column
Extraction of laser stripe subpixel center in highnoise background
Wang Li, Chen Niannian, Wu Ling, Zhang Qi, Kang Yu
2016, 37(2): 321-326. DOI: 10.5768/JAO201637.0207004
Abstract PDF
Parallel processing with femtosecond laser using spatial light modulator
Hu Yongtao, Zhai Zhongsheng, Lyu Qinghua, Chen Lie, Lou Deyuan, Yang Qibiao, Peter Bennett, Liu Dun
2016, 37(2): 315-320. DOI: 10.5768/JAO201637.0207003
Abstract PDF
Structural parameters optimization of laser scanning probe visual system
Duan Liangjun, Zhu Lianqing, Lou Xiaoping, Liu Chao
2016, 37(2): 308-314. DOI: 10.5768/JAO201637.0207002
Abstract PDF
Highprecision laser absorption rate measuring device
Gao Aihua, Wang Shaogang, Yan Lirong
2016, 37(2): 303-307. DOI: 10.5768/JAO201637.0207001
Abstract PDF
Comparative study on in situ infrared thermometry methods of MOCVD
Yang Chaopu, Fang Wenqing, Liu Mingbao, Zhou Chunsheng, Zhang Meili
2016, 37(2): 297-302. DOI: 10.5768/JAO201637.0206002
Abstract PDF
Evaluation of infrared thermal imaging system detection distance in different cloud and rain conditions
Zhang Yining, Zhang Haochun, Ma Rui, Song Naiqiu, Wei Yanqiang
2016, 37(2): 288-296. DOI: 10.5768/JAO201637.0206001
Abstract PDF
Optimized design of optical fiber displacementvibration sensor based on reflection method
Dong Qiaomiao, Hui Zhanqiang, Ruan Chi
2016, 37(2): 281-287. DOI: 10.5768/JAO201637.0205006
Abstract PDF
Highprecision digital LED magnitude simulator based on PT4115 drive
Gao Xinghua, Li Jianyong, Quan Jihua, Zhao Kunming, Qin Zhengmei
2016, 37(2): 276-280. DOI: 10.5768/JAO201637.0205005
Abstract PDF
Optical axis parallelism adjusting instrument for multichannel photoelectric system
Qiao Lin, Zhao Desheng, Li Chunyan
2016, 37(2): 271-275. DOI: 10.5768/JAO201637.0205004
Abstract PDF
Optical design of common path for laser receiving/visual collimator
Chang Weijun, Chen Jiao, Zheng Changqing
2016, 37(2): 267-270. DOI: 10.5768/JAO201637.0205003
Abstract PDF
Application of thermal/structural/optical integrated analysis to ultraviolet lens of hyperspectral imaging spectrometer
Wu Yao, Xu Mingming, Chen Sujuan, Jiang Yu, Xue Hui, Si Fuqi, Chen Jiexiang
2016, 37(2): 262-266. DOI: 10.5768/JAO201637.0205002
Abstract PDF
Numerical investigation on impact of thermal deformation of Fresnel lens on CPV system performance
Chen Mingbiao, Shu Bifen, Liang Qibing, Zhang Qizi, Sun Lijuan, Fan Chou
2016, 37(2): 256-261. DOI: 10.5768/JAO201637.0205001
Abstract PDF
Mixed calibration approach for handeye relation of robot
He Jiawei, Ping Xueliang, Liu Jie, Qi Fei, Jiang Yi
2016, 37(2): 250-255. DOI: 10.5768/JAO201637.0203005
Abstract PDF
Highprecision external screw measuring method based on doubletelecentric optical system
Li Jinhui, Yu Yalin, Tian Junwei
2016, 37(2): 244-249. DOI: 10.5768/JAO201637.0203004
Abstract PDF
Testing of stray light distribution for optical lens
Ye Lu, Wu Guodong
