column
Calibration method for FOV deflection angle of mini-type seeker
Wan Zijing, Wang Xiangjun, Chen Xiaoyun
2018, 39(3): 301-308. DOI: 10.5768/JAO201839.0301001
Abstract FullText HTML PDF
Research on use and maintenance of land based high-precision laser inertial navigation equipment
Yang Jianqiang, Ai Wenyu, Liu Hongliang, Yang Lin
2018, 39(3): 309-315. DOI: 10.5768/JAO201839.0301002
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of infrared polarization imaging system
Huang Shizhe, Tian Jiwen, Xue Qingzeng
2018, 39(3): 316-320. DOI: 10.5768/JAO201839.0301003
Abstract FullText HTML PDF
Working band selection and analysis of infrared day and night tracking system
Xu Sheng, Wang Hu, Wang Mingxin, Liang Xiaodong, Liu Tong
2018, 39(3): 321-325. DOI: 10.5768/JAO201839.0301004
Abstract FullText HTML PDF
Yaw angle calculation method for high-speed small target
Zhang Xiao, Wang Canzhao, Zhang Bing, Cai Yong
2018, 39(3): 326-331. DOI: 10.5768/JAO201839.0301005
Abstract FullText HTML PDF
Thermal/ structural/optical integrated analysis on spatial heterodyne Raman spectrometer imaging lens
Zhang Jicheng, Luo Haiyan, Hu Guangxiao, Li Zhiwei, Fang Xuejing, Xiong Wei
2018, 39(3): 332-338. DOI: 10.5768/JAO201839.0301006
Abstract FullText HTML PDF
Design of multi-spectral common aperture infinity collimator
Ji Xiaohui, Kong Wei
2018, 39(3): 339-342. DOI: 10.5768/JAO201839.0301007
Abstract FullText HTML PDF
Obstacle detection system of plant protection UAVs based on structural light
Chen Nian, Wu Kaihua, Wang Wenjie
2018, 39(3): 343-348. DOI: 10.5768/JAO201839.0301008
Abstract FullText HTML PDF
Efficient star identification algorithm based on shape factor features
Lu Zhuangzhi, Zhou Xin, Wan Zhijiang, Wang Andi
2018, 39(3): 349-354. DOI: 10.5768/JAO201839.0302001
Abstract FullText HTML PDF
Detection and data processing of diffractive optical element
Zhang Yunlong, Wang Zhibin, Zhang Feng, Guo Xiaogang, Li Junqi
2018, 39(3): 355-358. DOI: 10.5768/JAO201839.0302002
Abstract FullText HTML PDF
Study on diffraction efficiency of acousto-optical crystal in AOTF imaging spectrometer
Chang Lingying, Zheng Aiguo, Song Jingjing
2018, 39(3): 359-365. DOI: 10.5768/JAO201839.0302003
Abstract FullText HTML PDF
Non-dispersion infrared SF6 gas sensor with air pressure compensation based on RBF neural network
Pei Yu, Chen Yuanming, Bian Xiaoyang, Zhao Yongyi, Zhao Zhengjie, Chang Jianhua
2018, 39(3): 366-372. DOI: 10.5768/JAO201839.0302004
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional shape measurement of high reflective objects based on adaptive fringe-pattern projection
Wang Liu, Chen Chao, Gao Nan, Zhang Zonghua
2018, 39(3): 373-378. DOI: 10.5768/JAO201839.0303001
Abstract FullText HTML PDF
Accurate measurement of aircraft eccentricity based on multi-field splicing
Zhang Jianhua, Zhang Jie
2018, 39(3): 379-384. DOI: 10.5768/JAO201839.0303002
Abstract FullText HTML PDF
Calibration and verification method for 3D shape flexible measurement system
Hou Maosheng, Wang Qiang, Ma Guoqing, Liu Liu, LI Lijuan
2018, 39(3): 385-391. DOI: 10.5768/JAO201839.0303003
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis of optical system for full-view and high-precision three-dimensional measuring instrument
Zhang Jianlong, Pan Xin, He Lei, Yang Zhen, Guo Xinmin, Kang Weimin
2018, 39(3): 392-399. DOI: 10.5768/JAO201839.0303004
Abstract FullText HTML PDF
Study on surface roughness of titanium dioxide thin film
Pan Yongqiang, Yang Chen
2018, 39(3): 400-404. DOI: 10.5768/JAO201839.0303005
Abstract FullText HTML PDF
Design of large aperture zoom projection lens
Hou Guozhu, Lyu Lijun
2018, 39(3): 405-411. DOI: 10.5768/JAO201839.0305001
Abstract FullText HTML PDF
Design of zoom projection lens with large aperture and wild view
Huang Yaolin, Wang Min, Lin Zheng
2018, 39(3): 412-417. DOI: 10.5768/JAO201839.0305002
Abstract FullText HTML PDF
Objective lens design of subminiature endoscope with image fiber bundles
Zhu Xiaodong, Ye Bing, Li Kai, Ma Weidong
2018, 39(3): 418-422. DOI: 10.5768/JAO201839.0305003
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of independent freeform surface LED automotive front fog lamp
Yao Hongbing, Ding Yong, Xin Zhonghua, Liu Min
2018, 39(3): 423-428. DOI: 10.5768/JAO201839.0305004
Abstract FullText HTML PDF
Research on eavesdropping source localization of anti-laser eavesdropping early warning system
Lyu Ze, Chen Youhua, Xue Peng, Wang Zhibin, Chen Yuanyuan, Li Jinyu
2018, 39(3): 429-435. DOI: 10.5768/JAO201839.0307001
Abstract FullText HTML PDF
Identification method of crude oil in petroleum pipeline based on laser Raman detection technology
Liu Jianmei, Li Cunlei, Gao Peng, Wang Rui, Zhu Ning, Fu Hongtao
2018, 39(3): 436-441. DOI: 10.5768/JAO201839.0307002
Abstract FullText HTML PDF
Research on technology with femtosecond laser direct-writing on PMMA microchannels
Liu Fangxiang, Sun Shufeng, Wang Dexiang, Jiang Jingliang
2018, 39(3): 442-446. DOI: 10.5768/JAO201839.0307003
Abstract FullText HTML PDF