column
Panoramic lens for full view monitoring
JIANG Lun, HUANG Wei, XU Wei-Cai
2012, 33(1): 1-4.
Abstract PDF
Optimal scheme of AOTF imaging spectrometer optical system
CHANG Ling-ying, ZHAO Bao-chang, QIU Yue-hong, WEN De-sheng
2012, 33(1): 5-8.
Abstract PDF
Application of FSM in high accuracy line-of-sight stabilization system
XU Fei-fei, JI Ming, XIE Jing, NIU Jing, GAO Yu, XU Qing-qing
2012, 33(1): 9-13.
Abstract PDF
Design and simulation of confocal detection system utilizing tunable-focus liquid lens
ZHANG Yun-bo, HOU Wen-mei, ZHENG Ji-hong
2012, 33(1): 14-18.
Abstract PDF
xPC based hardware-in-the-loop simulation of electro-optical platform systems
HUANG Xian-lin, BAO Wen-liang, LU Hong-qian, LI Ming-ming
2012, 33(1): 19-24.
Abstract PDF
Optical design of hyperspectral imager
JI Zhuo-xin, LIU Zhi-ying, FU Yue-gang
2012, 33(1): 25-29.
Abstract PDF
Study on uv coverage of optical synthetic aperture imaging technology and optimization of aperture
LIN Xie-jia, WU Zhen
2012, 33(1): 30-36.
Abstract PDF
Imaging spectrometer optical design based on prism-grating-prism dispersing device
WU Cong-jun, YAN Chang-xiang
2012, 33(1): 37-43.
Abstract PDF
Focalization character of Gaussian beam passing through optical system with misaligned lens
TANG Rui, SHEN Xue-ju
2012, 33(1): 44-50.
Abstract PDF
Optimization for compound parabolic concentrator in UV communication
LI Xiao-ming, HUA Wen-shen, MA Zuo-hong, ZHANG Yue
2012, 33(1): 51-56.
Abstract PDF
Characteristics of ferroelectric liquid crystal optical addressed spatial light modulator
WANG Jiang-tao, CHEN Xiang-ning
2012, 33(1): 57-63.
Abstract PDF
Dual-band target tracking based on color transfer technique
HE Yong-qiang, ZHOU Yun-chuan, REN Hong-yan, SHI Li-qing
2012, 33(1): 64-70.
Abstract PDF
Application of compressed sensing in optical imaging
XIAO Long-long, LIU Kun, HAN Da-peng, LIU Ji-ying
2012, 33(1): 71-77.
Abstract PDF
Tracking algorithm of dual template adaptive updating based on multiple features
LIU Zhen-tao, WANG Zhao-ying, LIU Wei-qun
2012, 33(1): 78-84.
Abstract PDF
Image filtering algorithm for video-based vehicle monitoring systems
ZHANG Quan-fa, FEI Guang-yan, WANG Qing-feng, REN Chao-dong
2012, 33(1): 85-89.
Abstract PDF
New algorithm for real-time outlier removal data in data processing of exterior trajectory
XU Li-na, CHEN Jun-biao, MU Gao-chao
2012, 33(1): 90-95.
Abstract PDF
Application of color fusion technology in military applications
XU Hui, YUAN Yi-hui, ZHANG Jun-ju, TIAN Si, CHANG Ben-kang
2012, 33(1): 96-100.
Abstract PDF
New reference sources for radiometric calibration
ZHENG Xiao-bing, YUAN Yin-lin, XU Qiu-yun, WU Hao-yu, ZHANG Wei, ZOU Peng, LI Jian-jun
2012, 33(1): 101-107.
Abstract PDF
Automatic side shape measurement system for steel billet based on machine vision
HE Ping-an, ZHANG Ming-jian, GUO Ding-yi, WAN Lai-yi, GONG Hui, LIN Jie-bang
2012, 33(1): 108-114.
Abstract PDF
On-line monitoring technique for trace gases in atmosphere based on differential optical absorption spectroscopy
SUN Li-qun, CHEN Ke-xin, YANG Huai-dong, HE Qing-sheng
2012, 33(1): 115-119.
Abstract PDF
Three-dimensional profilometry improvement based on grating projection
FU Yan-jun, LUO Qian
2012, 33(1): 120-123.
