column
Development Analysis of Optoelectronic Integer Integrated Technology and Optoelectronic System
LIANG Yan-xi
2005, 26(1): 1-3.
Abstract PDF
Terahertz Pivotal Technology and Biomedical Applications
SUN Li-xin, WANG Guo-fu, ZHANG Ji-wu
2005, 26(1): 4-8.
Abstract PDF
The Mie Scattering Calculation for Single-Decentralizion of Particles
LI Yi-jun
2005, 26(1): 9-11.
Abstract PDF
Jones Matrix for Second-order Polarization Mode Dispersion of a Single-Mode Fiber
SUN Xue-ming, ZHANG Hui-jian, ZUO Meng, GU Wan-yi, XU Da-xiong
2005, 26(1): 12-15.
Abstract PDF
Construction of Two-Dimensional OCDMA Address Code and Its Encoder/Decoder
TAN Qing-gui, ZHOU Xiu-li, HU Yu, WAN Sheng-peng
2005, 26(1): 16-19.
Abstract PDF
Validity of the Diffusion Approximation in Determining the Optical Properties of Biological
LI Jian-ping, CHEN Bing-quan
2005, 26(1): 20-24.
Abstract PDF
Effect of Mutiple Gaussian-Schell Beams through Strong Turbulence on Log-intensity Variance
LIU Wei-hui, WU Jian
2005, 26(1): 25-28.
Abstract PDF
Mathematical Model of Staring CCD Detector Arrays
CHEN Zhi-ping, CHEN Jian-she, CHEN Pei-bin, ZHU Yue-chao, YE Jie-song
2005, 26(1): 29-31.
Abstract PDF
The New Method of Creating Moire Fringe and Its Application
WANG Dong, CHEN Hai-qing, LIAO Zhao-shu, ZHENG Guang-hui
2005, 26(1): 32-35.
Abstract PDF
A Method for Cannon Barrel Image Enhancement Based on Human Eye Visual Characteristics
HAN Bao-jun, BAI Li-ping, LIU Shang-qian, WU Zhi-peng
2005, 26(1): 36-38.
Abstract PDF
A Novel Fiber Bragg Grating Pressure Sensor with High Sensitivity
HU Zhi-xin, ZHANG Ling, HE Ju
2005, 26(1): 39-41.
Abstract PDF
The Design of Thin-Film Polarizing Beamsplitter Based on TFCALC Software
HAO Dian-zhong, WU Fu-quan, LI Guo-hua, KONG Wei-jin
2005, 26(1): 42-45.
Abstract PDF
InSb Nano-pellet Films Prepared with Vacuum Evaporation Deposition
SUN Quan, HE Yan-lan, LV Zhi-hui, HUANG Shui-hua
2005, 26(1): 46-48.
Abstract PDF
Research on the System Based on Wavelet Transform for Measuring Fluorescence Spectrum of Chlorophyll-a/b
WANG Shu-tao, WANG Yu-tian, CHE Ren-sheng, WANG Xiang, JIN Hai-long
2005, 26(1): 49-52.
Abstract PDF
A New Method Based on CCD to Measure the Constant of Grating
FU Sai, CHEN Hai-qing
2005, 26(1): 53-55.
Abstract PDF
Four-channel Linear Array CCD-IT-P1 Driven by CPLD
PENG Fu-lun
2005, 26(1): 56-59.
Abstract PDF
MEMS and MEMS Optical Switch
LIANG Hong-jun, ZHANG Xing-she
2005, 26(1): 60-62.
Abstract PDF
The Temperature Character of a Novel Variable Optical Attenuator
ZHU Shao-li, LIU De-sen, WU Jian-wei, XU Qiu-shuang
2005, 26(1): 63-64.
Abstract PDF