column
Demonstration and design of optoelectronic tracking system
QU Jian-rong, WANG Xiao-qi, DUAN Hong-jian
2014, 35(2): 173-178.
Abstract PDF
Application of Risley prism on optical reconnaissance
HONG Hua-jie, ZHOU Yuan, TAO Zhong, FAN Da-peng, FAN Shi-shun
2014, 35(2): 179-187.
Abstract PDF
Static testing system of fire control performance parameters
SUN Hao, WANG Chun-Yan
2014, 35(2): 188-192.
Abstract PDF
Optimal design of free-form-surface optical component in helmet mounted display
ZHANG Bo, WANG Ling, CHANG Wei-jun, CHEN Jiao, JIAO Ming-yin
2014, 35(2): 193-197.
Abstract PDF
Integral sliding mode control for armored vehicles steady sighting system based on extended state observer
SUN Hao-ze, CHANG Tian-qing, CHEN Jun-wei, XIE Jie
2014, 35(2): 198-204.
Abstract PDF
Stray light analysis for multi-target compounding hardware-in-loop system
FAN Zhi-gang, HU Hai-li, CHEN Shou-qian, ZUO Bao-jun, NI Chen
2014, 35(2): 205-209.
Abstract PDF
Design and application of spectral polarization imaging detection system
HE Zi-jian, WANG Ke-wei, MA Li-fang, WANG Jia-chun, ZHAO Da-peng, WANG Qi-chao
2014, 35(2): 210-214.
Abstract PDF
Calibration design of ultraviolet and visible dual-band variable focus device
LIU Jun, YANG Shu-ning, GAO Ming
2014, 35(2): 215-220.
Abstract PDF
Design of laser and mid-wave infrared optical system
YAN Xiu-qi, FU Yue-gang
2014, 35(2): 221-225.
Abstract PDF
Application of light star sensor with small field in stellar measurement during daytime
HE Lei, ZHANG Ping, LIU Xiao-dong, ZHANG Bu-sheng, CHEN Wei
2014, 35(2): 226-229.
Abstract PDF
Design of sunlight direct-enhanced illumination system in highway tunnel
YAO Jun-xia, NING Duo
2014, 35(2): 230-236.
Abstract PDF
Phase correction and matching based on multi-frequency heterodyne method
HUANG Ya-nan, LOU Xiao-ping
2014, 35(2): 237-241.
Abstract PDF
3D microscopic imaging based on wide-field optical coherence tomography
FENG Sheng-tong, FEN Yin-qi, ZHANG Min, HAO Jun-jun
2014, 35(2): 242-247.
Abstract PDF
New algorithm for monitoring optical thin-film thickness
MI Qian, ZHAO Lei
2014, 35(2): 248-253.
Abstract PDF
Wavelet transform digital image watermarking algorithms based on HVS
WU Feng-bo, WANG Feng
2014, 35(2): 254-259.
Abstract PDF
Illuminance uniformity of image plane in photoelectronic imagetesting system
ZHAO Xia, LIU Bin
2014, 35(2): 260-263.
Abstract PDF
High-sensitive trace detection of NO2 with broadband cavity-enhanced spectroscopy
DONG Mei-li, XU Xue-zhe, ZHAO Wei-xiong, GU Xue-jun, HU Chang-jin, GAI Yan-bo, GAO Xiao-ming, HUANG Wei, ZHANG Wei-jun
2014, 35(2): 264-269.
Abstract PDF
Influences of surface roughness of Li2O-Al2O3-SiO2glass-ceramic on nanoindentation test
XIANG Yong, REN Jie, BAI Man-she, CHEN Yong, CHEN Jing, ZHANG Jin-kuan
2014, 35(2): 270-274.
Abstract PDF
Research and measurement of material surface-s strain field based onphotoelastic coating
LI Xiao-mao, WANG Xiang, GUO Xian, ZHU Bao-liang, LI Yan-jie
2014, 35(2): 275-280.
Abstract PDF
High-precision roll angle measuring method based on collimated beams
HAO Wen-xia, LVYong, LI Xiao-ying, CHEN Qing-shan, , GENG Rui, ZHANG Ming-zhu
2014, 35(2): 281-285.
Abstract PDF
Analysis of external influence factors in camera calibration
ZHI Jian-hui, DONG Xin-min, KONG Xing-wei, WANG Xu-feng
2014, 35(2): 286-291.
Abstract PDF
Measurement for bulk and surface absorptances of K9 substrates with laser calorimeter
LIU Hao, PAN Feng, CHEN Song-lin, WANG Zhen, MA Ping, OUYANG Sheng, WEI Yao-wei
2014, 35(2): 292-296.
Abstract PDF
Two-mirror five-reflection optical system design
WANG Gang
2014, 35(2): 297-299.
Abstract PDF
Mapping encoding method of matched filters
GAN Hou-ji, CHENG Si-wei, YE Ling-jun
2014, 35(2): 300-306.
Abstract PDF
Design and study of Lyot monochromatic light depolarizer
REN Shu-feng, WU Fu-quan
2014, 35(2): 307-310.
Abstract PDF
Projection lithographic objective lens with sub-ten micrometerline-width and its MTF experimental measurements
LEI Liang, LI Lang-lin, YUAN Wei, LIU Xin, ZHOU Jin-yun
2014, 35(2): 311-315.
Abstract PDF
Method of correction optical axis offset in infrared continuous zoom system
CHEN Zhi-bin, SONG Yan, ZHANG Chao
2014, 35(2): 316-320.
Abstract PDF
Polarization image fusion algorithm based on wavelet transform
YUE Zhen, LI Fan-ming
2014, 35(2): 321-326.
Abstract PDF
Real-time non-uniformity correction algorithm for infraredsearch and track system
KONG Peng, HOU Min, LUO Bei-bei, YANG Dong, YI Xing-guo, LIU Wan-gang, ZHANG Wei
2014, 35(2): 327-331.
Abstract PDF
1 W Nd-YAG single-longitudinal-mode ring laser usingacousto-optic modulator
LIAN Tian-hong, WANG Shi-yu, LIU Guo-rong, WANG Yi-bin, CAI De-fang, LI Bing-bin, GUO Zhen
2014, 35(2): 332-335.
Abstract PDF
Secchi disk imaging model and its application in performanceevaluation of underwater laser imaging systems
SHEN Yue, ZHENG Wei, YU Bing, WU Lei, LI Gao-ping, YANG Hong-ru
2014, 35(2): 336-341.
Abstract PDF
Cat-s-eye effect based on active laser detection
LI Xu-dong, MI Jian-jun, RU Zhi-bing, ZHANG An-feng, HU Zheng-liang, ZHOU Xin-ni, LI Bao-jun, ZHANG Wan-lin, LIU Bing
2014, 35(2): 342-347.
Abstract PDF
Effect of laser irradiation energy on opticalproperties and morphology of SiO2 films
GUO Fang, XU Jun-qi, SU Jun-hong, DANG Shao-kun, GOLOSOV D A
2014, 35(2): 348-352.
Abstract PDF
Gain-flattened Raman fiber amplifier based on highly nonlinear fiber
GONG Jia-min, ZHAO Yun, LENG Bin
2014, 35(2): 353-358.
Abstract PDF
Near-field optical tweezers based on micron tapered fiber
ZHAO Yu, YANG De-chao, CHEN Hao, ZHANG An-fu, ZHANG Wen-dong, XUE Chen-yang, YAN Shu-bin
2014, 35(2): 359-363.
Abstract PDF