column
Development and prospect of optical metrology for national defense
WANG Xiao-peng
2006, 27(supp): 1-5.
Abstract PDF
Development and metrological service for weapon systems
WANG Xiu-yuan
2006, 27(supp): 6-9.
Abstract PDF
Ultraviolet metrology technology in moonexploration project
YANG Zhao-jin, WANG Fang, LI Qi
2006, 27(supp): 10-13.
Abstract PDF
Demand on optical metrology test for the novelhighenergy laser weapons
YANG Hong-ru, LI Gao-ping
2006, 27(supp): 14-19.
Abstract PDF
Strenghen metrology research managementand improve project development quality
WANG Fang, LI Qi
2006, 27(supp): 20-22.
Abstract PDF
Mobile multifunction optoelectronic testing system
GAO Jiao-bo, QU Wei-dong, SUN Ke-feng, XUE Jian-guo, HU yu, LI Jian-jun, WANG Ji-long, CHEN Qing, Wang Jun
2006, 27(supp): 23-27.
Abstract PDF
Calibration facility of infrared imaging systems
HU Tie-li, HAN Jun, ZHENG Ke-zhe, XUE Zhan-li, LI Xu-dong
2006, 27(supp): 28-32.
Abstract PDF
Analysis and design of mediumtemperature blackbody radiation source
YAN Xiao-yu, YUE Wen-long, WANG Xue-xin, FU Jian-ming
2006, 27(supp): 33-36.
Abstract PDF
Study on effect of heat loss on energy measurement result of CW high energy laser
LI Gao-ping, YU Shuai, YANG Hong-ru, YANG Bin, WANG Lei
2006, 27(supp): 37-40.
Abstract PDF
Research on metrology method for laser power and energy
WANG Lei, LI Gao-ping, YANG Zhao-jin, YANG Hong-ru, LIANG Yan-xi
2006, 27(supp): 41-46.
Abstract PDF
Evaluation of uncertainty measurement for laser energy meter
SHI Ji-fang, SONG Yi-bing, JI Xiao
2006, 27(supp): 47-50.
Abstract PDF
Study on measurement method of laser beam quality parameter
JI Xiao, YANG Hongru, LIU Guorong
2006, 27(supp): 51-54.
Abstract PDF
A novel laser source for target simulation
NAN Yao, JIA Xuan-jun, XIANG Shi-ming, YU Shuai, KONG Jun, SANG Peng, YANG Ye-ping, JI Xiao, YANG Zhao-jin
2006, 27(supp): 55-57.
Abstract PDF
Elimination method of adjustment error in measurement of aspheric optical elements
YANG Peng-li
2006, 27(supp): 58-60.
Abstract PDF
Transmittance measurement for IR optical systems
YANG Hong, WANG Jian-gang, JIANG Chang-lu, ZHAO Bao-zhen
2006, 27(supp): 61-64.
Abstract PDF
Testing technology for aspheric wavefront aberration
WANG Sheng-yun, ZHENG Xue, ZHANG Mei
2006, 27(supp): 65-67.
Abstract PDF
Study of spectral responsivity testing technologyfor photocathodes of image intensifiers
SHI Ji-fang, HOU Xi-qi, FAN Ji-hong, SUN Yu-nan
2006, 27(supp): 68-70.
Abstract PDF
Research on measurement of spectral radiance luminance base on hightemperature blackbody
ZHAN Chun-lian, LIU Jian-ping, LI Zheng-qi, , LU Fei, CHEN Chao
2006, 27(supp): 71-75.
Abstract PDF
hotometric scale of high accuracy spectrophotometercalibrated with doubleaperture method
HOU Xi-qi, QIN Yan, LI Yan, WU Xian-xiang
2006, 27(supp): 76-78.
Abstract PDF
Research of test technology for absolute spectral responsivity of HgCdTe detector
FAN Ji-hong, YANG Zhao-jin, QIN Yan
2006, 27(supp): 79-82.
Abstract PDF
Analysis of color reproduction in color measurement
LI Hong-guang, WU Bao-ning, YU Bing, CAO Feng
2006, 27(supp): 83-86.
Abstract PDF
Optical design of image analyzer for infrared OTF testing equipment
JIAO Ming-yin, KANG Wen-li, YANG Hong
2006, 27(supp): 87-89.
Abstract PDF
tudy of quantitative evaluation technology by using digitization Foucault tester
YANG Bin, WANG Lei, LI Gao-ping, XIN Zhou
2006, 27(supp): 90-92.
Abstract PDF
ethod for investigation of extinction properties of light in seawater
LI Xu-dong, YANG Hong-ru, WU Lei, QING Yan
2006, 27(supp): 93-96.
Abstract PDF
Comparison between geometrical model and Debye model for large bubble scattering
WU Lei, YANG Hong-ru, LI Xu-dong
2006, 27(supp): 97-101.
Abstract PDF
Research on CPLD application in color measuring spectrophotometer
YU Bing, WU Bao-ning, LI Hong-guang, CAO Feng
2006, 27(supp): 102-104.
Abstract PDF