column
Investigation on a high-performance cooling CCD imaging module based on CCD device of industrial level
JIN Wei-qi, ZHANG Jia-shen, LIU Guang-rong, HE Yu-qing, OUYANG Jun
2008, 29(1): 1-4.
Abstract PDF
Image recognition algorithm based on wavelet moment invariants
XIONG Guang-zhi, FENG Da-yi, YANG Bai-yu, YUAN Bao-xi
2008, 29(1): 5-8.
Abstract PDF
Scale-adaptive real-time detection for small targets
ZHANG Heng, LI You, LI Li-chun, LEI Zhi-hui
2008, 29(1): 9-13.
Abstract PDF
Edge recognition method for image segmentation based on depth-first traversal
CHEN Guan-nan, YANG Kun-tao, XIE Zhi-ming, TENG Zhong-jian, CHEN Rong
2008, 29(1): 14-17.
Abstract PDF
Kinematics analysis of multi-gimbal structure for stabilization and tracking of LOS
LI Yan, FAN Da-peng
2008, 29(1): 18-22.
Abstract PDF
Resonant frequency calculation and test for damper of two axes four-gimbal EO pod
ZHANG Wei-guo, TAO Zhong, MENG Li-zhuang
2008, 29(1): 23-26.
Abstract PDF
High-speed photography for electrical explosive loaded multi-layer target
CHANG Li-hua, WANG Wei, SHANG Chang-shui, LI Jian, TIAN Jian-hua
2008, 29(1): 27-30.
Abstract PDF
A novel laser beam splitter
LIU Xiao-jun, SONG Hao, WANG Yi-min, GAO Yong-sheng
2008, 29(1): 31-34.
Abstract PDF
Design of polarimetric BRDF measurement system based on configuration of dual rotation retarder
WU Yun-zhi, HAN Yu-sheng1, WANG Feng, WEI Qing-nong
2008, 29(1): 35-39.
Abstract PDF
Design of broad bandwidth reflective-diffractive hybrid telescope with super large aperture
ZHU Wei, XU Yan, YAN Shu-hua
2008, 29(1): 40-44.
Abstract PDF
Optimal design of cam curve for zoom system
CHEN Xin, FU Yue-gang
2008, 29(1): 45-47.
Abstract PDF
Theoretical limit for photocathode sensitivityof image intensifier
XIANG Shi-ming
2008, 29(1): 48-51.
Abstract PDF
Atmospheric influence on infrared detection performance of ballistic missile plume
YANG Ling, FANG Zhong-hua, CHEN Gui-lin
2008, 29(1): 52-56.
Abstract PDF
Preparation of CVD ZnS polycrystalline material for infrared optics
YANG Hai, HUO Cheng-song, YU Huai-zhi, FU Li-gang, SHI Hong-chun, LU Ni-ou, HUANG Wan-cai, SUN Jia-ying, ZHENG Ran, SU Xiao-ping
2008, 29(1): 57-61.
Abstract PDF
IR imaging system simulation and TOD prediction
NING Dian-yan, ZHANG Xiang, SHI Lei, CHEN Li-ju
2008, 29(1): 62-66.
Abstract PDF
LD-pumped Nd∶YVO4/KTP frequency-doubled red laser with folded resonator
WANG Juan-juan, WANG Jia-xian
2008, 29(1): 67-71.
Abstract PDF
Detection technology of high frequency noise in Q-switched diode-pumped laser
WANG Hui, WANG Xin-yuan, PU Xiang-dong, WANG Shi-yu, LI Bing-bin, CAI De-fang, WEN Jian-guo, GUO Zhen
2008, 29(1): 72-75.
Abstract PDF
Realization of laser cladding and crack-free ceramic-metal composite coatings
ZHOU Sheng-feng, ZENG Xiao-yan, HU Qian-wu
2008, 29(1): 76-80.
Abstract PDF
Calculation and analysis of athermal directions of Yb∶KGW laser crystal
ZHOU Mu, WANG Xiao-feng, TAN Ji-chun
2008, 29(1): 81-85.
Abstract PDF
Parameter analysis for optical fiber deception system to displace laser guiding angle
WU Jian-jun, WANG Jin-yu, PENG Jia-qi, WANG Yun-bo
2008, 29(1): 86-89.
Abstract PDF
Reliability and lifetime assessment of high-power diode laser
LEI Zhi-feng, YANG Shao-hua, HUANG Yun
2008, 29(1): 90-95.
Abstract PDF
LIDAR exploration of atmospheric boundary layer over downtown of Beijing in summer
WANG Zhen-zhu, LI Ju, ZHONG Zhi-qing, LIU Dong, ZHOU Jun
2008, 29(1): 96-100.
Abstract PDF
Novel geophone based on long period fiber grating
LI Fang, JIANG Yue-song, ZHANG Xu-guo
2008, 29(1): 101-104.
Abstract PDF
Cross sensitivity of temperature in fiber Bragg grating strain sensing
WEI Peng, LI Li-jun, GUO Jun-qiang, CHU Yan-ling
2008, 29(1): 105-109.
Abstract PDF
Damage threshold of ultrathin mirror
WANG Yi, YU Jing-chi
2008, 29(1): 110-114.
Abstract PDF
Determining fabrication and assembly tolerance for off-axis three-mirror anastigmat by optimizing optical system
LIU Guo-hong, WU He-yun, ZHAO Qun, SHENG Shou-qi
2008, 29(1): 115-119.
Abstract PDF
Interference absolute measurement for homogeneity of large-aperture optical glass
LIN Juan
2008, 29(1): 120-123.
Abstract PDF
Image processing technology for width determination of tilted objects
WANG Gui-hua, GONG Xing-hua
2008, 29(1): 124-127.
Abstract PDF
Phase measurement in dynamical balance testing system of coordinator
JIANG Heng, ZHANG Li, YE Hong-xia, XIA Zhen-zhong
2008, 29(1): 128-130.
Abstract PDF
Laser-induced damage threshold detection for optical thin films by scattered light of He-Ne laser
LOU Jun, SU Jun-hong, XU Jun-qi, XIE Song-lin
2008, 29(1): 131-135.
Abstract PDF
New testing method for cone prism based on Hartmann-shack wavefront sensor
ZHANG Jin-ye, LI Song, ZHOU Hui, ZHENG Guo-xing, LI Cui-ling
2008, 29(1): 136-140.
Abstract PDF
Investigation of calibration technology in field for laser energy meter
YANG Ye-ping, LI Gao-ping, YANG Bin, YU Shuai
2008, 29(1): 141-143.
Abstract PDF
Investigation on optical wave transmission through Gaussian rough surface of layered medium using perturbation method
REN Xin-cheng, GUO Li-xin
2008, 29(1): 144-151.
Abstract PDF
Analysis and explanation of self-imaging effect in spatial-frequency domain
Lü Cen
2008, 29(1): 152-155.
Abstract PDF
Synchronization control and parameter identification for uncertain chaotic systems with diverse structures
FENG Li-jun, GU De-qiao
2008, 29(1): 156-159.
Abstract PDF