column
Research on vehicle 360° situational awareness system
Chen Wei, Liu Fei, Liang Qingqian, Wang Jing, Chen Jing
2018, 39(2): 165-168. DOI: 10.5768/JAO201839.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Design of universal digital fish-eye lens testing system
Li Weishan, Shan Hong, Gao Jinzhao, Yan Jihua, Yang Gang, Wang Hongda, Zhang Wensheng, Wang Hongwei, Yu Meixia
2018, 39(2): 169-173. DOI: 10.5768/JAO201839.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Research on missile-borne common aperture laser micro-Doppler target recognition system
Chen Wenjian, Gao Wei, Sun Weiping, Duan Yuanyuan, Li Gang, Ma Shiwei, Liu Xiaoying, Lei Junjie
2018, 39(2): 174-179. DOI: 10.5768/JAO201839.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Directional error analysis of 2D galvanometer scanning system
Chen Zhibin, Fan Lei, Xiao Wenjian, Qin Mengze, Xiao Cheng, Zhang Dongxiao
2018, 39(2): 180-186. DOI: 10.5768/JAO201839.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Design and realization of on-line testing device of portable photoelectric tracking system
Zhang Baoyi, Mu Wei, Wang Hu, Yao Linhai, Liu Tong
2018, 39(2): 187-191. DOI: 10.5768/JAO201839.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Design of continuous zoom optical system for periscope
Wu Xuepeng, Hu Jixian
2018, 39(2): 192-195. DOI: 10.5768/JAO201839.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Fresnel diffraction calculation with virtual light wave field and its application
Liu Zhiqiang, Song Qinghe, Liu Chao, Gui Jinbin, Li Junchang
2018, 39(2): 196-199. DOI: 10.5768/JAO201839.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Depth image enhancement algorithm for preserving boundary
Zhou Zigu, Cao Jie, Hao Qun, Gao Zedong, Xiao Yuqing
2018, 39(2): 200-206. DOI: 10.5768/JAO201839.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Fluorescence lifetime representation method based on impulse delay estimation
Wang Yue, Meng Xiaochen, Zhu Lianqing
2018, 39(2): 207-211. DOI: 10.5768/JAO201839.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Research on critical method of large objects three-dimensional measurement based on monocular structured light
Fu Yanjun, Weng Lingxiao, Hu ming
2018, 39(2): 212-219. DOI: 10.5768/JAO201839.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional profile measurement for lens by full-field interferometry
Liu Jiajian, Dong Bo, Lu Ziliang, Zhang Wei, Wu Weizeng, Zhou Yanzhou
2018, 39(2): 220-224. DOI: 10.5768/JAO201839.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Calibration method for structured light 3D measurement systemhaving single camera and single projector
Geng Kaizhen, Gao Zhihua
2018, 39(2): 225-229. DOI: 10.5768/JAO201839.0203003
Abstract FullText HTML PDF
High-precision displacement measurement method based on laser modulation
Zhai Yusheng, Jiang Liujie, Wang Xinjie, Zhang Zhifeng, Liu Jiaming
2018, 39(2): 230-234. DOI: 10.5768/JAO201839.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Study on axial thermal disturbance imaging in vision measurement
Wu Jun, Wang Zhijun, Xu Haitao, Yu Zhijing, Xing Shujian
2018, 39(2): 235-239. DOI: 10.5768/JAO201839.0203005
Abstract FullText HTML PDF
Error analysis on measuring system of vertical target with single-linear array CCD camera and dual-laser
Dong Tao, Du Wangqiang, Li Hai
2018, 39(2): 240-245. DOI: 10.5768/JAO201839.0205001
Abstract FullText HTML PDF
Modified long-range surface plasmon wave sensor based on planar waveguide excitation
Liu Jin, Yang Haima
2018, 39(2): 246-251. DOI: 10.5768/JAO201839.0205002
Abstract FullText HTML PDF
Precise axis centering calibration technology for optical lens
Guan Wei, Wang Zhangli, Wang Zhongqiang, Yang Haicheng
2018, 39(2): 252-256. DOI: 10.5768/JAO201839.0205003
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical system of wide angle infrared earth sensor and study on distortion correction
Zhou Hao, Deng Loulou, Lyu Zhengxin, Tian Xinling, Zuo Fuchang, Wang Weihua, Li Liansheng, Gai Fangqin
2018, 39(2): 257-261. DOI: 10.5768/JAO201839.0206001
Abstract FullText HTML PDF
Stray light analysis on infrared channel of dual-band imaging system
Wang Weili, Lyu Yong, Li Xiaoying, Niu Chunhui
2018, 39(2): 262-267. DOI: 10.5768/JAO201839.0206002
Abstract FullText HTML PDF
Research on de-orbiting characteristic of small scale space debris removal using space-based laser
Yang Liwei, Wen Quan, Zhao Shanghong, Fang Yingwu, Wang Yi, Zhang Jian, Guo Wenjuan
2018, 39(2): 268-273. DOI: 10.5768/JAO201839.0207001
Abstract FullText HTML PDF
LD pumped folded electro-optic Q-switched laser
Yan Xuejing, Pang Yu, Ye Yidong, Jiang Jianfeng, Sun Shujuan, Zhang Xuguang, Ruan Xu
2018, 39(2): 274-278. DOI: 10.5768/JAO201839.0207002
Abstract FullText HTML PDF
Pulse lasers based on WS2 saturable absorber
Yao Jie, Wang Yonggang, Li Yongfang
2018, 39(2): 279-283. DOI: 10.5768/JAO201839.0207003
Abstract FullText HTML PDF
Design of optical fiber transmission system for high speed Cameralink video signal
Wu Qi, Xue Haidong, Liu Zhaoqing, Yin Hongbo, Yin Hailin, Yang Dong
2018, 39(2): 284-289. DOI: 10.5768/JAO201839.0208001
Abstract FullText HTML PDF
Research on backscatter noise suppression for resonator fiber optic gyro
Lan Shiqi, Lei Xing, Wang Ke, Hu Qiang, Han Zonghu
2018, 39(2): 290-294. DOI: 10.5768/JAO201839.0208002
Abstract FullText HTML PDF
Monitoring and experimental analysis of distributed optical fiber pipeline leakage based on wavelet packet energy spectrum
Zhao Ya, Wang Qiang, Zhai Yongjun, Hu Dong, Ding Wuji, Liao Xiaoling
2018, 39(2): 295-300. DOI: 10.5768/JAO201839.0208003
Abstract FullText HTML PDF