column
Novel method for observing object data of photoelectric reconnaissance system
Liu Jianping, Zhao Juncheng, Cheng Li, Lu Fei
2018, 39(4): 447-452. DOI: 10.5768/JAO201839.0401001
Abstract FullText HTML PDF
Design of vibration damping system for airborne optoelectronic equipment and research on stability accuracy test
Zheng Fengzhu, Ning Fei, Wang Peiqun, Huo Liye, Zhao Zhicao
2018, 39(4): 453-459. DOI: 10.5768/JAO201839.0401002
Abstract FullText HTML PDF
Design on omnidirectional optical system of lidar based on 2D MEMS mirror
Li Qikun, Qiu Qi
2018, 39(4): 460-465. DOI: 10.5768/JAO201839.0401003
Abstract FullText HTML PDF
Design of ultra-high zoom optical system
Zhang Xinting, Kang Lei, Wu Qianqian
2018, 39(4): 466-469. DOI: 10.5768/JAO201839.0401004
Abstract FullText HTML PDF
Implementation of dimming control scheme based on joint coding and modulation
Xu Shuai, Wang Xudong, Shan Tiantian, Wu Nan
2018, 39(4): 470-475. DOI: 10.5768/JAO201839.0401005
Abstract FullText HTML PDF
Research on extended field depth of wavefront coding microscope objective
Zhang Jiyan, Cao Xingxin
2018, 39(4): 476-482. DOI: 10.5768/JAO201839.0401006
Abstract FullText HTML PDF
Study on auto-focusing searching algorithm applied to integrated camera
Cao Yongpeng, Xin Chunhui, Pan Qingsong
2018, 39(4): 483-490. DOI: 10.5768/JAO201839.0402001
Abstract FullText HTML PDF
3D face recognition method against gesture and expression change
Cai Chuanli, Zhang Jianping, Zhang Yanbo
2018, 39(4): 491-499. DOI: 10.5768/JAO201839.0402002
Abstract FullText HTML PDF
Centering method for non-diffracting spot images based on correlation-coefficient
Xiao Xingwei, Ma Guolu, Zeng Guoying
2018, 39(4): 500-504. DOI: 10.5768/JAO201839.0402003
Abstract FullText HTML PDF
Fisheye camera star identification method based on circular FOV segmentation
Zhang Zhe, Zhai Jingsheng, Zhang Liang
2018, 39(4): 505-510. DOI: 10.5768/JAO201839.0402004
Abstract FullText HTML PDF
Polarization defogging method for color image based on automatic estimation of global parameters
Dai Qingqing, Fan Zhiguo, Song Qiang, Chen Yue
2018, 39(4): 511-517. DOI: 10.5768/JAO201839.0402005
Abstract FullText HTML PDF
Calibration and measurement method for IR target under the same solid angle
Wang Xuexin, Yang hongru, Yu bing, Yan Xiaoyu, Hao Shujie, Xie Yi, Li Siwei, Wang Jiangang
2018, 39(4): 518-521. DOI: 10.5768/JAO201839.0403001
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional shape measurement method based on sinusoidal and triangular fringe projection
Qiu Lei, Qian Bin, Fu Yanjun, Zhong Kejun
2018, 39(4): 522-527. DOI: 10.5768/JAO201839.0403002
Abstract FullText HTML PDF
On-line measurement system of high voltage insulator based on binocular stereo vision
He Wenjun, Wang Jiake, Fu Yuegang, Mo Shijun
2018, 39(4): 528-535. DOI: 10.5768/JAO201839.0403003
Abstract FullText HTML PDF
Research on polarization characteristics of reflected radiation on Dunhuang radiometric calibration site
Ding Manchao, Zhai Wenchao, Zhang Quan, Wei Wei, Li Xin, Zheng Xiaobing
2018, 39(4): 536-544. DOI: 10.5768/JAO201839.0403004
Abstract FullText HTML PDF
Research on method of portable NDIR SF6 gas detection
Shen Wan, Chang Jianhua, Zhao Yongyi, Zhao Zhengjie, Pei Yu
2018, 39(4): 545-550. DOI: 10.5768/JAO201839.0403005
Abstract FullText HTML PDF
Polarization defogging method for color image based on automatic estimation of global parameters
Dai Qingqing, Fan Zhiguo, Song Qiang, Chen Yue
2018, 39(4): 551-555.
Abstract FullText HTML PDF
Structure design of LED in surface mount package
Zhan Qianjing, Liu Xiaoqin, Hou Zaihong, Yuan Yiqian, Wu Yi
2018, 39(4): 556-562. DOI: 10.5768/JAO201839.0405001
Abstract FullText HTML PDF
Assembly technology of alt-az off-axis beam expanding optical system
Zhao Qi, Hu Mingyong, Li Mingjie, Feng Zhiwei, Fan Errong
2018, 39(4): 563-568. DOI: 10.5768/JAO201839.0405002
Abstract FullText HTML PDF
Broadband tunable all fiber laser at 2 μm band
Wang Tianshu, Wang Chengbo, Ma Wanzhuo, Wang Furen, Lv Jiangbo, Lu Jinsong, Mei Chaoyang, Huang Jiawei
2018, 39(4): 569-573. DOI: 10.5768/JAO201839.0405003
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of detection capability of shortwave infrared imaging system on laser spot
Lu Hongqiang, Zhang Jingyue, Zhang Baoquan
2018, 39(4): 574-578. DOI: 10.5768/JAO201839.0406001
Abstract FullText HTML PDF
Infrared thermometry apparatus for MOCVD graphite plate
Yang Chaopu, Fang Wenqing, Yang Fan, Liu Biyu, Li Chun, Zhang Meili, Han Xi, Liu Yanfeng
2018, 39(4): 579-584. DOI: 10.5768/JAO201839.0406002
Abstract FullText HTML PDF
Temperature sensing characteristics based on multi-wavelength Brillouin fiber laser
Jia Qingsong, Wang Tianshu, Wang Zhen, Chen Bowen, Bo Baoxue, Jiang Huilin
2018, 39(4): 585-589. DOI: 10.5768/JAO201839.0408001
Abstract FullText HTML PDF
Distributed fiber Raman temperature measurement system based on cumulative average
Chen Ruilin, Wan Shengpeng, Jia Peng, Tang Chenfei
2018, 39(4): 590-594. DOI: 10.5768/JAO201839.0408002
Abstract FullText HTML PDF