column
Design and analysis of azimuth-gimbal in aerial opto-electronic stabilized platform
Tan Songnian, Li Quanchao, Zhang Hongwei, Li Lei
2016, 37(3): 327-331. DOI: 10.5768/JAO201637.0301001
Abstract PDF
Simulation of backlight imaging system by spherically bent crystal
Liu Lifeng, Xiao Shali, Qian Jiayu
2016, 37(3): 332-336. DOI: 10.5768/JAO201637.0301002
Abstract PDF
Design and analysis for large aperture primary aluminum mirrors
Li Quanchao, Li Lei, Tan Songnian, Zhang Hongwei
2016, 37(3): 337-341. DOI: 10.5768/JAO201637.0301003
Abstract PDF
Design and realization of lowlightlevel nightvision device detection system based on machine vision
Jiang Heng, Wang Xiaobing, Zhang Jing, Zhu Baohui
2016, 37(3): 342-346. DOI: 10.5768/JAO201637.0301004
Abstract PDF
Influence of vibration on transfer function of television imaging system
Dong Zaitian, Zhang Yijun, Tao Zhong, He Haifeng, Xi Weisheng, Liu Changliang
2016, 37(3): 347-352. DOI: 10.5768/JAO201637.0301005
Abstract PDF
Temperature field analysis and structure redesign of fiber optic gyroscopeWan Xun, Xie Liangping
Wan Xun, Xie Liangping
2016, 37(3): 353-358. DOI: 10.5768/JAO201637.0301006
Abstract PDF
Design of zoom system for automatic focal length measurement on optical bench
Cai Jinhao, Yang Pengli, Ma Aiqiu, Feng Jie, Fu Xiaoqing, An Jing, Wang Zhi, Li Wenting
2016, 37(3): 359-364. DOI: 10.5768/JAO201637.0301007
Abstract PDF
Color image denoising using high order iterating model by combining relaxed median filter
Lu Bibo, Li Yang, Wang Yongmao
2016, 37(3): 365-371. DOI: 10.5768/JAO201637.0302001
Abstract PDF
Optimal design and implementation for online rail surface defects detection system
Liu Heng, Zhang Jun, Dai Guangyu, Lyu Kunlin, Chen Zhe
2016, 37(3): 372-379. DOI: 10.5768/JAO201637.0302002
Abstract PDF
Humankind shape object detection using deformable parts model with HOG features
Song Jin, Wang Shifeng
2016, 37(3): 380-384. DOI: 10.5768/JAO201637.0302003
Abstract PDF
Refueling drogue tracking based on trackinglearningdetection algorithm
Gao Yu, Kong Xingwei, Dong Xinmin, Wang Haitao, Wang Jian
2016, 37(3): 385-391. DOI: 10.5768/JAO201637.0302004
Abstract PDF
Method for calibrating interferogram based on weighted least square
Yang Cheng, Han Sen, Wu Quanying
2016, 37(3): 392-396. DOI: 10.5768/JAO201637.0302005
Abstract PDF
Fluorescence spectrum denoising of quantum dots based on improved wavelet threshold
Chen Yu, Zhang Zhengping, Wang Jing, Chen Xiaopeng, Zhu Ziyang
2016, 37(3): 397-401. DOI: 10.5768/JAO201637.0302006
Abstract PDF
Method for defects detection and 3D reconstruction based on dispersed points cloud
Wang Ying, Wu Feng, Fu Guoping
2016, 37(3): 402-406. DOI: 10.5768/JAO201637.0303001
Abstract PDF
Technical progress and analysis on largescale spatial angle measurement
Chen Zhinbin, Xiao Wenjian, Ma Dongxi, Liu Xianhong, Xiao Cheng, Qin Mengze
2016, 37(3): 407-414. DOI: 10.5768/JAO201637.0303002
Abstract PDF
PSD nonlinear correction based on BP optimization algorithm
Zhang Xinting, Kang Lei, Wu Qianqian, Zhang Wanyi, Li Yuyao
2016, 37(3): 415-418. DOI: 10.5768/JAO201637.0303003
Abstract PDF
Optimization method of straightness error based on video measuring machine
Jing Min
2016, 37(3): 419-424. DOI: 10.5768/JAO201637.0303004
Abstract PDF
Retrieving aerosol mass concentration vertical distribution in north suburb area of Nanjing city
Shen Fuzhen, Guo Shengli, Zhang Wei, Cao Nianwen, Tian Li
2016, 37(3): 425-429. DOI: 10.5768/JAO201637.0303005
Abstract PDF
Spot location algorithm of weapon automata motion testing system
hang Jing, Liu Ji, Liu Xiu, Zhang Bin, Li Shiwei
2016, 37(3): 430-434. DOI: 10.5768/JAO201637.0303006
Abstract PDF
Optical design of 3 independent freeform surface LEDs automotive dipped headlamp
Yao Hongbing, Wang Dandan, Xin Zhonghua, Xu Jin, Liu Min
2016, 37(3): 435-440. DOI: 10.5768/JAO201637.0305001
Abstract PDF
Design of ultra wideangle photographic objective based on ZEMAX
Hou Guozhu, Lyu Lijun
2016, 37(3): 441-445. DOI: 10.5768/JAO201637.0305002
Abstract PDF
Design and simulation of circle module for edge LED backlight
Zhou Yingchu, Guo Kangxian, Xiao Bo
2016, 37(3): 446-451. DOI: 10.5768/JAO201637.0305003
Abstract PDF
Design and application of MEMS optical switch array
Zhao Lei, Wang Xiaoqi, Li Jingdi, Zhao Zhenhai, Liu Huabo, Ma Youheng
2016, 37(3): 452-455. DOI: 10.5768/JAO201637.0305004
Abstract PDF
Design of cold MWIR/LWIR infrared dualband/dualfield panoramic optical system
Liu Jun, Zhang Xibin, Gao Ming
2016, 37(3): 456-464. DOI: 10.5768/JAO201637.0306001
Abstract PDF
Design of 10× infrared zoom lens with all sphere surfaces
Zhao Yingming, Yang Ruofu, Yang Chunping
2016, 37(3): 465-470. DOI: 10.5768/JAO201637.0306002
Abstract PDF
Study on optical limiting effect of graphene in midinfrared band
Zhang Zenan, Bai Yang, Bai Bing, Li Weilong, Feng Xiaoqiang
2016, 37(3): 471-475. DOI: 10.5768/JAO201637.0306003
Abstract PDF
Analysis on laser comprehensive application systems
Yang Aifen, Li Gang, Wang Liang, Zhang Biao, Zhang Jia, Li Longxiang
2016, 37(3): 476-481. DOI: 10.5768/JAO201637.0307001
Abstract PDF
Measurement of highvelocity gas flow parameters using laser Brillouin scattering
Zhang Xiaohong
2016, 37(3): 482-488. DOI: 10.5768/JAO201637.0307002
Abstract PDF
Thermal effect of variable thermalconductivity square Yb∶YAG crystal endpumped by pulse LD
Geng Yingge, Li Long, Pan Xiaorui, Fu Yiliu, Gao Dangli
2016, 37(3): 489-494. DOI: 10.5768/JAO201637.0307003
Abstract PDF