column
Electro-optical pod inertial orientation during geographic tracking
CHEN Wen-jian, JI Ming, ZHANG Jian-feng, LIANG Qing-qian
2007, 28(6): 675-679.
Abstract PDF
Measurement on energy distribution of non-diffracting spots by scanning method
LIU Yu-zhou, ZHAO Bin
2007, 28(6): 680-683.
Abstract PDF
Investigation on error factor of injection molding plastic for freeform optics
S.TO, Er-qi WANG, W.B.LEE, C.F.CHEUNG
2007, 28(6): 684-688.
Abstract PDF
Driver circuit of semiconductor laser for interferometry
WANG Zhe, ZENG Hua-lin, ZHOU Yan, FAN Song-tao, XIE Fu-zeng
2007, 28(6): 689-692.
Abstract PDF
Study and optimization of optical parameters of potential vision meter
YANG Sheng-jie, FANG Zhi-liang, LIU Fu-lai, YANG Yong
2007, 28(6): 693-697.
Abstract PDF
Removing thin cloud in color remote sensing images
ZHU Xi-fang, JIANG Xing-fang, LI Feng, TAO Chun-kan
2007, 28(6): 698-701.
Abstract PDF
Real-time monitoring of gas-shielded tungsten arc welding pool with DSP-based image analysis
JIAO Guo-hua, LI Yu-lin, HU Bao-wen
2007, 28(6): 702-706.
Abstract PDF
Measurement of optical sphere radius with white light interference
WANG Zhong-lin, ZHENG Dan, SUN Dong-li
2007, 28(6): 707-711.
Abstract PDF
Design of real-time median filter based on FPGA
LIU Jian-peng, CHEN Wei-dong, QIAN Jun
2007, 28(6): 712-715.
Abstract PDF
Design for optical mask of micro sun sensor
WANG Duo-shu, LUO Chong-tai
2007, 28(6): 716-719.
Abstract PDF
Design of elliptical reflector based on fluorescence microscope monochromatic source
QIN Tai-ran, QU An-lian
2007, 28(6): 720-723.
Abstract PDF
Optical design of space remote sensing camera
SHI Li-li, ZUO Bao-jun, ZHENG Guo-xian, FAN Jun-ling
2007, 28(6): 724-727.
Abstract PDF
Structure design of little distortion CFC lens barrel in space telescope
XIE Yong-jie, ZHANG Yu-kang, CHEN Rong-li, LI Ying-cai
2007, 28(6): 728-731.
Abstract PDF
Resistance stability of high-performance microchannel plate during degassing process
LIU Shu-lin, PENG Lei, XU Zhi-qing, LIU Wen-wei, DENG Guang-xu, LI Jun-guo
2007, 28(6): 732-736.
Abstract PDF
Fusion of IR and visible images using region growing
ZHOU Feng-fei, CHEN Wei-dong, LI Liang-fu
2007, 28(6): 737-741.
Abstract PDF
Laser direct writing of micro-OVD with low frequency templates
WEI Guo-jun, ZHOU Xiao-hong, ZHOU Lei, CHEN Lin-sen
2007, 28(6): 742-745.
Abstract PDF
Saturation characteristic of quasi-state modes in 1-D random lasers
WANG Ke-jia, ZHANG Qing-quan, Lü Jian-tao, DU Ze-ming, LIU jin-song
2007, 28(6): 746-750.
Abstract PDF
Observation of breakdown induced by CO2 laser with air-breathing mode
YU Liang-ying, CHENG Zu-hai, ZUO Du-luo, CHEN Yu-qi, CAO Hua-liang
2007, 28(6): 751-755.
Abstract PDF
Measurement of carbon content in coal with laser-induced breakdown spectroscopy
LI Ping, LU Ji-dong, XIE Cheng-li, LI Jie, LIU Yan, YU Liang-ying
2007, 28(6): 756-759.
Abstract PDF
Boresight between laser rangefinder and IR sensor
YE Lu, SHEN Xiang-heng, LIU Ze-xun
2007, 28(6): 760-763.
Abstract PDF
Detection of laser-generated ultrasound with PVDF transducer
HAO Jing-jing, ZHU Ri-hong, LU Jian
2007, 28(6): 764-768.
Abstract PDF
Ultrathin LiTaO3 wafer prepared by wafer bonding and mechanical thinning processes
LIU Jun-han, LIU Wei-guo
2007, 28(6): 769-772.
Abstract PDF
Investigation on subsurface damage detection of K9 optics
PANG Yun-xia, HANG Ling-xia, CHEN Zhi-li, MA Bao-ji
2007, 28(6): 773-777.
Abstract PDF
Optimization design of phase-only diffractive optical element for controlling the light propagation in 3-D space
HU Xiao-jun, ZHENG Zi-wen, DAI Yi-fan, LI Sheng-yi
2007, 28(6): 778-782.
Abstract PDF
Propagation of Hermite-Gaussian beam through paraxial optical system with hard-edge aperture
CHEN Ting-ting, LU Qun-ying, DING Gui-lin
2007, 28(6): 783-787.
Abstract PDF
Properties of wavelength-division demultiplexer based on double-doped LiNbO3 crystal
LIN Qiao-wen, HU Man-li, HAO Jin-bo, LI Lin-sen
2007, 28(6): 788-792.
Abstract PDF
Development of fused biconical taper wide band coupler
Lü Min, FENG Zhi-jiang, YANG Di, ZHANG Su-juan
2007, 28(6): 793-796.
Abstract PDF
Testing and analysis for total obscure power of phosphorus-derived smoke
WANG Ying-li, DAI Jing-min, ZHANG Xiao-qing, SUN Xiao-gang
2007, 28(6): 797-801.
Abstract PDF
Detecting technology of scratches on pipe surface based on computer vision
LI Zhe-yu, GAO Ming, MA Wei-hong
2007, 28(6): 802-805.
Abstract PDF
Explanation of calibration specification for IR optical focal length measuring equipment
WANG Sheng-yun, ZHENG Xue, YANG Hong, ZHANG Mei, JIANG Chang-lu
2007, 28(6): 806-808.
Abstract PDF