column
Design of zoom optical system with high zoom ratio
Yao Qing-hua, Yan Jun-cen
2015, 36(5): 667-672. DOI: 10.5768/JAO201536.0501001
Abstract PDF
Fast photon correlator with high dynamic range
Liu Wei, Lu Wen-ling, Wang Ya-jing, Chen Wen-gang, Shen Jin
2015, 36(5): 673-678. DOI: 10.5768/JAO201536.0501002
Abstract PDF
Measurement for stabilization precision of EO stabilized sighting system utilizing interferometer
Liu Hai-bo, Wang Jing, Liu Zhao-qing, Xu Qing-qing, Hou Li-bing
2015, 36(5): 679-683. DOI: 10.5768/JAO201536.0501003
Abstract PDF
Zoom tracking for big magnification surveillance
Lin Zhong, Huang Chen-rong, Lu A-li
2015, 36(5): 684-690. DOI: 10.5768/JAO201536.0501004
Abstract PDF
Design of new type of micro video-capable satellite optical system
Han Pei-xian, Jin Guang, Zhong Xing
2015, 36(5): 691-697. DOI: 10.5768/JAO201536.0501005
Abstract PDF
Comparative study on data processing method for large flat mirror in Ritchey-Common test
Zhu Shuo, Zhang Xiao-hui
2015, 36(5): 698-703. DOI: 10.5768/JAO201536.0501006
Abstract PDF
Design of grating spectrometer optical structure
Chen Zhi-kun, Wang Shuxiang, Wang Yutian, Wang Fubin
2015, 36(5): 704-708. DOI: 10.5768/JAO201536.0501007
Abstract PDF
Design of large-aperture off-axis reflective solar simulator
Li Xin-hua, Yang Zhong-ming, Gao Zhi-shan, Yuan Qun, Wang Xin-xing, Dou Jian-tai
2015, 36(5): 709-706. DOI: 10.5768/JAO201536.0501008
Abstract PDF
Thermal analysis and compensation of long zoom lens
Qu Wei, Liu Wei-lin, Liu Yin-hui
2015, 36(5): 717-722. DOI: 10.5768/JAO201536.0501009
Abstract PDF
Testing system of radiation gain in UV image intensifiers
Liu Tao, Qiu Ya-feng
2015, 36(5): 723-727. DOI: 10.5768/JAO201536.0501010
Abstract PDF
Fusion and vision algorithm of spectral data based on mapping-evaluating-optimizing methods within multi-section
Zhu Yuan-yuan, Gao Jiao-bo, Gao Ze-dong, Wu Jiang-hui, Meng He-min
2015, 36(5): 728-734. DOI: 10.5768/JAO201536.0502001
Abstract PDF
Image fusion based on non-sampling shearlets and weighted area feature
Li Long, Fu Yi-liu, Chai Yu-zhou, Chen Xiao-peng, Gao Dang-li, Qu Zi-jie
2015, 36(5): 735-741. DOI: 10.5768/JAO201536.0502002
Abstract PDF
Reconstruction algorithm for focused ultrasonic fields based on schlieren method
Lu Yan-yi, Liu Qiao-qiao, Zhao Chun-liang, Shen Yong, Wang Hua
2015, 36(5): 742-747. DOI: 10.5768/JAO201536.0502003
Abstract PDF
Novel accurate direction detection method of small-scale motion blurred image
Fu Qiang, Sun Xiu-xia, Liu Shu-guang, Hong Yang, Peng Ke
2015, 36(5): 748-754. DOI: 10.5768/JAO201536.0502004
Abstract PDF
Fusing multi-feature for object tracking algorithm based on color and space information
Xu Wan-jun, Hou Zhi-qiang, Yu Wang-sheng, Zhang Lang
2015, 36(5): 755-761. DOI: 10.5768/JAO201536.0502005
Abstract PDF
Application of high-performance GPU computing in digital speckle pattern recognition algorithms
Huang Lei, Zhang Li-chao, Yan Ran
2015, 36(5): 762-767. DOI: 10.5768/JAO201536.0502006
Abstract PDF
Method for increasing HWS sampling rate on lens micro-scanning
Ma Chen-hao, Fu Yue-gang
2015, 36(5): 768-773. DOI: 10.5768/JAO201536.0503001
Abstract PDF
Variable scale grating projection method based on from-coarse-to-fine progressive refinement
Wang Xuan-ze, Wu Ya-jun, He Tao
2015, 36(5): 774-777. DOI: 10.5768/JAO201536.0503002
Abstract PDF
Bending and torsion measuring system of rotary parts and it’s uncertainty analysis
Li Zhi-feng, Zhao Deng-feng, Ma Guo-lu, Zeng Guo-ying, Lu Zhan
2015, 36(5): 778-783. DOI: 10.5768/JAO201536.0503003
Abstract PDF
Calibration technique of binocular vision measurementsystem using light pen
Xiong Xin, Sun Dong-mei, Fan Wen, Xu Hai-peng
2015, 36(5): 784-790. DOI: 10.5768/JAO201536.0503004
Abstract PDF
Annular sub-aperture stitching used for aspheric testing
Li Jiang, Yang Peng-li, Li Wen-ting, Wang Zhi, An Jing, Feng Jie, Ma Ai-qiu, Fu Xiao-qing
2015, 36(5): 791-794. DOI: 10.5768/JAO201536.0503005
Abstract PDF
Effect of ion source parameters on etching rate and surface roughness of benzocyclobutene
Bao Qiang, Liu Wei-guo, Cai Chang-long, Zhou Shun, Chen Zhi-li, Xi Ying-xue, Ji Jiao
2015, 36(5): 795-798. DOI: 10.5768/JAO201536.0505001
Abstract PDF
Diamond-like carbon films and their progress
Su Jun-hong, Ge Jin-man, Xu Jun-qi, Wu Shen-jiang, Chen Lei
2015, 36(5): 799-806. DOI: 10.5768/JAO201536.0505002
Abstract PDF
Two-dimensional grating coupling efficiency of THzQWP
Wang Guo-dong, Wang Sai-li, Zhu Hong-wei, Ni Lu, Qiao Zhen-peng
2015, 36(5): 807-810. DOI: 10.5768/JAO201536.0505003
Abstract PDF
Experimental study on static characteristics of wind turbine blade withdigital image correlation method
Wang Xiao-ping, Hu Xue-bing, Zhou Hua-fei, Qin Liang-zhong, Zhu Pei-dong, Wu Hong-gui
2015, 36(5): 811-817. DOI: 10.5768/JAO201536.0505004
Abstract PDF
Smoothing of ellipsoid flow patches in optical design for freeform reflector
Zhang Hang, Liu Chao, Ma Yu-fei, Zhou Hai-bo, Su Ze-yu, Chen Gang
2015, 36(5): 818-823. DOI: 10.5768/JAO201536.0505005
Abstract PDF