column
Accurate controlling of optical phase based on metasurfaces
Zheng Guoxing, Lv Liangyu, Li Song, Li Zile, He Ping'an
2017, 38(2): 153-158. DOI: 10.5768/JAO201738.0201001
Abstract FullText HTML PDF
Spectral characteristics and control of machining errors of KDP optical elements in ultra-precision turning
Wang Guilin
2017, 38(2): 159-164. DOI: 10.5768/JAO201738.0201002
Abstract FullText HTML PDF
Development of nanostructures based on CW-laser
Wang Kaige, Zhang Chen, Wang Shuang, Zhao Wei, Feng Xiaoqiang, Sun Dan, Li Hongfu, Fan Lianbin, Bai Jintao
2017, 38(2): 165-173. DOI: 10.5768/JAO201738.0201003
Abstract FullText HTML PDF
Fusion method of optical image and SAR based on UAV
Yu Zhoufeng, Wu Fan, Ning Xinchao, Pang Lan, He Ying, Liu Peizhen
2017, 38(2): 174-179. DOI: 10.5768/JAO201738.0201004
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of zoom projection lens
Luo Chunhua, Yue Pinliang, Zhang Donghu, Liang Jiuwei
2017, 38(2): 180-186. DOI: 10.5768/JAO201738.0201005
Abstract FullText HTML PDF
Multi-spectral target design and application based on two-dimensional galvanometer
Chen Zhibin, Fan Lei, Qin Mengze, Song Yan
2017, 38(2): 187-192. DOI: 10.5768/JAO201738.0201006
Abstract FullText HTML PDF
Meanshift tracking algorithm based on SLIC superpixel
Shao Chenlin, Yang Weiping, Zhang Zhilong
2017, 38(2): 193-199. DOI: 10.5768/JAO201738.0201007
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of airport temporary runway closure warning light
Hou Qizhen, Liu Yanfan, Shang Meiqi
2017, 38(2): 200-204. DOI: 10.5768/JAO201738.0201008
Abstract FullText HTML PDF
Design of UV communication emission optical system in surface layer based on Cassegrain structure
Xi Xiaodong, Wu Hanping
2017, 38(2): 205-209. DOI: 10.5768/JAO201738.0201009
Abstract FullText HTML PDF
Three dimensional surface reconstruction based on light field imaging
Sun Shiyi, Kuang Cuifang, Liu Xu
2017, 38(2): 210-214. DOI: 10.5768/JAO201738.0202001
Abstract FullText HTML PDF
Volume holographic display technology based on angular multiplexing
Wu Shenghan, Wang Zheng, Cao Liangcai, Zhang Hao, Jin Guofan
2017, 38(2): 215-220. DOI: 10.5768/JAO201738.0202002
Abstract FullText HTML PDF
Recognition method of speckle noise in interference fringe images based on object
Yang Pengcheng, Liu Yang, Zhu Xindong, Xu Guangshen, Xiao Yuan
2017, 38(2): 221-226. DOI: 10.5768/JAO201738.0202003
Abstract FullText HTML PDF
Optimal method for image detection based on surface roughness of turning parts
Chen Manlong, Hou Dongming, Wang Huijiang
2017, 38(2): 227-230. DOI: 10.5768/JAO201738.0202004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of mode field distribution for fundamental and second harmonic light waves in nonlinear optical waveguide
Wang Dong, Wu Jianguang, Wang Bin, Huang Xianshan
2017, 38(2): 231-236. DOI: 10.5768/JAO201738.0202005
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic auto focus algorithm based on improved Sobel operator
Chu Xiang, Zhu Lianqing, Lou Xiaoping, Meng Xiaochen, Pan Zhikang
2017, 38(2): 237-242. DOI: 10.5768/JAO201738.0202006
Abstract FullText HTML PDF
Image distortion correction based on shuffled frog leaping algorithm
Liu Chao, Qin Chuang, Tao Zhong, Wang Wanli, Luo Yuan, Wang Jing
2017, 38(2): 243-249. DOI: 10.5768/JAO201738.0202007