2016, 37(2): 240-243. DOI: 10.5768/JAO201637.0203003
Abstract PDF
Effect of electrooptic material modulation error on parallel beam interference projection
Zhang Yongtao, Wang Yize, Wang Yi, Song Zhiwei
2016, 37(2): 235-239. DOI: 10.5768/JAO201637.0203002
Abstract PDF
Improved algorithm of road detection based on Hough transform
Li Xiaohang, Guo Jia, Peng Fulun, Mi Jianjun, Wang Cheng, Shi Bo
2016, 37(2): 229-234. DOI: 10.5768/JAO201637.0203001
Abstract PDF
Image fusion based on improved contrast in finite discrete shearlet domain
Chen Qingjiang, Zhang Yanbo, Chai Yuzhou, Wei Bingzhe
2016, 37(2): 221-228. DOI: 10.5768/JAO201637.0102004
Abstract PDF
Improved subfringe integration technique for phase analysis
Hu Kui, Ma Xiao, Zhong Jingang
2016, 37(2): 215-220. DOI: 10.5768/JAO201637.0202003
Abstract PDF
Techniques for analyzing data of multiblasting points tested with video theodolite
Zhang Yahui, Zhang Qixiao, Zhu Wangfei, Feng Song, Shang Shuxian, Fu Jianing
2016, 37(2): 209-214. DOI: 10.5768/JAO201637.0202002
Abstract PDF
Depth image enhancement algorithm based on structure feature guidance filter
, , , ,
2016, 37(2): 203-208. DOI: 10.5768/JAO201637.0202001
Abstract PDF
Gauss optical analysis of doubleliquid lens zoom system
Pan Yijun, Li Xiangning, Li Qiang, Huang Hao
2016, 37(2): 198-202. DOI: 10.5768/JAO201637.0201009
Abstract PDF
Image shaking of Cassegrain system in process of focus adjustment
Yang Feng, Guo Yu, Hu Tieli, Zhao Baozhen, Li Siwei, Xin Zhou
2016, 37(2): 192-197. DOI: 10.5768/JAO201637.0201008
Abstract PDF
Design of GPI system on EAST
Chen Sujuan, Chen Jiexiang, Liu Shaocheng
2016, 37(2): 187-191. DOI: 10.5768/JAO201637.0201007
Abstract PDF
Design of terahertz rapid standoff imaging system
Yan Haitao, Deng Chao, Guo Lantao, Zhang Cunlin
2016, 37(2): 183-186. DOI: 10.5768/JAO201637.0201006
Abstract PDF
Inertial compensation method for LOS drift of gyroscope stabilization platform
Xue Yuanyuan, Chen Wenjian, Kang Tingting, Chen Ying, Zhang Xiajiang, Yang Yuancheng
2016, 37(2): 177-182. DOI: 10.5768/JAO201637.0201005
Abstract PDF
Optical system design of widespectrum and ultra highspeed 8frame framing camera
Xie Hongbo, Xu Mengmeng, Gong Yanxia, Fang Chunlun, Jiang Min, Meng Qingbin
2016, 37(2): 172-176. DOI: 10.5768/JAO201637.0201004
Abstract PDF
Design of CCTV lens with wide FOV and high resolution
Zhao Yingming, Yang Chunping, Yang Ruofu, Duan Fengyuan
2016, 37(2): 168-171. DOI: 10.5768/JAO201637.0201003
Abstract PDF
Autonomous integrated navigation model based on atmospheric polarization characteristics
Ma Hao, Xiong Jian, Guo Hang, Zhong Weisheng, Wang Na
2016, 37(2): 162-167. DOI: 10.5768/JAO201637.0201002
Abstract PDF
Optomechanical design of miniature multiple field TV camera system
Bai Zhao, He Junfeng, Chi Shengwei, Yang Jiangzhong, Duan Hongjian, Yang Yizhou
2016, 37(2): 157-161. DOI: 10.5768/JAO201637.0201001
Abstract PDF