column
Effect of acid etching on electrical performances of microchannel plate
SUN Zhong-wen, HUANG Yong-gang, JIA Jin-sheng, HUANG Ying, LIU Shu-ci, LIU Hui, LI Guo-en
2008, 29(2): 161-165.
Abstract PDF
Matching coefficients for BV-EMCCD and reflective radiation spectra of objects
ZHANG Can-lin, CHEN Qian
2008, 29(2): 166-169.
Abstract PDF
Non-uniformity correction for scanning thermal imager
ZHANG Yong, BAI Gui-ming, ZHU Hui
2008, 29(2): 170-173.
Abstract PDF
Finite element analysis of IR optical system based on ANSYS
LI Yu-tao, QU Xiao-chi, ZHANG Tian-xiao
2008, 29(2): 174-177.
Abstract PDF
Suppression of SBS in fiber hydrophone by optical isolators based on Michelson fiber interferometer
LI Zhen, RAO Jiong-hui, LI Hai-fei
2008, 29(2): 178-182.
Abstract PDF
Microfocal x-ray source and x-ray optical elements
WANG Kai-ge, WANG Lei, NIU Han-ben
2008, 29(2): 183-191.
Abstract PDF
Self-calibration of camera parameters by image pair based on projective invariance of lines
FU Dan, LI Li-chun, XU Yi-dan, YU Qi-feng
2008, 29(2): 192-197.
Abstract PDF
Optical antenna for non-line-of-sight scattering atmospheric optical communication
FANG Jing-yue, ZHANG Hai-liang, JIA Hong-hui, SHAO Zheng-zheng, CHANG Sheng-li, YANG Jun-cai
2008, 29(2): 198-202.
Abstract PDF
Stable control system based on MCU for diode laser
LIU Bo, CAO Rui-ming
2008, 29(2): 203-206.
Abstract PDF
Temporal noise and spatial noise of CCD camera at different illuminance
HAN Cai-qin, LI Hua, ZHU Shun-yi, SHEN Mang-zuo
2008, 29(2): 207-210.
Abstract PDF
Optical transfer function under normative optical fractional Fourier transform
TAN Bi-tao, ZHANG Xin, JING Chun-yuan, YIN Shao-hui
2008, 29(2): 211-215.
Abstract PDF
Optical path design for Cassegrain laser transmitting system
MAO Hong-min, XU Jing, ZHEN Sheng-lai, MA Yu-fen, YU Ben-li
2008, 29(2): 216-219.
Abstract PDF
Low-light-level imaging system for underwater anti-terrorism
ZHU Cai-xia, YAN Ya-dong, SHEN Man-de, HE Jun-hua
2008, 29(2): 220-224.
Abstract PDF
Alignment for optical axis of parabolic mirror
CHEN Qin-fang, XU Chang-jie, WANG Qing-song
2008, 29(2): 225-229.
Abstract PDF
Optical structure of miniature spectrometer
WANG Han, LI Shui-feng, LIU Xiu-ying
2008, 29(2): 230-233.
Abstract PDF
Simulated calculation for effect of temperature on refractive index in optical system
LUO Chuan-wei, JIAO Ming-yin
2008, 29(2): 234-239.
Abstract PDF
Influence of thermal effect of active medium on laser oscillating modes in endpumping solid-state lasers
TANG Ying-de, WANG Shi-yu, LI Bing-bin, WEN Jian-guo, CAI De-fang, GUO Zhen
2008, 29(2): 240-243.
Abstract PDF
Application of remote control in high power solid-state laser processing system
LEI Hong, YUE Kun
2008, 29(2): 244-247.
Abstract PDF
Analysis model and experimental research of dilution in laser induction hybrid cladding
HUANG Yong-jun, ZENG Xiao-yan, HU Qian-wu, ZHOU Sheng-feng
2008, 29(2): 248-252.
Abstract PDF
Influence of optical element misalignment of beam spread collimation optical system on Gaussian beam propagation and transformation
ZHOU Sheng-guo, SHEN Xue-ju
2008, 29(2): 253-256.
Abstract PDF
Processing of faint signal in high-sensitivity laser absorption spectra
SUN Yi, TAN Tu, GAO Xiao-ming
2008, 29(2): 257-261.
Abstract PDF
Measurement of optical angular deviation for airplane windscreens
LIN Yan-dong, Lü Liang
2008, 29(2): 262-266.
Abstract PDF
Light-intensity test technique for pyrotechnical signal on merchant ship
HE Yong, JI Bo, WULAN Tu-ya, WANG Qing
2008, 29(2): 267-270.
Abstract PDF
Commutation effects on time-coherence and space-coherence of extended lights
SHI You-bin, CHEN Chun-lei, HUANG Zhen-yong, WANG Wen-hua
2008, 29(2): 271-274.
Abstract PDF
Edge detection method of moving plate objects based on linear array CCD
LI Jie, CUI Yu-long, SI Wei-peng, WANG Yuan-yue, JIN Wen-ming
2008, 29(2): 275-278.
Abstract PDF
Distortion measurement of lens in CCD camera system
GUO Yu, YANG Hong, YANG Zhao-jin, JIANG Chang-lu, YU Shuai
2008, 29(2): 279-282.
Abstract PDF
Detection and tracking of light blobs based on center-surround mechanism of biological vision
LI You, ZHANG Heng, LEI Zhi-hui
2008, 29(2): 283-288.
Abstract PDF
Optical cement technique for optical crystal elements
SU Ying, ZHI Xi-ling, CONG Li-yan, ZHANG Yun-long, ZHANG Fu-mei, LIU Xuan-min
2008, 29(2): 289-292.
Abstract PDF
Preparation of SiO2-TiO2 planar optical waveguide with sol-gel method
LI Ai-kui, WANG Ze-min, LIU Jia-jun, ZENG Xiao-yan
2008, 29(2): 293-297.
Abstract PDF
Analysis of low-coherence-spectrum interferometric system applied to phase error detection of segmented mirror
SONG He-lun, XIAN Hao, LI Hua-qiang, HUANG Jian, LI Chao-hong, JIANG Wen-han
2008, 29(2): 298-302.
Abstract PDF
Theoretical study of single-photon acquisition based on Laguerre-Gaussian beams
YU Si-yuan, LIU Jian-feng, ZHANG Guang-yu, MA Jing, TAN Li-ying
2008, 29(2): 298-302.
Abstract PDF
Theoretical fitting of photochemical reaction parameters in holographic photopolymer
LU Hai, LI Ruo-ping, SUN Cai-xia, HUANG Ming-ju
2008, 29(2): 307-312.
Abstract PDF
Taylor series expansion method for TM mode of polymer waveguide M-Z modulator
LI Chen, LIAO Jin-kun, JIANG Ya-dong, LI Wei, LU Rong-guo, HAN Li-kun, GAO Yu
2008, 29(2): 313-316.
Abstract PDF
Propagation and interaction of second-order solitons
FANG Yun-tuan, FAN Jun
2008, 29(2): 317-320.
Abstract PDF