Abstract PDF
Measurement of convex aspheric mirror by non-null testing
WANG Xiao-kun
2012, 33(1): 124-128.
Abstract PDF
Visual detection of regular hexagon
ZHOU Zhi-feng
2012, 33(1): 129-133.
Abstract PDF
Application of Shack-Hartmann wavefront sensor in optical testing
LI Hong-zhuang, WANG Zhi-chen, LIU Xin-yue, WEI Pei-feng, MING Ming, MENG Hao-ran
2012, 33(1): 134-138.
Abstract PDF
Novel method for measuring refractive index of liquid
MIAO Run-cai, HAN Peng-bin, LI Neng-neng, GAO Mei-ling
2012, 33(1): 139-143.
Abstract PDF
Resolution measurement of third generation LLL image intensifier
SHI Ji-fang, SUN Yu-nan, XIE Qi, LI Hong-guang, WU Li-peng, HAN Zhan-suo, WANG Sheng-yun, YANG Bing
2012, 33(1): 144-147.
Abstract PDF
Non-contact measurement of refractive index based on parallel surface plate
XIONG Fen, HU Zhong-wen, JIANG Ming-da
2012, 33(1): 148-152.
Abstract PDF
New PBS multilayer design for LCOS projector
YU Zhen, HAO Huai-qing
2012, 33(1): 153-158.
Abstract PDF
VOx films prepared by RF magnetron sputtering
MA Wei-hong, CAI Chang-long
2012, 33(1): 159-163.
Abstract PDF
Ion beam polishing with scanning mode of rectangular coordinates in polar coordinates system
GUO Wei-yuan, CHENG Xian-kai
2012, 33(1): 164-169.
Abstract PDF
Application of diamond grinding wheel in optics process
WANG Yang-yang, YAN De-quan
2012, 33(1): 170-174.
Abstract PDF
Athermalisation of infrared Cassegrain optical system in missile
LIU Jun, WU Xiao-chen
2012, 33(1): 175-180.
Abstract PDF
Athermalization of middle infrared optical system
BAI Yu, XING Ting-wen, LIN Wu-mei, XIE Wei-min
2012, 33(1): 181-185.
Abstract PDF
Removal of stray radiation from warm shields in cooled infrared optical systems
LIU Yang, AN Xiao-qiang, DENG Jian
2012, 33(1): 186-190.
Abstract PDF
Driving technology for pulsed laser simulator with adjustable frequency and duty cycle
CHEN Zhi-bin, LIU Bao-hua, XUE Ming-xi, LIU Yu-xiang, HOU Zhang-ya
2012, 33(1): 191-196.
Abstract PDF
Laser simulation of DIRCM system
TIAN Xiao-fei, MA Li-hua, ZHAO Shang-hong, DONG Yi, MENG Wen
2012, 33(1): 197-202.
Abstract PDF
Parameter optimization based on FFT algorithm in numerical simulation of laser propagation in turbulent atmosphere
WANG Long, SHEN Xue-ju, ZHANG Wei-an, DONG Hong-jun, HE Yong-qiang
2012, 33(1): 203-209.
Abstract PDF
Analysis and calculation of second-order statistics of transmitted beam in airborne laser communication system
HAN Zhi-gang, XU Dong-hua, LU Hong-qiang
2012, 33(1): 210-215.
Abstract PDF
Impact of polarizer on reflecting fiber-optic current transducer
LI Rui-chun, ZHAO Jing, LI De-chang
2012, 33(1): 216-219.
Abstract PDF
Effect of nonlinear phase noise on performance of DQPSK modulation system
DONG Yi, NI Yan-hui, HONG Hua, ZHAO Shang-hong, TIAN Xiao-fei
2012, 33(1): 220-223.
Abstract PDF
Error analysis for optical alignment of beam splitters in optical communication
ZHANG Lei, HE Wen-jun, ZHENG Jian-ping, WANG Jia-ke
2012, 33(1): 224-228.
Abstract PDF
Ground station-s space diversity technology for satellite-to-ground optical communication
JIANG Xiao-feng, ZHAO Shang-hong, LI Yong-jun, HOU Rui, WANG Xiang
2012, 33(1): 229-232.
Abstract PDF