Abstract FullText HTML PDF
Position and pose measurement of spacecraft based on monocular vision
Wang Qiyue, Wang Zhongyu
2017, 38(2): 250-255. DOI: 10.5768/JAO201738.0203001
Abstract FullText HTML PDF
Curved surface fitting method of sub-pixel small angle measurement
Wang Zhijun, Yu Zhijing, Ma Kai, Wu Jun, Zhuge Jingchang
2017, 38(2): 256-263. DOI: 10.5768/JAO201738.0203002
Abstract FullText HTML PDF
Harmonic detection technology of methane molecule at 1.653 μm
Liu Pan, Lei Jiajie, Fang Bo, Chen Jiajie, Zhao Weixiong, Zhang Weijun
2017, 38(2): 264-269. DOI: 10.5768/JAO201738.0203003
Abstract FullText HTML PDF
Three dimensional micro surface measurement system based on stereomicroscope
Li Hui, Zuo Chao, Hu Yan, Zhang Minliang
2017, 38(2): 270-276. DOI: 10.5768/JAO201738.0203004
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of telephoto zoom lens
Wang Xiangyang, Liu Weilin
2017, 38(2): 277-280. DOI: 10.5768/JAO201738.0205001
Abstract FullText HTML PDF
Primary ghost image analysis of imaging system based on CODE V and LightTools
Chang Weijun, Geng Haifeng, Teng Guoqi, Zheng Changqing
2017, 38(2): 281-284. DOI: 10.5768/JAO201738.0205002
Abstract FullText HTML PDF
Design of long-range projection illumination light source
Wu Hanxiao, Han Xing, Rui Tao, Yang Lihua, Chen Lu, Meng Junhe
2017, 38(2): 285-291. DOI: 10.5768/JAO201738.0205003
Abstract FullText HTML PDF
Design of 5 mega-pixel imaging lens for iris recognition
Wu Jinsheng, Lin Feng
2017, 38(2): 292-297. DOI: 10.5768/JAO201738.0205004
Abstract FullText HTML PDF
Advantages of QWIP technology in infrared thermal cameras
Eril Belhaire, Régis Pichon
2017, 38(2): 298-303. DOI: 10.5768/JAO201738.0206001
Abstract FullText HTML PDF
A non-uniformity correction algorithm of infrared image sequences based on constant-statistics
Meng Siqi, Ren Kan, Lu Dongming, Gu Guohua, Chen Qian
2017, 38(2): 304-308. DOI: 10.5768/JAO201738.0206002
Abstract FullText HTML PDF
Watt-level continuous wave orange-red laser with wavelength tunable
Bai Bing, Wang Jianzhou, Sun Yanxiao, Chen Yuhua, Bai Yang, Bai Jintao
2017, 38(2): 309-315. DOI: 10.5768/JAO201738.0207001
Abstract FullText HTML PDF
He-Ne laser nanometer ruler system based on orthogonal polarization double longitudinal mode
Deng Yong, Chen Kang, Li Jiyang
2017, 38(2): 316-320. DOI: 10.5768/JAO201738.0207002
Abstract FullText HTML PDF
Dispersion compensation of 2D acousto-optic deflector scanning femtosecond laser based on diffractive lens
Liu Yangzan, Lu Jingqi, Jia Xinting, Tao Jun, Zhan Weina
2017, 38(2): 321-326. DOI: 10.5768/JAO201738.0207003
Abstract FullText HTML PDF
Laser alignment measurement method based on focusing objective and PSD
Zhang Yizhou, Lu Yuanfu, Chen Liangpei, She Rongbin, Ma Tianyue, Liu Xianming
2017, 38(2): 327-330. DOI: 10.5768/JAO201738.0207004
Abstract FullText HTML PDF
Tapered multi-mode fiber temperature sensor based on simultaneous response of wavelength and intensity
Jia Zhenan, Duan Weiwei, Liu Yinggang, Zhang Jingle, Li Kang
2017, 38(2): 331-335. DOI: 10.5768/JAO201738.0208001
Abstract FullText HTML PDF
Study on bending fiber Bragg grating target flow sensor
Liu Qiang, Zhang Xiaoyu, Liu Yiying, Liu Chao, Lv Tingting, Mu Haiwei
2017, 38(2): 336-340. DOI: 10.5768/JAO201738.0208002
Abstract FullText HTML PDF