5768/JAO201940.0105001
Abstract FullText HTML PDF
3-Primary-color LED illumination system based on freeform-surface lenses
HU Haicheng, HUANG Dan, LIU Zixue, FENG Qibin, LYU Guoqiang
2019, 40(1): 113-119. DOI: 10.5768/JAO201940.0105002
Abstract FullText HTML PDF
Design and surface shape error analysis of synchronous radiation focusing mirror bending mechanism
CHENG Guangyu, HUANG Zhichao, WANG Keyi, ZHANG Lei
2019, 40(1): 120-126. DOI: 10.5768/JAO201940.0105003
Abstract FullText HTML PDF
Research on digital alignment technology based on rotating drum of slit-lamp
CHEN Hua, SHEN Jianxin, YAO Fengying
2019, 40(1): 127-131. DOI: 10.5768/JAO201940.0105004
Abstract FullText HTML PDF
Laser confocal automatic adjustment system for attitude of spherical component
GUO Hao, XIAO Yang, DONG Song, WANG Longxiao, ZHAO Weiqian
2019, 40(1): 132-137. DOI: 10.5768/JAO201940.0107001
Abstract FullText HTML PDF
Nanosecond pulse laser damage characteristics of sub-wavelength gratings polarizers
SHI Shuaikai, JIAO Hongfei, MA Bin, CHENG Xinbin, ZHANG Jinlong
2019, 40(1): 138-142. DOI: 10.5768/JAO201940.0107002
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between gradient of antireflection film and laser induced damage threshold
WANG Yan, HANG Lingxia
2019, 40(1): 143-149. DOI: 10.5768/JAO201940.0107003
Abstract FullText HTML PDF
Finite element simulation in laser ultrasound for non-destructive testing of aluminum defect materials
HUANG Yanjie, SHANG Jianhua, REN Lihong, CHENG Xiaojin
2019, 40(1): 150-156. DOI: 10.5768/JAO201940.0107004
Abstract FullText HTML PDF
Free space optical communication system based on wide-spectrum partially coherent laser
CHEN Junda, WANG Tianshu, ZHANG Xinmeng, LIN Peng, SUN Zhiwen, JIANG Ziqi, JIANG Huilin
2019, 40(1): 157-161. DOI: 10.5768/JAO201940.0108001
Abstract FullText HTML PDF
FPGA-based PPM modulated visible light image transmission system
HE Jiaxiang, WAN Shengpeng, SONG Zaobiao, YANG Siyu, XU Jin
2019, 40(1): 162-166. DOI: 10.5768/JAO201940.0108002
Abstract FullText HTML PDF
Optical fiber measurement of dust concentration based on two-optical path differential method
LIU Haiqiang, CHAI Jing, ZHANG Shenming, LI Wenjuan, LI Yihang
2019, 40(1): 167-171. DOI: 10.5768/JAO201940.0108003
Abstract FullText HTML PDF
Simulation and analysis of micro-droplet optical detection and counting unit with optical fiber
LANG Mingyuan, ZHANG Lin, CAO Zhenzhong, HUANG Zhanhua
2019, 40(1): 172-178. DOI: 10.5768/JAO201940.0108004
Abstract FullText HTML PDF