column
Study on bioagents/bioaerosols remote sensing technology by lidar
Yang Hui, Zhao Xuesong, Sun Yanfei, Wang Tiedong
2016, 37(6): 783-788. DOI: 10.5768/JAO201637.0601001
Abstract PDF
Light and information
Francis T. S. Yu
2016, 37(6): 789-795. DOI: 10.5768/JAO201637.0601002
Abstract PDF
Analysis on ground scattering signal of Doppler lidar in space
Li Zhigang, Liu Zhishen, Oliver Reithbuch
2016, 37(6): 796-803. DOI: 10.5768/JAO201637.0601003
Abstract PDF
Influence of laser power on stiffness calibration of optical tweezers
Zhang Yuling, Zhou Zhehai, Zhu Lianqing
2016, 37(6): 804-810. DOI: 10.5768/JAO201637.0601004
Abstract PDF
Optical design of panoramic annular imaging Fourier transform spectrometer
Chen Youhua, Lyu Ze, Li Kewu, Wang Zhibin
2016, 37(6): 811-817. DOI: 10.5768/JAO201637.0601005
Abstract PDF
Weak light uniform light system for LLL ICCD parameter calibrating device
Wang Shengyun, Shi Jifang, Li Hongguang, Zhang Boni, Xie Qi, Sun Yunan
2016, 37(6): 818-822. DOI: 10.5768/JAO201637.0601006
Abstract PDF
Optical axis parallelism calibration system of large scale multispectral multioptical axis
Yan Zongqun, Yang Jianchang, Xie Zhihong, Yu Hao, Shi Yunsheng
2016, 37(6): 823-838. DOI: 10.5768/JAO201637.0601007
Abstract PDF
Study on making color hologram of large object
Gan Liangqin, Yang Shanggong, Xu Daisheng, Xu Yingchao, Du Xuri
2016, 37(6): 829-832. DOI: 10.5768/JAO201637.0601008
Abstract PDF
Design of large area MCP electron rinse and test system
Song Chengxin, Qiu Yafeng, Qian Yunsheng, Tang Liming
2016, 37(6): 833-838. DOI: 10.5768/JAO201637.0601009
Abstract PDF
Accurate direction detection method of differentscale motion blurred images
Hong Yang, Sun Xiuxia, Liu Shuguang, Lyu Maolong, Hu Jinglin
2016, 37(6): 839-846. DOI: 10.5768/JAO201637.0602001
Abstract PDF
Tunable Airy beam and its propagation properties
Liu Huilong, Xia Jing, Chen Dong, Lyu Yanfei
2016, 37(6): 847-853. DOI: 10.5768/JAO201637.0602002
Abstract PDF
Research of background suppression method based on spatialtemporal bilateral filter
Wang Tao, Chen Fansheng, Su Xiaofeng
2016, 37(6): 854-859. DOI: 10.5768/JAO201637.0602003
Abstract PDF
Tanker pose prediction based on modified unscented Kalman filter
Fu Yi, Kong Xingwei, Dong Xinmin, Zhi Jianhui, Gao Yu
2016, 37(6): 860-865. DOI: 10.5768/JAO201637.0602004
Abstract PDF
Feature points extraction and matching technology of binocular vision measurement system
Zhang Yihao, Sun Dongmei, Shen Yucheng, Wang Zhenyao
2016, 37(6): 866-871. DOI: 10.5768/JAO201637.0602005
Abstract PDF
Effect of substrate temperature on structure and properties of HfO2 thin films prepared by magnetron sputtering
Xi Yingxue, Liu Zheng, Wang Zhao, Liu Weiguo, Xu Junqi
2016, 37(6): 872-879. DOI: 10.5768/JAO201637.0603001
Abstract PDF
Study on measuring human luminance and color contrast sensitivity visual characteristics and their models
Yao Juncai
2016, 37(6): 880-886. DOI: 10.5768/JAO201637.0603002
Abstract PDF
Simulation analysis of influence of SiO2 on thermal stress distribution of multilayer GaN epitaxial wafer
Chen Jing, Cheng Hongchang, Wu Lingling, Feng Liu, Miao Zhuang
2016, 37(6): 887-894. DOI: 10.5768/JAO201637.0603003
Abstract PDF
Absolute measurement method of transmission wavefront distortion of spherical lens
Ma Hua, Yuan Quan, Zhang Lin, Yang Yi, Ren Huan
2016, 37(6): 895-900. DOI: 10.5768/JAO201637.0603004
Abstract PDF
Subsurface defects recognition using thermography based on second order differential peak method of logarithmic coordinates
Xing Xiaojun, Zuo Xianzhang, Shen Si
2016, 37(6): 901-906. DOI: 10.5768/JAO201637.0603005
Abstract PDF
Design of universal shortfocus projection lens
Liu Xiaochan, Chen chen, Li Weishan, Liu Hongjun, Zhangyu
2016, 37(6): 907-912. DOI: 10.5768/JAO201637.0605001
Abstract PDF
Design of large angle directtype LED backlight lens
Kang Lianjie, Ju Rongbing, Han Ming, Liu Yan
2016, 37(6): 913-918. DOI: 10.5768/JAO201637.0605002
Abstract PDF
Improved Roman encoding based on DMD
Fu Weiping, Li Jing
2016, 37(6): 919-923. DOI: 10.5768/JAO201637.0605003
Abstract PDF
Infrared simulation of Kelvin wake on sea surface under different conditions
Wang Jiaolong, Zhang Haochun, Ma Rui, Wei Yanqiang, Ma Chao,
2016, 37(6): 924-931. DOI: 10.5768/JAO201637.0606001
Abstract PDF
MRTD in multispectral infrared imaging system based on AOTF
Zhang Yan, Wang Xiaobing, Geng Shunshan, Zhu Jiayi, Xu Aidong
2016, 37(6): 932-937. DOI: 10.5768/JAO201637.0606002
Abstract PDF
Space laser communication system based on fiber laser phased array
Bi Mingzhe, Su Yuwei, Ma Wanzhuo, Liu Xianzhu, Ci Mingru, Jia Qingsong, Wang Tianshu, Liu Jingjiao
2016, 37(6): 938-941. DOI: 10.5768/JAO201637.0608001
Abstract PDF
Demodulation system of fiber Bragg grating sensor based on FPGA
Yan Pengfei, Gao Qiang, Qiu Junpeng, Zhang Jianxiang, Zhang Baocheng, Yan Hongwei
2016, 37(6): 942-947. DOI: 10.5768/JAO201637.0608002
Abstract PDF
Research on dead zone of closedloop fiber optic gyroscope and optic power crosstalk error
Zhou Yuan, Sun Fengyuan, Liang Yong, Lyu Hangwei
2016, 37(6): 948-953. DOI: 10.5768/JAO201637.0608003
Abstract PDF
Extrinsic F-P fiber optic sensor design for partial discharge detection and sensitivity analysis
Nie Dexin, Chen Liankai, Jiang Guoyi, Liu Haibo, Pi Benxi, Zhang Weichao, Liu Jie, Zhang Luan
2016, 37(6): 954-960. DOI: 10.5768/JAO201637.0608004
Abstract PDF